Каква е минималната сума, която мога да инвестирам?

За да осигуриш едно добро ниво на диверсификация на инвестицията си, сме въвели следните ограничения:

Инвестиция в платформата:

  • минимална - 100 лв.  
  • максимална - няма ограничение, но препоръчваме да не инвестираш всичките си пари на едно място. P2P инвестирането предоставя по-висока доходност от банковия депозит, но не е гарантирана.

Инвестиция в един кредит:

  • минимална - 2 лв.
  • максимална - 2% от сбора на наличните средства по сметката ти в Klear и направените до момента инвестиции (дължима сума).