Фиксирана или плаваща лихва

Блог / Кредити

Фиксирана или плаваща лихва: какво да избереш

1 април 2016 / 3 мин.

Последно обновена на

Когато решиш да вземеш кредит, обикновено си наясно само със желаната сума и вноската, която можеш да си позволиш.

При избора обаче има много параметри, които трябва да съобразиш, и лихвата е един от тях.

Доколкото размерът на лихвата се определя от финансовата институция, изборът между фиксиран или плаващ лихвен процент зависи от теб. Решението ти ще се отрази на цената, която ще плащаш по кредита си, затова е добре да научиш какви са предимствата и недостатъците на двата вида лихвени процента.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ФИКСИРАНИЯТ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ?

Това е лихвеният процент, който се договаря в началото и не се променя, докато приключи изплащането на кредита. Хубавото при кредитите с такава лихва е, че имаш по-голяма сигурност – размерът на погасителните вноски е еднакъв за целия срок.

Така знаеш точно колко трябва да плащаш всеки месец и можеш лесно да планираш вноската в бюджета си. Дори и да настъпят колебания на пазара, те няма да се отразят на кредита ти.

Недостатъкът е, че при спад на пазарните лихви, трябва да продължиш да изплащаш кредита си по договорената в началото лихва.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПЛАВАЩИЯТ ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ?

Както подсказва и името, това е лихвен процент, който се променя с течение на времето. Формира се като сбор от променлива компонента (референтен лихвен процент) и фиксирана надбавка, която не се променя за целия период на кредита. 

Всяка институция е задължена да публикува на сайта си методиката за изчисляване на референтен лихвен процент, която показва как се определя и при какви условия се променя.

Референтният лихвен процент може да бъде:

  • Пазарен индекс - SOFIBOR (за лихвени проценти в левове), EURIBOR (за лихвени проценти в евро), LIBOR (за лихвени проценти в щатски долари, британски паунди, швейцарски франкове и др.).

Тези индекси са публични, изчисляват се на дневна база и представляват среднопретегленият лихвен процент, при който банките се кредитират помежду си на международния валутен пазар.

  • Основен лихвен процент – определя се от БНБ и отразява цената на еднодневния ресурс, т.е. на заемите, които търговските банки си отпускат помежду си за един ден.
  • Базов или банков лихвен процент - определя се индивидуално от всяка банка в зависимост от нейната методология.
  • Комбинация от пазарен индекс и индикатори

Плаващият лихвен процент отразява динамиката на пазара - когато пазарният индекс се промени, настъпва промяна и в лихвения процент. Тук се крие и неговото предимство - ако пазарният индекс се понижи, лихвата по кредита също ще се намали.

Но обратното също е вярно, откъдето всъщност произтича и недостатъкът на плаващата лихва – когато индексът се увеличи, същото ще се случи и с лихвата по кредита.

В договора за кредит трябва да бъде посочено колко често, при какви условия и как се изменя лихвения процент, а банката е задължена да те уведомява предварително за промените.

Потребителски кредит на ниска цена от Klear. Онлайн. Без изненади.

КАКЪВ ВИД ЛИХВЕН ПРОЦЕНТ ДА ИЗБЕРЕШ ЗА КРЕДИТА СИ?

На този въпрос няма еднозначен отговор. Зависи какво е важно е за теб.

  • Ако предпочиташ сигурността, избери кредит с фиксирана лихва. Така знаеш, че за целия период вноската ти ще бъде с един и същи размер и това ти позволява да планираш бюджета си по-добре.
  • Ако търсиш по-ниска цена и очакванията са, че пазарните проценти ще останат стабилни или ще намаляват, плаващата лихва може да се окаже по-добрият вариант. Кредитите с плаващ лихвен процент обикновено са по-евтини от тези с фиксиран. Причината е, че при тях банката прехвърля пазарния риск (рискът от колебания заради промени в пазарната среда) на клиентите. Когато пазарният индекс се повиши, клиентите плащат по-висока лихва. И обратно - когато пък индексът върви в посока надолу, лихвата по кредита намалява и клиентите плащат по-малко. Така или иначе, банката не бива засегната от тези промени, защото рискът е прехвърлен изцяло върху клиента.

Имай предвид обаче, че в момента индексите почти са достигнали своето дъно, което означава, че няма да намаляват в големи граници.

Фиксирана или плаваща лихва

Само за сравнение: от февруари 2016 г. основният лихвен процент на БНБ е 0%, а през 2008 г. е бил между 4,68% и 5,77%.

При всички положения, когато правиш избор, трябва да съобразиш ситуацията на пазара и да направиш реалистична оценка на личните си финанси.