Какви такси дължа като инвеститор?

Инвеститорите не дължат никакви такси.

В Klear имаме само една такса за оценка, която начисляваме на кредитополучателите при финансиране на кредита им.