p2p investing 2020 Klear

Блог / Новини

Как се отрази Ковид-19 на P2P финансирането?

3 юли 2020 / 20 мин.

Последно обновена на

Тази пандемия оказа влияние на света по един безпрецедентен начин.

Тя далеч не е приключила, но от началото на извънредното положение изминаха повече от три месеца и сметнахме за полезно да се разровим в различни показатели, за да оценим влиянието ѝ върху P2P дейността на Klear.

В първата част от тази статия ще разгледаме кредитната дейност, а във втората инвестиционното поведение.

В края ще изведем извод, въпреки че всички знаем, че прогнозите са трудно нещо, особено в този период. 😉

A. Кредитна дейност

1. Липсващи към очаквани плащания

„Очаквани плащания“ е сумата, която трябва да бъде изплатена през месеца от всички кредитополучатели. „Липсващи плащания“ е това, което не сме получили или не сме отложили в края на кредита след частично плащане на кредитополучателя (вж. т. 4.).

Делът на липсващите плащания остава доста стабилен през периода, на ниско ниво.

2. Липсващи плащания спрямо получени лихви

„Получена лихва“ е лихвената част от всички плащания, направени от кредитополучателите през месеца.

През последните 3 месеца получените лихви са покрили много повече от липсващите плащания.

3. Кредитна ваканция

Поканихме кредитополучателите, които очакваха да имат трудности, да се свържат с нас предварително. Едномесечна кредитна ваканция бе уговорена за няколко по-трудни случая. Едномесечна кредитна ваканция за плащане означава, че цялата сума на вноската, която е трябвало да бъде платена през този месец, се отлага в края на кредита.

4. Отлагания

Отлагане на останалото просрочие се извършва в договорка с кредитополучателя след частично плащане на забавянето и обещание да започне отново редовно изплащане на задълженията си.

През последния период процентът на отлагане логично се увеличи, за да помогне на кредитополучателите, имащи временно намаление на приходите. Нивото обаче остава при ниска абсолютна стойност.

5. Икономически сектори на кредитополучателите

Тук сме показали първите 10 икономически сектора, в които работят нашите кредитополучатели, класифицирани според кодификацията по КИД.

С много, основният сектор на дейност е „Информация и творчески продукти; Далекосъобщения”, който се състои главно от ИТ компании.

След това идва редът на „Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети“, който включва предимно дистрибутори и магазини.

На трето място е „Финансови и застрахователни дейности“. Изглежда много от служителите на нашите конкуренти харесват нашите услуги. 😉

Четвърти е „Преработваща промишленост“, а на петото е „Професионални дейности и научни изследвания“, с голям дял на аутсорсинг услуги като кол-центрове.

6. Предсрочни погасявания

Това е размерът на пълното предсрочно погасяване (очаквано прекратяване) или частичното предсрочно погасяване.

Обемът на предсрочните погасявания значително намаля. От една страна, вероятно са получени по-малко допълнителни приходи или хората предпочитат да запазят тези допълнителни получени средства, като резерв за несигурното бъдеще. Другата вероятна причина е, че по-малко кредитополучатели консолидират съществуващия си кредити с нов.

7. Заявки за кредит

Тук включваме, всички заявки, при които потребителят е предоставил достатъчно данни за изчисляване на оценка и проверка на кредитната история. Моля, обърни внимание, че не всички тези заявки са завършени с подписан договор: някои са автоматично отказани от системата; някои не са завършени, тъй като потребителят не е завършил процеса.

Забелязахме спад в броя на заявленията за кредит, като най-ниското ниво е през май. Търсенето очевидно спадна, но също така спряхме всякакви маркетинг действия през този период, което също допринесе за намаляване на броя на заявките.

8. Процент на одобрение

Този процент се изчислява за завършените заявки, т.е. изключва всички заявки, автоматично отказани от системата.

Степента на отказите се увеличи. Нямаме промяна в правилата за отпускане, но търсенето на кредит от клиенти с добри профили намаля.

9. Обеми на финансиране

Имаше голям спад. Естествено, много хора предпочетоха да отложат проекта си, за да не поемат риск при евентуални трудности с плащанията. Освен това средната сума също намаля, което е допълнителен фактор за спада.

Юни обаче показва положителна тенденция към възстановяване към предходните нива.

B. Инвестиционна дейност

 

1. Покупка на кредити

Това е закупената сума кредити всеки месец от нашите инвеститори със средствата от акаунтите им.

Можем да забележим рязък спад на сумата, инвестирана през април, с леко увеличение оттогава, но все още далеч от средната активност преди COVID.

2. Обем продажби от инвеститорите

Това е продадената общата дължима сума от нашите инвеститори на двата пазара.

През март имаше скок на продажбите, по времето, когато беше обявено извънредното положение.

3. Наличности посочени за продажба от инвеститорите

Тъй като забелязахме скок на кредитите, посочени за продажба от нашите инвеститори и на двата пазара, започнахме да следим отблизо тяхната обща сума ежедневно.

Наплива достигна своя връх в края на март и след това прогресивно намаля, тъй като инвеститорите имаха възможност да продават, макар и с по-бавни темпове от преди. Сумата, посочена за продажба сега, се връща към нивата преди COVID.

4. Нов приток на средства

Това са входящите средства, изпратени от нашите инвеститори към акаунта им в Klear.

Тъй като много инвеститори възприеха поведението "почакай и виж", притокът на свежи средства драстично намаля през април. Оттогава той е във възходяща тенденция, въпреки че все още не е достигнал нивата преди COVID.

5. Кредити с над 120 дни закъснение

Броят на кредитите с повече от 120 дни се е увеличил с 5. Вероятно няма да ги продадем много скоро, тъй като пазарът на лоши кредити не е подходящ.

Освен това редица от тях са със скорошни плащания или с разумно обещание за плащане в близко бъдеще.

6. Кредитен портфейл на инвеститорите

Това е общата дължима сума притежавана от инвеститорите в платформата.

Не е изненадващо, че редовният растеж беше спрян през март. Позитивното, което следва да се спомене е, че от портфейла в края на февруари, само 9% са напуснали Klear (или е обявен за продажба), а 91% остават.

C. Извод

 

Въпреки че в този период се случиха сериозни негативни неща, ние имаме добри новини за P2P модела на финансиране.

Първо, портфейлът от кредити се държи добре засега. Да, поканата към нашите кредитополучатели да се свържат с нас и да поискат частично отлагане помогна. Но използването му остава много ограничено и никой не злоупотребява с това. Оценяваме много усилията на нашите кредитополучатели да продължат редовното изплащане на кредитите си.

И от друга страна, още по-хубавата новина е, че след някои първоначални притеснения, повечето от нашите инвеститори останаха, подкрепяйки нашите справедливи действия за подпомагане на кредитополучателите във временните им затруднения. Сега виждаме, че отново започват да идват нови инвестиции. Благодарим!

И накрая, обемът на новите кредити е спаднал значително и ще отнеме известно време, за да се върнем към предишните нива, тъй като хората са по-предпазливи при създаването на планове за бъдещето.

Ние обаче сме уверени, че в дългосрочен план това ще доведе все повече хора да започнат да вярват и използват справедливи онлайн финансови продукти като този на Клиър. 😊