Кога мога да си получа парите обратно?

Всеки месец ще получаваш част от парите си. Това ще продължи до настъпване на последната падежна дата по кредитите, в които си инвестирал.

Кредитите, които отпускаме, са с равни месечни вноски. Вноските включват част от отпусната главница и дължимата лихва за месеца.

  • Ако кредитополучателят плати със закъснение, ти също няма да получиш парите навреме. А при предсрочно погасяване на кредита ще получиш парите си по-рано от планираното.

  • Ако кредитът бъде обявен за несъбираем, ще възстановиш само част от инвестираните си средства. Размерът й зависи от цената, която агенцията за събиране на вземания е готова да плати.

  • При настъпване на трайна нетрудосподобност за кредитополучателя цялото оставащо задължение ще бъде опростено и няма да получиш повече плащания по кредита.