предсрочно погасяване на кредита

Блог / Кредити

Предсрочно погасяване на кредит? Да, струва си.

6 март 2017 / 10 мин.

Последно обновена на

Полезни съвети, които ще ти помогнат да извлечеш максимума от предсрочното погасяване на твоя кредит

Взимайки потребителски кредит, към него получаваш и погасителен план, в който е посочено колко точно ще ти струва той. Ти обаче можеш да намалиш цената на кредита и ние ще ти разкрием, как да го направиш най-ефективно.

Единият начин е да предоговориш условията с твоята банка. Ще спестиш пари, ако намалиш срока за връщане или успееш да получиш по-нисък лихвен процент. Рефинансирането (или консолидирането на няколко кредита) със средства от друга финансова институция също може да облекчи финансовото ти бреме. Ако до момента си бил коректен платец, имаш шанс да получиш по-изгодни условия.

Изброените дотук варианти зависят до голяма степен от благоволението на твоята банка. Можеш обаче да вземеш нещата в свои ръце и да се възползваш от правото си на предсрочно погасяване. Освен опция за пълно, съществува и такава за частично предсрочно погасяване, която дори може да се окаже по-доброто решение. Ако избереш нея, можеш да направиш няколко по-големи вноски, с които да ускориш темпото на изплащане на задълженията си. Това твое право е посочено черно на бяло в Закона за потребителския кредит.

Нашите практически съвети ще ти помогнат да намалиш разходите за лихви при частично предсрочно погасяване. Преди да преминем към тях, е добре да изясним как точно се формира лихвата към месечните вноски, плащани по твоя кредит. Това съвсем не е толкова очевидно, колкото звучи. Ако все пак си запознат с този аспект, премини направо към Съвет 1.

Как да изчислим лихвата по кредита, която плащаме всеки месец

Тя не зависи пряко нито от размера на кредита, нито от броя на направените към момента или оставащите до изплащането му вноски. По-важни са други два компонента: месечният лихвен процент и оставащата към момента дължима част от главницата. Лихвата, която плащаш, се получава при умножението на тези две стойности.

Частта от главницата, която все още дължиш, можеш да изчислиш като от получената сума по кредита извадиш онази част от главницата, която вече си изплатил. Всяка месечна вноска първо покрива лихвата за съответния месец, а каквото остане отива за намаляване на главницата. Всеки следващ месец лихвата, която плащаш, е по-малка като абсолютна стойност (тъй като се изчислява върху по-малка главница) – съответно това означава, че всеки следващ месец твоята вноска покрива по-голяма част от главницата.

Следователно, ако не предоговориш лихвения процент, единственото, което ти остава, е да намалиш максимално главницата, върху която той се отразява.

На практика предсрочното погасяване означава предсрочно изплащане на главницата. Това индиректно намалява абсолютната стойност на лихвите, които ще плащаш занапред, т.е. ще си спестиш бъдещи лихви.

Съвет 1 - Направи си „Фонд предсрочно погасяване“ и всеки месец отделяй в него средства за каузата. Периодично внасяй в банката натрупаната сума.

За целта е необходимо, след като направиш своята месечната вноска, допълнително да отделяш пари във „фонда“. Когато в него се натрупа по-сериозна сума, е време да уведомиш твоята банка, че искаш да извършиш предсрочно частично погасяване. Схемата се повтаря до пълно отърваване от кредита. С всяка следваща вноска за предсрочно погасяване, цената на кредита намалява, което ти дава възможност да се измъкнеш от него по-рано.

Тъй като вноските за частично предсрочно погасяване обикновено са свързани с подписване на допълнителен анекс към договора (виж Съвет 6), препоръчваме да прибягваш към него едва след като натрупаш по-внушителна сума, равняваща се на поне 3 месечни вноски.

Когато става въпрос за кредитна карта, това правило не важи – всяка сума над минималната месечна вноска, която внесеш, автоматично намалява размера на твоето задължение, без да са необходими други формалности.

Съвет 2 - Поддържай буфер за спешни случаи

И така, колкото повече пари внесеш предсрочно, толкова по-малко лихвa ще ти бъдe начисленa в бъдеще. Трябва обаче да си наясно, че ако използваш абсолютно всичките си спестявания за по-бързо погасяване на кредита, се излагаш на неразумно голям риск.

Представи си, че точно след като внесеш парите в банката, възникне непредвидена ситуация, в следствие на която имаш спешна нужда от пари. Това може да те принуди спешно да прибегнеш до нов кредит. А както сигурно знаеш, бързите кредити обикновено са доста скъпо удоволствие.  

Ето защо горещо препоръчваме поддържането на буфер за спешни случаи. Ако все още не разполагаш с такъв, неговото създаване и натрупване трябва да се превърне в основен приоритет за теб. Той е много по-важен за твоята финансова стабилност от предварителното погасяване на кредита.

Съвет 3 - Намали срока на кредита с вноски за частично предсрочно погасяване

Всяка стотинка, която внесеш предварително, ще има благоприятен ефект и ще намали бремето от кредита. За постигането на оптимални резултати препоръчваме успоредно с това да опиташ да договориш по-кратък срок на кредита, запазвайки размера на месечната вноска. Бъдещата лихва, която ще ти бъде начислена, зависи от оставащата част от главницата, лихвения процент и оставащия срок за погасяване на кредита.

В зависимост от политиката на банката, имаш възможност да намалиш или размера на месечната вноска (като запазиш броя на вноските), или срока на погасяване. Провери какви са възможностите и подай точни инструкции за това, което желаеш да се случи.

Съвет 4 - Поискай застрахователно обезщетение

Ако към кредита ти има сключена застраховка (която покрива случаите на смърт, трайна или временна загуба на работоспособност и безработица), при предсрочно погасяване ти се полага обезщение, в случай че вече е внесена цялата сума по застраховката. Това обикновено се случва, когато застрахователната премия е добавена още в началото към сумата на кредита.  

При частично предсрочно погасяване рискът, на който е изложен кредитът, намалява. Ето защо е логично да получиш обратно част от застрахователната премия. Естествено, това важи в още по-голяма степен за случаите на пълно предсрочно погасяване. Заслужаваш обезщетение дори, когато да не си платил цялата застрахователна премия (ако тя, например, е разпределена на месечни вноски) – при частично предсрочно погасяване е логично да поискаш намаляване на месечната ти застрахователна вноска. Информирай се как стоят нещата при твоята банка и нейните застрахователни партньори.

Съвет 5 - Ако имаш няколко кредита за погасяване, фокусирай се върху само един от тях

Като начало, трябва да определиш погасяването на кой кредит е с най-голям приоритет. По въпроса, как точно да стане това, има 2 подхода, които условно можем да наречем „финансистки“ и „психологически“.

Според финансисткия подход трябва първо да погасиш кредита с най-висок годишен лихвен процент (ГПЛ), тъй като той ти струва най-скъпо. По този начин ще спестиш най-много.  

Психологическият подход, от друга страна, препоръчва да избереш кредита с най-малката оставаща главница. Той може да бъде погасен най-бързо, с което общият брой на кредитите ти ще намалее. По този начин по-рано ще видиш резултат от усилията си. Този подход, известен в САЩ като “ефект на снежната топка”, ще ти помогне да останеш мотивиран, когато най-много имаш нужда.

В края на краищата, и двете стратегии са ефективни. Коя ще ти свърши по-добра работа, зависи от личната ти ситуация и от това какъв тип човек си. След като си наясно с предимствата на всяка от тях, можеш сам да избереш по-удачната за теб.

Съвет 6 - Добре координирай действията си с твоята банка

Това е изключително важно! Ако, например, преведеш сума, равняваща се на 10 месечни вноски, но не уведомиш банката... няма да се случи абсолютно нищо! Парите ще стоят в банката, тя всеки месец ще си удържа от тях сума, покриваща месечната ти вноска, а ти няма да спестиш нито стотинка!

За да се случат нещата така, както планираш, си длъжен да информираш банката за намерението си за предсрочно погасяване. Тя от своя страна най-вероятно ще ти връчи за подпис анекс към договора за кредит. Да не говорим, че в случай на пълно предсрочно погасяване, ще трябва да си наясно, колко точно трябва да внесеш. Това е трудно за изчисляване, тъй като сумата зависи от деня, в който парите ще постъпят по сметката на банката.

Препоръчваме да провериш дали всичко е наред и кредитът е закрит, дори и да нямаш съмнения, че си превел точната сума.

Ако предсрочното погасяване е частично, така или иначе трябва да изясниш с банката какви са опциите за оставащата част от кредита (както вече коментирахме в Съвет 3)

Още малко полезна информация по темата

Банките обикновено начисляват наказателна такса при предварително погасяване.

Тя възлиза на 1% от сумата, която погасяваш предварително, ако до изтичането на предварително договорения срок на кредита остава повече от 1 година. Когато е по-малко от година, тя е само 0.5%.

Това не бива да те плаши – наказателната такса е много по-малка от бъдещите лихви, които си спестяваш с предсрочното погасяване. Освен това, според закона тя не може да превишава сумата, която би платил, ако следваш предварително договорения погасителен план.

Наказателна такса не може да бъде начислявана, ако кредитът е с плаващ лихвен процент.  

Ипотечните кредити подлежат на отделна регулация. Макар част от съветите в тази статия да са в сила и за тях, в никакъв случай не бива да бъдат прилагани едно към едно.

Потребителски кредит на ниска цена от Klear. Онлайн. Без изненади.