Продажба на необслужвани кредити

Блог / Инвестиране с Klear

Продажба на необслужвани кредити

22 юли 2021 / 4 мин.

Последно обновена на

На 23.07.2021 изкупихме от нашите инвеститори 12 необслужвани кредита на 20% от тяхната стойност.  

Става въпрос за кредити за 130462лева, за които заплатихме 26092лева. 

След тази операция печалбата за инвеститорите в платформата, от нейното създаване до днес, възлиза на 1 052 961 лева, получени след като от всички изплатени лихви в размер на 1 216 237 лева извадим 163 275 лева загуба от лоши кредити.  

Средната годишна възвръщаемост е 6.5%. 

Обявяването на загуба може би не звучи като добра новина, но всъщност представлява чудесна възможност да демонстрираме, че нашият p2p модел на финансиране работи добре. Доста добре, всъщност! 

Както можеш да видиш от графиката, за над 5 години от създаването на платформата загубите от лоши кредити представляват много малка част от спечелената от инвеститорите лихва. 

Защо изкупуваме с 80% отстъпка?

Всеки един от тези кредити е в сериозна забава – с повече от 5 месечни вноски. Съответно неговата KIP цена е -80% (напомняне: KIP е индикативен показател, който посочва ориентировъчната справедлива цена за покупка и продажба на един кредит на вторичния ни пазар). 

Ето защо решихме да използваме KIP при калкулирането на цената за изкупуване, която в случая се равнява на 100% - KIP, като в същото време сме поставили минимум от 20%.

Как избрахме кои кредити да изкупим? 

Спряхме се на тези с 5 или повече месечни вноски закъснение, при които през последните 3 месеца не е постъпило плащане в размер на поне 200 лева.  

Поради това е възможно все още в портфолиото ти да присъстват кредити с най-високата степен на закъснение – въпреки че те са с огромно забавяне, по тях от периодично продължават постъпват плащания, което означава, че има шанс те да бъдат погасени. 

Кой изкупи кредитите? 

Тези кредити бяха придобити от Klear, тъй като за съжаление не успяхме да намерим колекторска агенция, желаеща да стори това. 

Защо се забавихме толкова? 

Последните 18 месеца бяха много динамични и непредвидими. Пред нас изобщо не стоеше като опция продажбата на необслужвани кредити по време на COVID пандемията. В същото време регулаторните промени, след които давността за задълженията стана 10 години, допълнително ограничиха интереса на някои колекторски агенции, а други дори временно спряха изкупуването.  

Също така изчаквахме да съберем по-голям брой кредити (над 10), за да може те да представляват интерес за евентуалните купувачи. За съжаление, въпреки това не се намери купувач за тези кредити, поради което взехме решение да ги изкупим и да изчистим портфолиото ти.  

Как ще процедираме в бъдеще? 

Ще опитаме да променим подхода си и да постигнем договореност с колекторска агенция, която да поеме ангажимент да изкупува автоматично всеки един кредит, когато той достигне определено ниво на забава, на предварително уговорена цена.  

За да бъде в синхрон с договорените условия, ще променим и нашия KIP модел. 

Какво да направя, ако искам да се отърва от необслужваните кредити в портфолиото ми, преди да сте намерили дългосрочно решение? 

По всяко време можеш да обявиш необслужваните кредити за продан на вторичния пазар. Колкото по-висока отстъпка предложиш, толкова по-бързо ще се отървеш от тях. 

Напомняме, че KIP те насочва каква е разумната отстъпка, която можеш да предложиш. 

Как ще се отрази това на моята възвръщаемост? 

Ако си притежавал/а някои от тези кредити, тяхната стойност ще изчезне от твоето портфолио (все още можеш да ги намериш в портфолиото си с филтъра „Статус: Лоши кредити“)а по твоя портфейл ще постъпи трансакция за всеки от тях равна на 20% от дела, който притежаваш от този кредит. 

Загубата от 80% намалява твоята печалба, но ако имаш добре диверсифицирано портфолио и не си търгувал/а активно на вторичния пазар, би трябвало да представлява само малка част от спечелената от теб до момента лихва.