• Използваме бисквитки, за да подобрим работата ти с нашия сайт.
  • Научи повече
Влез
потребителски кредит
Klear екип

ПО-ДОБРА ДОХОДНОСТ
ЗА ПАРИТЕ ТИ

Увеличи доходите си от спестявания, инвестирайки ги в заеми на надеждни кредитополучатели.

Създай профил​

Започни със 100 лв.
Инвестициите са в български лева (BGN). Klear отпуска заеми само на български граждани в местната валута.
Българският лев е фиксиран спрямо Eврото от 2001 г. и курса за обмен (1.95583 BGN за 1 EUR) не е променян от тогава.
Очаквана годишна доходност 5.5%
Без такси за инвеститори

Получи своя справедлив дял

Виж предимствата на икономиката на споделяне. Join Finance 2.0

peer to peer lending

Директното свързване на хората, търсещи и предлагащи пари, ни позволява да намалим значително разликата между цената на кредитиране и доходността на инвеститорите. Ние предоставяме справедливи и прозрачни условия за всички.

Инвестирай в кредити

Вложи част от парите си в кредити на хора, търсещи финансиране, и получавай ежемесечно плащания от тях.

peer to peer lending invest

Доходността е значително по-добра от тази на банковите депозити.

Klear одобрява само хора, способни да изплатят задълженията си.

Парите ти ще помогнат на хора като теб да осъществят плановете си.

Съществува риск да не възстановиш пълния размер на вложените си средства.
Klear не е банка, не събира депозити и парите ти не са гарантирани от Фонда за гарантиране на влоговете или друг вид гаранция.

Инвестирай според целите си

Създай своя портфейл от кредити според риск апетита си и търсената доходност.

A
B
C
D
Лихва 5.9% 8.0% 10.8% 14.0%
Загуба 1.2% 2.3% 4.1% 6.3%
Доходност
Например, ако инвестираш в кредити от сегмент B, кредитополучателите плащат 8.0% годишна лихва. Всяка година 2.3% от кредитираната сума няма да бъде изплатена, което прави годишната ти възвращаемост преди данъци 5.7%.
4.7% 5.7% 6.7% 7.7%

Средна доходност

5.5%
Това е среднопретеглената възвръщаемост по сегменти. Използваме реалните тегла на сегментите от всички кредити, които сме финансирали до момента. Това би следвало да е и твоята възвръщаемост, ако инвестираш една и съща сума във всички кредити, финансирани от Klear.
Ще актуализираме този показател на месечна база, като използваме информация за последните отпуснати кредити.
Досега сме финансирали основно кредити от сегмент A и B.

На всеки кредитополучател се прави задълбочена оценка. Според вероятността да не изплаща кредита си, кредитополучателят се разпределя в рисков сегмент (A, B, C или D).

Очакваната нетна възвръщаемост на инвеститорите е по-висока за най-рисковите сегменти, защото в ситуация на икономически спад възвръщаемостта им ще бъде засегната по-негативно.

Прости правила за следване

Инвестирай разумно в малки дялове от кредити на много кредитополучатели.

Klear екип

Купувай малки дялове

Вложи парите си в закупуването на малки дялове от много кредити.

Диверсифицирай инвестицията си

Разпределянето на парите в достатъчно много кредити ще ограничи риска за инвестицията ти.

Подсигури доходността си

Инвестициите с добре диверсифициран риск осигуряват стабилна възвръщаемост.

Ако заемателят спре да плаща

Klear ще предприеме всички необходими действия, за да събере неизплатените задължения, които включват:

  • Ще се свържем с кредитополучателя за доброволно уреждане на проблема.
  • Ще докладваме просрочените кредити за вписване в Централния кредитен регистър на БНБ.
  • Ще предприемем съдебни действия за възстановяване на дълга.

Присъедини се. Лесно е

Създай профил и разгледай платформата. За да започнеш да инвестираш, е необходимо да завършиш регистрацията си като инвеститор и да внесеш средства по сметката си в Klear.​ Инвестициите са в български лева (BGN). Klear отпуска заеми само на български граждани в местната валута.
Българският лев е фиксиран спрямо Eврото от 2001 г. и курса за обмен (1.95583 BGN за 1 EUR) не е променян от тогава.

  • 1

  • 2

  • 3

Защо да ни се довериш?

Имаме дълги години опит във финансовата индустрия. Стоим с нашите имена и лица зад това, което правим.