ГПР (годишен процент на разходите)

Блог / Кредити

ГПР: това ли е реалната цена на кредита ти

27 април 2016 / 5 мин.

Последно обновена на

Ако някога си преглеждал оферта за кредит, няма как да не си се сблъсквал с понятието ГПР.

Това е съкращение на годишен процент на разходите и се различава от годишния лихвен процент (ГЛП). Ако искаш да разбереш колко всъщност ще ти струва кредитът, лихвеният процент представя само една част, а ГПР ти показва цялата картина.

Някои биха казали, че лихвеният процент по кредита е достатъчен за ориентир, защото също се изчислява на годишна база. Това е вярно, но само ако по кредита няма начислени допълнителни такси и комисионни. Често обаче на пазара се рекламира нисък лихвен процент, а се изисква висока такса за кандидатстване или разглеждане на документите. В такъв случай изборът само на база лихвен процент би бил подвеждащ.

ГПР е много по-коректен показател, защото показва общите разходи по кредита, изразени като годишен процент от размера му.

Затова е приет и като показател, по който да се сравняват различни оферти за кредит.

Как се изчислява?

Тук идва сложната част. Честно казано, само експерти във финансите могат спокойно да боравят с формулата му за изчисляване. Но това не трябва да те притеснява ни най-малко. Винаги можеш да ползваш безплатен кредитен калкулатор. По-важно е да разбереш какво участва в ГПР и как да го използваш.

Освен лихвата, в ГПР се включват всички разходи, съпътстващи кредита. Те могат да бъдат еднократни и периодични и всяка финансова компания е задължена да ги опише в Стандартния европейски формуляр за кредит.

За твое улеснение изброихме най-честите разходи и отбелязахме кои от тях участват в изчисляването на ГПР:

годишен лихвен процент, гпр 

Разходите, които могат да възникнат, не участват в годишния процент на разходите, защото никой не знае дали ще се случат. Ако не настъпи събитие, свързано с тях, ГПР-то няма да се промени.

Последната група пък включва разходи, свързани с допълнителни услуги, които финансовите компании предлагат като задължителни или по желание със съответния кредит (такива могат да бъдат кредитна карта, SMS известяване, дебитна карта, т.н.).

 

Как да НЕ използваш ГПР?

Както споменахме и в началото, ГПР е по-коректният показател при избор на оферта за кредит. Но е важно да разчиташ на него, само когато искаш да сравниш ябълка с ябълка.

Да вземем за пример два кредита - ипотечен кредит от 80 000 лв. за 20 години и потребителски кредит от 1 000 лв. за 2 години. Не е добра идея да ги сравняваш по ГПР, защото:

  • Двата кредита са предназначени за различни нужди и е трудно да се определи кой е по-изгоден. 
  • Кредитния риск при потребителския кредит е по-висок от този на ипотечния (все пак при него има обезпечение, което компенсира риска). Същото важи и за ГПР-то. 
  • Теглото на таксите в общите разходи на потребителския кредит е по-високо, отколкото при ипотечния. Това също се отразява на ГПР-то.

Именно затова, преди да пристъпиш към сравнение, е важно да имаш ясна представа:

  • какво искаш да финансираш;
  • каква сума ти е необходима;
  • за какъв срок;
  • кой е най-подходящият кредитен продукт.

Потребителски кредит на ниска цена от Klear. Онлайн. Без изненади.

ГПР ли е единственият показател, който трябва да те интересува при избор на кредит?

Отговорът е не. Когато искаш да избереш най-изгодните условия за кредит, трябва да обърнеш внимание на още два параметъра – общо дължима сума и размер на месечната вноска.

Ето още един пример. Да си представим, че искаш да изтеглиш кредит от 5 000 лв. и имаш следните оферти: 

годишен лихвен процент, гпр, примерни оферти 

  • Ако избираш само по ГПР, би трябвало да се спреш на Оферта 2. Тя е с най-дълъг срок и ще плащаш най-ниската месечна вноска. Сумата, която ще върнеш накрая обаче, е най-висока от всички. Защо? Защото колкото по-дългосрочен е кредитът, толкова повече лихва ще платиш за него. Но ако бюджетът ти позволява само такава вноска, по-разумно е да избереш нея, въпреки по-високата общо дължима сума.
  • Оферта 3 от друга страна изглежда с най-изгодна лихва, но заради по-високата такса за усвояване, се оказва, че е с най-високи ГПР и месечна вноска.
  • С най-ниска общо дължима сума е Оферта 1 и може би той е най-подходящият избор за теб, ако можеш да плащаш спокойно месечната вноска.

Както виждаш, преди да се спреш на най-изгодната оферта, е необходимо да провериш как се променят вноската, ГПР-то и общо дължимата сума спрямо различните други параметри (срок, такса, лихвен процент, т.н.).

Трябва обаче да съобразиш и още няколко неща.

Застраховка по кредита

Повечето компании изискват кредитът непременно да се застрахова и в такъв случая премията по застраховката се включва в изчисляването на ГПР.

Ако обаче застраховката по кредита не е задължителна и решиш да си направиш по свое желание, премията няма да участва в годишния процент на разходите. В такъв случай е важно да сравниш и отделната сума, която ще платиш за застраховка.

Най-лесно ще ти бъде да събереш общата сума за връщане с общата сума на застраховката и да използваш сбора им при сравняване на офертите (научи повече за застраховката по кредит).

Разходи за просрочени вноски

Ако разгледаш Стандартните европейски формуляри за кредит на няколко компании, ще забележиш колко съществена разлика има между таксите и лихвите за просрочие.

Когато взимаш кредит, си с намерение, че ще го погасяваш редовно. Но ако се случи неблагоприятно събитие и забавиш вноските си, е добре предварително да си наясно с последствията. Именно затова не забравяй да обърнеш внимание и на тези разходи. 

Фиксиран или плаващ лихвен процент

В случай, че лихвеният процент по кредита ти е плаващ, трябва да имаш предвид, че поемаш риска ГПР-то да се промени с времето, а с него - и общо дължимата сума. Ако искаш да избегнеш този риск, по-разумно е да се спреш на кредит с фиксирана лихва. При него цената е малко по-висока, но пък имаш сигурността, че няма да настъпят никакви промени (научи повече в отделна статия по темата). 

Валута на кредита

За валутата по кредита има изписани доста материали. Най-същественото, което трябва да знаеш, е, че ако вземеш кредит във валута, различна от български лев, поемаш още един риск – валутен. При промяна в курсовете на валутите съществува вероятност да претърпиш сериозни финансови загуби (както се случи с кредитите в швейцарски франкове през 2014 г.), затова съветът ни е да не поемаш такъв риск. Най-разумно е да се спреш на кредит в лева (разбери защо). 

Други условия по кредита

Някои компании рекламират условия по потребителски кредити, които можеш да получиш, само ако предоставиш допълнително обезпечение. В повечето случаи изискването е за няколко поръчителя в рамките на броени дни. Ако не успееш да изпълниш условието навреме, по кредита ти се начислява допълнителна такса, която съществено увеличава общите разходи. Затова внимателно проучвай условията за кандидатстване, за да избегнеш неприятни ситуации. 

Таван на ГПР

Не трябва да забравяш и за тавана на ГПР-то, приет през 2014 г. Към момента стойността му e 50%. Съветът ни е да внимаваш с офертите, чието ГПР е много близо до тази граница. Преглеждай договора си за кредит няколко пъти преди да го подпишеш и не се притеснявай да питаш за всичко, което не ти е ясно.

Потребителски кредит на ниска цена от Klear. Онлайн. Без изненади.