Инвестиции в Клиър

Блог / Новини

Резултатите след 2 години инвестиции с Klear

12 октомври 2018 / 5 мин.

Портфолиото от кредити на Клиър достигна 2-годишен матуритет.

Това вече е значим период на наблюдение за оценка на представянето му.

Накратко, изводът е позитивен, тъй като възвръщаемостта на портфейла е по-висока от прогнозираната.

В различните графики по-долу ще намерите още подробности за възвръщаемостта и някои статистически данни за нашите инвеститори.

1. Средна годишна възвръщаемост на цялото портфолио

Годишната възвръщаемост на целия портфейл от стартирането е 6.30%, което е над прогнозата.

Това е добра новина. Сега, изминали са две години от началото на дейността и този резултат е едно солидно доказателство за качеството на отпуснатите кредити до момента.

2. Нетна печалба на цялото портфолио

https://www.klearlending.com/storage/public/blog/links/KPI-10-2018/EN/Graph%201%20EN.png

Целият портфейл е генерирал печалба от почти близо 250 хил. лв. за всички инвеститори, вкл. Клиър.

Тази графика е още едно доказателство, че P2P модела на финансиране работи добре. Загубата от няколкото лоши кредита представлява само една малка част от общата сума на получените лихви от добре представящите се кредити.

3. Инвеститори по ниво на възвръщаемост

https://www.klearlending.com/storage/public/blog/links/KPI-10-2018/EN/Graph%201%20EN.png

4. Възръщаемост спрямо брой инвестирани кредити (за инвеститорите не активни на вторичния пазар)

https://www.klearlending.com/storage/public/blog/links/KPI-10-2018/EN/Graph%201%20EN.png

Това е перфектната илюстрация на концепцията за диверсификация. Волатилността на възвращаемостта спада с броя на инвестираните кредити.

За тези, които търсят безопасност, инвестирането в колкото се може повече кредити и не участването на вторичния пазар е начинът, по който следва да постъпят.

Повече информация тук относно точните правила за създаването на тази графика.

5. Възръщаемост спрямо брой инвестирани кредити (за инвеститорите активни на вторичния пазар)

https://www.klearlending.com/storage/public/blog/links/KPI-10-2018/EN/Graph%201%20EN.png

Има по-голяма волатилност на възвръщаемостта на инвеститорите, които са активни на вторичния пазар. Няма изненада. Извършването на трансакции на заеми с проблеми е възможност да се получи по-висока доходност, но също така увеличава риска да се получи загуба.

6. Време за продажба

https://www.klearlending.com/storage/public/blog/links/KPI-10-2018/EN/Graph%201%20EN.png

В рамките на 5 дена, по-голямата част от портфолиото е продадена. Няма значителна разлика сравнение със същата статистики направена приблизително преди година.

P2P финансирането не е актив с внезапна ликвидност. Напомняме, че винаги трябва да се има предвид хоризонта на инвестицията ви преди да закупите някой кредит.

Въпреки това, успокояващо е да се види, че в случай, че трябва да си върнете парите по-рано от планираното, опцията за продажба предлага разумен срок за подобна ситуация.

7. Инвеститори според националността

https://www.klearlending.com/storage/public/blog/links/KPI-10-2018/EN/Graph%201%20EN.png

Повечето ни инвеститори са български граждани, вкл. такива, които живеят в чужбина.

8. Инвеститори според възръстта

https://www.klearlending.com/storage/public/blog/links/KPI-10-2018/EN/Graph%201%20EN.png

Средната възраст е 33 години.

9. Инвеститори според пола

https://www.klearlending.com/storage/public/blog/links/KPI-10-2018/EN/Graph%201%20EN.png

През последните месеци забелязахме леко увеличение на дела на жените инвеститори. Нека проверим дали това ще се прояви и в следващия отчет.

10. Град по местоживеене на инвеститори от България

https://www.klearlending.com/storage/public/blog/links/KPI-10-2018/EN/Graph%201%20EN.png

11. Инвеститори според инвестираната сума

https://www.klearlending.com/storage/public/blog/links/KPI-10-2018/EN/Graph%201%20EN.png

12. Инвеститори според броя на внасянията

https://www.klearlending.com/storage/public/blog/links/KPI-10-2018/EN/Graph%201%20EN.png

Това показва разнообразието на спестовните модели.

Има група инвеститори, които правят еднократна инвестиция. Вероятно сред тях има и значителна част от наскоро присъединили се инвеститори, които чакат да видят как вървят нещата, преди да увеличат инвестицията си.

Има и друга група, инвеститори, депозирали пари повече от 5 пъти, които редовно спестяват и инвестират част от спестяванията си в P2P финансиране с Клиър.