Преглед на кредитния портфейл - Клиър

Блог / Инвестиране с Klear

Преглед на кредитния портфейл - Ноември 2021

10 ноември 2021 / 7 мин.

Последно обновена на

Станалата традиционна годишна актуализация на представянето на кредитния портфейл е вече тук!

Накратко, всички показатели са „зелени“ и показват отличното качество на портфейла ни от кредити.

Също е важно да се спомене, че от миналогодишния преглед насам натрупаните от 2019 г. лоши кредити бяха изкупени през юли тази година.

Освен това Klear сключи споразумение с агенция за събиране на дългове, според което ежемесечно всеки нов лош заем автоматично ще се продава на агенцията на предварително договорена цена от 20%. Правилото за „лош кредит“ е „повече от 5 вноски закъснение и без плащане през последните 3 месеца“.

Първият подобен кредит беше продаден през октомври, като в бъдеще всеки месец ще проверяваме портфолиото, за да задействаме продажбата на заемите, влизащи в тази категория.

Този процес ще осигури по-точен поглед върху възвръщаемостта и ще помогне да избегнем „йо-йо“ ефекта, на който ставахме свидетели преди, когато лошите заеми не бяха изкупувани редовно.

1. Средна годишна възвръщаемост на цялото портфолио

Кредитният портфейл продължава да се представя по-добре от първоначално прогнозираното. Средната възвръщаемост от стартирането на платформата е 6.5%.

Важно е да се уточни, че тя леко ще намалее с течение на времето, тъй като делът на заемите от сегмент S нараства прогресивно.

От друга страна рискът намалява и портфейлът ще стане още по-устойчив в случай на бъдещи икономически проблеми.

2. Нетна печалба на цялото портфолио

Загубата от продажба с отстъпка на лошите кредити представлява едва 13% от спечелената лихва, което води до натрупана печалба от над 1 милион лева.

Моделът на P2P кредитиране работи перфектно благодарение на нашето позициониране спрямо най-добрите кредитополучатели и безкомпромисните ни стандарти при отпускане на кредитите.

3. Инвеститори по ниво на възвръщаемост

Възвръщаемостта основно варира между 5% и 8%.

4. Възвръщаемост спрямо брой инвестирани кредити (за инвеститорите, неактивно търгуващи на вторичния пазар)

За да преценим дали даден инвеститор търгува активно на вторичния пазар, разглеждаме неговите покупки и продажби на вторичния пазар, по-точно дали той купува или продава с отстъпка/премия, отличаваща се значително от препоръчания KIP. Ако разликата между действителната и препоръчителната цена представлява повече от 15% от спечелената лихва, той се класифицира като активно търгуващ на вторичния пазар.

Освен това отчитаме само инвеститори, които са спечелили поне 1 лв. лихва.

Всички инвеститори с повече от 150 заема (сигурният праг) имат доходност над 4%.

5. Възвръщаемост спрямо брой инвестирани кредити (за инвеститорите, активно търгуващи на вторичния пазар)

Търгуване на вторичния пазар предлага възможности за печалба над 10%, но е по-рисково. Налична е по-висока волатилност при активни сделки на този пазар.

6. Време за продажба

Средното времетраене за продажба е намаляло от последния преглед.

След 3-месечен период от началото на първия локдаун през март 2020 г., когато времето за продажба се увеличи, сега наблюдаваме завръщане към предишните нива.  Възможно е да получите ликвидност в рамките на 5 дни за средно над 90% от портфейла си.

Очакваме това време за продажба да намалее допълнително. Досега последните стъпки в продажбата на цяло портфолио беше да се отървем от кредитите със закъснение. С новия редовен процес на изкупуване на лошите кредити ще има по-малко просрочени кредити за последваща продажба и с разумна отстъпка за тези няколко просрочени кредита, продажбата може да бъде извършена бързо.

7. Рискови нива според генерацията на продукцията

Краткосрочен индикатор R2-6

Това е краткосрочен индикатор, който оценява в ранен етап качеството на новата продукция.

Разглеждаме финансираните заеми, достигнали повече от 30 дни закъснение през първите 6 месеца от живота си (сред всички заеми от продукцията, които са имали поне 6 месеца живот) *.

Период Финансирани* Необслужвани R2-6 %
2016 S2 77 3 3.9%
2017 S1 168 3 1.8%
2017 S2 173 4 2.3%
2018 S1 183 0 0.0%
2018 S2 188 1 0.5%
2019 S1 213 5 2.3%
2019 S2 259 4 1.5%
2020 S1 175 2 1.1%
2020 S2 203 2 1.0%
2021 S1 131 1 0.8%
Всички 1 770 25 1.4%

 

Според този показател за ранен риск, качеството на кредитите, отпуснати през 2020 г. и 2021 г. са с по-добро качество от средното.

Как да се чете:

Например, сред всички кредити, отпуснати през втората половина на 2020 г., 203 са имали поне 6-месечна история, а сред тях 2 са достигнали поне 30 дни закъснение (еквивалентно на 2 вноски закъснение), което е 1%. Моля, имайте предвид, че тези 2 кредита може да са погасили закъснението си от тогава.

Едногодишен индикатор R3-12

Разглеждаме кредитите, които са достигнали повече от 60 дни закъснение (еквивалентно на 3 вноски закъснение) през първите 12 месеца от живота си, сред всички кредити от финансираните, които са имали поне 12 месеца живот.

Период Финансирани* Необслужвани R3-12 %
2016 S2 77 3 3.9%
2017 S1 168 6 3.6%
2017 S2 173 9 5.2%
2018 S1 183 3 1.6%
2018 S2 188 2 1.1%
2019 S1 213 5 2.3%
2019 S2 259 7 2.7%
2020 S1 175 3 1.7%
2020 S2 164 4 2.4%
Всички 1 600 42 2.6%

 

Имаме потвърждение, че финансираните кредити през 2020 г. са средно с по-добро качество.

Заключение

Преодоляването на пандемичната ситуация и допълнителното повишаване на качество на последно финансираните заеми е безспорно доказателство за способността на Klear да филтрира адекватно добрите кредитополучатели и да осигури стабилна възвръщаемост на своите инвеститори.