трета продажба на необслужвани кредити

Блог / Инвестиране с Klear

Преглед на кредитния портфейл - Октомври 2019

28 октомври 2019 / 7 мин.

Последно обновена на

Време е да направим актуализация на представянето на кредитния портфейл, тъй като току-що пристъпихме към третата ни продажба на кредити.

6 кредита със закъснение над 120 дни и никаква надежда за доброволно изплащане бяха откупени с отстъпка от Klear в полза на инвеститорите.

Агенциите за събиране за съжаление или отказаха предложението ни поради малкия брой заеми за продажба, или офертата за изкупуване от тяхна страна беше далеч под очакванията ни.

Ето защо Klear реши, както по време на предишната продажба на необслужвани кредити, да закупи тези заеми на същата цена като миналия път, т.е. на 34,7%.

Общият размер на тези 6 кредита беше 24 787.49 лева и те бяха закупени на стойност от 8 601.26 лева.

От началото на платформата са закупени 14 необслужвани заеми от общо 1170 финансирани.

В следващите раздели, обновихме основните индикатори, които обичайно следим.

1. Средна годишна възвръщаемост на цялото портфолио

Годишната възвръщаемост е средно 6,5%, много над прогнозата на кредитния портфейл остава високо.

2. Нетна печалба на цялото портфолио

Само малка част от получената лихва се взема за покриване на загубите от лошите кредити. Моделът е добре балансиран.

3. Инвеститори по ниво на възвръщаемост

Повечето от нашите инвеститори печелят между 6% и 8%.

4. Възвръщаемост спрямо брой инвестирани кредити (за инвеститорите, неактивни на вторичния пазар)

Всички инвеститори с над 150 кредита (добре диверсифициран портфейл) имат възвръщаемост над 5%.

5. Възвръщаемост спрямо брой инвестирани кредити (за инвеститорите, активни на вторичния пазар)

Сделките на вторичния пазар предлагат възможности за печалба над 10%, но е по-рисковано.

6. Време за продажба

Този показател остава на същите нива в сравнение с предишния анализ от април 2019 г.

7. Рискови нива според генерацията на продукцията

Краткосрочен индикатор R2-6

Това е краткосрочен индикатор, който оценява в ранен етап качеството на новата продукция.

Период Финансирани* Необслужвани R2-6 %
2016 S2 77 3 3.9%
2017 S1 168 3 1.8%
2017 S2 173 4 2.3%
2018 S1 183 0 0.0%
2018 S2 115 1 0.9%
2019 S1 133 3 2.3%
Всички 922 14 1.5%

 

Разглеждаме финансираните заеми, достигнали повече от 30 дни закъснение през първите 6 месеца от живота си (сред всички заеми от продукцията, които са имали поне 6 месеца живот) *.

Според този показател за ранен риск качеството на кредитите, отпуснати през първата половина на годината, е като от 2017 г. Нивото от е по-високо от изключително ниските стойности за 2018 г., но остава приемливо.

Как да се чете:

Например сред всички заеми, отпуснати през първата половина на 2019 г., 133 са имали поне 6-месечна история, а сред тях 3 са достигнали поне 30 дни закъснение (еквивалентно на 2 вноски закъснение), което е 2,3%. Моля, обърнете внимание, че сред тези 3 някои вероятно са възстановили забавянето си (всъщност 2 от 3-те са без забавяне в момента на писане на тази статия).

Едногодишен индикатор R3-12

Разглеждаме кредитите, които са достигнали повече от 60 дни закъснение (еквивалентно на 3 вноски закъснение) през първите 12 месеца от живота си, сред всички заеми от финансираните, които са имали поне 12 месеца живот.

Период Финансирани* Необслужвани R3-12 %
2016 S2 77 3 3.9%
2017 S1 168 6 3.6%
2017 S2 173 9 5.2%
2018 S1 183 3 1.6%
2018 S2 125 2 1.6%
Всички 726 23 3.2%

 

Това потвърждава предишния анализ, че заемите, отпуснати през 2018 г., са с по-добро качество от тези през 2017 г.

Все още е рано да наблюдаваме продукцията от 2019, тъй като никой не е натрупал 1 година история на плащанията.

Заключение

Броят на необслужваните кредити е много нисък в абсолютна стойност и като процент от финансираните кредити. Няма място за притеснение.

Променливостта на изчислените показатели идва от малкото на брой кредити, а не от промяната в развитието на качеството на новия бизнес.