Кой може да инвестира в платформата?


В платформата могат да инвестират физически лица, навършили 18 години...

В каква валута мога да инвестирам?


Инвестициите са само в български лева.

Какви такси дължа като инвеститор?


Инвеститорите не дължат никакви такси. В Klear имаме само една такса за...

Какъв е срокът на инвестицията?


Срокът на инвестицията зависи от срока на изплащане на кредитите, в които...

Кога мога да си получа парите обратно?


Всеки месец ще получаваш част от парите си. Това ще продължи до настъпване...

Каква е минималната сума, която мога да инвестирам?


За да осигуриш едно добро ниво на диверсификация на инвестицията си...

Как мога да започна да инвестирам?


Първо трябва да се регистрираш на сайта ни, като предоставиш данни за...

Мога ли да избирам в кои кредити да инвестирам?


Да, можеш и е лесно. Всички кредити са представени с детайлна информация...