Влез
Какъв е срокът на инвестицията?

Срокът на инвестицията зависи от срока на изплащане на кредитите, в които инвестираш. Той може да бъде от 9 до 72 месеца.