Стандартен европейски формуляр за кредит

Блог / Кредити

Стандартен европейски формуляр за кредит: разкодиран

21 април 2016 / 5 мин.

Последно обновена на

Преди да вземеш кредит, винаги искай и проверявай Стандартния европейски формуляр за преддоговорна информация.

Това е документ, издаден от финансовата институция, в който са показани в стандартен формат всички условия по кредита. Документът стана задължителен след промените през 2010 г. в Закона за потребителския кредит, следващи изискванията на европейската директива.

Защо се наложи?

С всички възможни и разнообразни такси, свързани с кредита, пазарът заприлича на джунгла. Целта на този стандартизиран документ е първо клиентите да бъдат наясно с всичко по кредита си, и второ, да мога лесно да сравняват предложения от различни компании.

Има ли смисъл от този документ?

Да, определено. Но първо трябва да се запознаеш с него, защото понякога е малко объркващ и, за съжаление, компаниите не показват параметрите на едно и също място. Затова по-долу създадохме наръчник, който ще те ориентира къде се намират основните цифри и информацията, която трябва да провериш.

Преди да продължиш, те съветваме:

1. Винаги да изискваш такъв документ преди да вземеш решение.

2. В случай, че предложението за потребителски кредит включва застраховка, изисквай отделен документ, в който са описани всички параметри на застраховката (цена, начин на плащане, покрити рискове, изключения или ограничения). Причината е, че ако застраховката не е задължителна, финансовите институции обикновено не показват тези данни в Стандартния европейски формуляр. Можеш да прочетеш повече в отделна статия за застраховката.

Какво трябва да провериш в Стандартния европейски формуляр?

За всеки параметър ще уточняваме в скоби къде можеш да го намериш във формуляра (детайлният формат, изискван от регулаторите, е посочен в Приложение №2 на Закона за потребителския кредит).

1. Първоначална такса

Обикновено тя се начислява за кандидатстване или оценка на кредитоспособността. Таксата може да бъде удържана от договорения размер на кредита или да се плаща отделно (в кеш или от банковата сметка). За съжаление, не винаги е представена в еднаква секция. Можеш да я намериш на следните места:

част III.4

Стандартен европейски формуляр за кредит - разходи 

част III.4.3

Стандартен европейски формуляр за кредит - такса за разглеждане 

част II.6

Стандартен европейски формуляр за кредит - обща сума за изплащане 

част III.2

Стандартен европейски формуляр за кредит - ГПР 

Тази институция не помества таксата в конкретна секция, което прави откриването й още по-трудно:  

Стандартен европейски формуляр за кредит - такса за кредитна оценка 

2. Размер на кредита

Това е договорената сума на кредита и можеш да я намериш в част II.2. Понякога е по-висока от сумата, която ти е необходима, защото финансовите институции прибавят първоначалната такса и цялата застрахователна премия към нея. Така удържат тези суми автоматично от размера на кредита и сумата, която получаваш по сметката си, е точно тази, която желаеш.

Важно е да провериш също и дали валутата на кредита ти е лева. Ако не е такава, съществува валутен риск. Прочети повече за кредитите в чужда валута.

Стандартен европейски формуляр - обще размер на кредита 

3. ГПР

ГПР (%) = Годишен процент на разходите

Това е универсален показател, базиран на годишния лихвен процент (ГЛП) и включва всички други разходи, които са задължителни и пряко свързани с кредита. Можеш да го намериш в част III.2.

ГПР е един от най-важните параметри, който трябва да използваш при сравняване на различни предложения за кредит.

Някои институции рекламират атрактивен годишен лихвен процент (ГЛП), но допълнително начисляват доста високи такси. Затова е важно да се интересуваш от ГПР, защото по закон финансовите институции са задължени да включват в него всички разходи, свързани с кредита.

4. Обща сума за плащане 

Това е общата сума, която трябва да върнеш на заемодателя. Тя включва главница, лихва, всички разходи по кредита и обикновено премия, в случай че имаш застраховка по кредита. Можеш да я намериш в част II.6.

Общата сума за плащане е другият важен параметър, който трябва да гледаш. Първо, защото е много по-конкретен от ГПР, все пак става дума за пари. Второ, защото понякога цената на застраховката не е включена в ГПР.

Ако предложението ти за кредит включва застраховка, винаги питай и проверявай дали цената й всъщност е начислена в общата сума за плащане.

Стандартен европейски формуляр - обща сума за изплащане 

5. Месечни такси

Понякога има месечна такса за обслужване на банковата сметка, открита за кредита. Може да има и месечна такса за пакет от услуги, който се продава в комбинация с кредита. Мястото, на което можеш да намериш тези такси, е различно във формулярите на различните институции.

 част III.4.1

 

част III.4.3

Стандартен европейски формуляр за кредит 

част III.5

Стандартен европейски формуляр за кредит 

 В горния пример трябва да провериш размера на таксите в Тарифите на институцията.

Стандартен европейски формуляр за кредит 

6. Месечна вноска 

Това е сумата, която ще плащаш всеки месец по кредита си. Месечната вноска включва лихва и главница. Можеш да я откриеш в част II.5.

Внимавай! Тя обикновено не влючва месечните такси, описани в точка 5. Застраховката понякога също не е включена. Затова уточнявай повторно с компанията включени ли са тези разходи в месечната вноска или не.

Стандартен европейски формуляр за кредит - месечна вноска 

Стандартен европейски формуляр за кредит - месечни вноски 

7. Детайли за застраховката

За съжаление, информацията за застраховката в повечето случаи не е включена в Стандартния европейски формуляр. Затова изисквай отделен документ, в който са описани детайлните условия на застраховката.

8. Фиксиран или плаващ лихвен процент 

Можеш да го намериш в част III.1. Ако лихвеният процент е плаващ, механизмът, по който се променя, и референтният лихвен процент трябва да бъдат обяснени. Проверявай и дали референтният лихвен процент е пазарен индекс като Софибор или е вътрешен индекс на финансовата институция (който тя може да променя, когато прецени). Можеш да научиш повече за разликата между фиксиран и плаващ лихвен процент.

Стандартен европейски формуляр - фиксиран или плаващ лихвен процент, SOFIBOR 

9. Условия, които трябва да изпълниш

Един от триковете, който някои компании използват, е да изискват изпълнение на определени действия от страна на кредитополучателя. Ако не успее да се справи с тях, предложението повече не е валидно или се начисляват допълнителни такси над условията, описани в Стандартния европейски формуляр.

В случай, че такива условия са споменати, задължително питай за последствията, ако не успееш да ги изпълниш. И преглеждай поне 2 пъти договора за кредит, преди да го подпишеш.

Стандартен европейски формуляр - обезпечение 

Стандартен европейски формуляр - банкова гаранция или поръчителство 

10. Други важни параметри, които може и да не са включени в документа

Възможно е да имаш някакви допълнителни такси, като:

  • Такса за получаване на по-бързо решение по кредита
  • Такса за посещение от консултант на компанията на домашен адрес за плащане на вноските 
  • Такса при просрочие

Ако тези такси съществуват, не забравяй да попиташ в какъв размер са и при какви условия трябва да ги плащаш. В случай, че не са упоменати в Стандартния европейски формуляр, трябва да бъдат детайлно описани в договора за кредит. Затова е важно внимателно да изчиташ и него, преди да го подпишеш. 

Съвети стъпка по стъпка: Как да избереш най-изгодните условия за кредит
Статия: Кредитен калкулатор

Потребителски кредит на ниска цена от Klear. Онлайн. Без изненади.