рефинансиране на кредити

Блог / Кредити

8 златни правила при рефинансиране на кредити

8 юли 2016 / 2 мин.

Последно обновена на

Ако в момента изплащаш няколко задължения едновременно, може би е време да помислиш за тяхното консолидиране – т.е. рефинансирането им в един общ кредит. От следващите редове ще научиш как да извлечеш максимума от това.

  1. Не взимай кредит с прекалено дълъг срок на погасяване
  2. Не забравяй за таксите по новия кредит
  3. Възползвай се от правото си за предсрочно погасяване
  4. Не губи пари от застраховката
  5. Не рефинансирай безлихвен кредит
  6. Внимавай с ипотеката
  7. Прецени внимателно момента, в който да изплатиш настоящите си кредити
  8. Не посягай към нов заем 1 месец, след като рефинансираш задълженията си

#1 - Не взимай кредит с прекалено дълъг срок на погасяване

Действително по този начин можеш чувствително да намалиш размера на месечните вноски, но това си има своята цена. Колкото по-дълго изплащаш един кредит, толкова повече ще ти струва той.

Рефинансирането с прекалено дългосрочен кредит си струва да се обмисли единствено, ако настоящите месечни вноски са непосилни за теб.

#2 - Не забравяй за таксите по новия кредит

Освен лихвите към него, новият кредит идва и с някои допълнителни такси като такса за анализ и оценка, например. Ако те се удържат от сумата, която ще получиш по сметката си, не забравяй да ги включиш в размера на кредита, за който ще кандидатстваш. В противен случай можеш да се окажеш в неприятната ситуация, защото няма да имаш достатъчно средства да погасиш всички свои настоящи задължения.

При всички положения тези допълнителни разходи трябва да се имат предвид, когато сравняваш цената на различните кредити.

#3 - Възползвай се от правото си за предсрочно погасяване

Всеки потребител има право на предсрочно погасяване, което му е гарантирано от Европейската директива за потребителските кредити.

Институциите, с които искаш да се разплатиш преди посочените в договора срокове, естествено, няма да са много щастливи от този факт. Ето защо има вероятност да опитат да забавят процеса или да ти създадат някои затруднения.

Ако това се случи, задължително потърси правата си! А можеш и да им дадеш шанс да те запазят като клиент, като поискаш оферта за рефинансиране на кредити при тях. 

#4 - Не губи пари от застраховката

Някои от настоящите ти кредити може да са с включена застраховка. Ако тя се изплаща с месечните вноски, няма проблем - с предсрочното погасяване на кредита ще отпадне нуждата да плащаш тези вноски.

Но ако си платил цялата застраховка наведнъж в началото (обикновено тя се включва в размера на кредита), при предсрочно погасяване на кредита ще загубиш сумата за застраховката, платена за оставащия срок.

Като съчетаем това с факта, че най-вероятно ще заплатиш застраховка и по рефинансирания кредит, може да се окаже, че си платил 2 застраховки за един и същи период. За да избегнеш това неприятно развитие на нещата, поискай от своята банка или застраховател да ти възстановят парите пропорционално на оставащия период.

рефинансиране на кредити от Клиър

#5 - Не рефинансирай безлихвен кредит

Ако си взел промоционален безлихвен кредит (с годишен процент на разходите 0%) за покупка на стока на изплащане и имаш повече на брой оставащи вноски, е по-добре да извадиш това задължение от сметките за рефинансиране.

При положение, че нямаш лихва по него, просто няма как да направиш изплащането му по-изгодно.

#6 - Внимавай с ипотеката

Задължително провери дали предложението за рефинансиране не е обвързано с ипотекиране на жилището ти! Ако случаят е такъв, съществува реален риск да изгубиш дома си в случай на евентуални затруднения с месечните вноски заради ипотеката.

#7 - Прецени внимателно момента, в който да изплатиш настоящите си кредити

Най-добре е да започнеш с рефинансирането, след като си направил месечните вноски по всичките си задължения. По този начин ще имаш достатъчно време да разпределиш и разпратиш получените средства до всички институции, на които си длъжник. Както вече споменахме, те могат да опитат да забавят процеса.

Важно е при банковия превод да посочиш изрично референтния номер на кредита, който искаш да погасиш предсрочно. Проследи внимателно дали кредитната институция използва получените средства за погасяване на съответния кредит и дали е стартила процедурата за предсрочно погасяване.

Това е важно, понеже ако процедурата по предсрочното погасяване не е приключила до настъпването на падежа на следващата ти месечна вноска, ще ти бъдат начислени дължимите лихви за следващия период според погасителния план на кредита. Ето защо е добра идея да предвидиш малка допълнителна сума, над необходимата за рефинансирането, която да те спаси в случай на евентуални разминавания в сроковете.  

Може да се наложи да подпишеш и допълнителни документи, сред които анекс към договора за кредит. 

Добра идея е да изискаш от кредитната институция и извлечение за изплатен кредит, за да си спокоен, че всичко е наред.

#8 - Не посягай към нов заем 1 месец, след като рефинансираш задълженията си

Това напълно би обезсмислило всичко добро, което си направил за финансите си до момента. Рефинансирането се прави еднократно и има за цел да облекчи месечния ти бюджет. Ако използваш този освободен ресурс, за да вземеш нов кредит през следващите месеци, има риск да влошиш финансовата си ситуация.

Особено, ако при рефинансирането изплатиш задълженията си по кредитната карта, не посягай отново към нея. Опитай занапред да се оправяш с дебитна карта.

Виж стъпка по стъпка как да обединиш кредитите си, за да плащаш по-малко.

Имаш добра кредитна история? Плащай по-малко лихва с Klear като рефинансираш своя кредит!

ВИЖ КОЛКО ЩЕ СПЕСТИШ

Условията ни най-вероятно ще са много по-добри от тези на банките.
Струва си да провериш.