Обединяване на кредити

Блог / Кредити

Обединяване на кредити - как да обединиш кредитите си, за да плащаш по-малко

11 август 2016 / 4 мин.

Последно обновена на

Обединяване на кредити, познато също като рефинансиране или консолидиране, може да ти спести някои разходи.

Стига, разбира се, да го направиш правилно. Ще ти покажем как може да стане това в три лесни стъпки. 

Стъпки:

Стъпка 1: Постави си цел - Обединяване на кредити

Ако не знаеш накъде си тръгнал, най-вероятно ще стигнеш някъде, където не искаш да си. Ето защо е важно преди да обединиш кредитите си да решиш кое искаш да намалиш: размера на месечните вноски или общата сума, която ще платиш.

За да поясним как се постигат двете цели, ще използваме измисления от нас господин Длъжнишки.

Към настоящия момент той има 3 кредита, вноските по които възлизат на 340 лева месечно. Ако не променя нищо, след 40 месеца Длъжнишки ще покрие задълженията по последния си кредит, като до настъпването на този щастлив момент (считано от днес) ще изплати общо 8700 лева.

Тази обща сума се изчислява като за всеки кредит умножим броя на оставащите месеци по размера на месечната вноска и след това съберем трите получени задължения.

Списък на кредити за обединяване - Обединяване на кредити - Клиър

Една сутрин Длъжнишки дочул двама колеги да спорят дали обединяването на кредитите може реално да намали разходите или „просто опитват да те объркат с други цифри“. Разговорът се разгорещил, като никой не приемал аргументите на другия.

Тъй като колегите му били компютърни, а не финансови специалисти, Длъжнишки не приел думите им за чиста монета и се консултирал с хора, които повече разбират от тази материя.

От тях научил, че при консолидирането на всички свои задължения в едно, използвайки обединяване на кредити, той може да намали размера на месечните си вноски за сметка на по-дълъг срок на кредита (сравнено със средния срок на настоящите задължения) или пък да плати по-малко от 8700 лева, ако е в състояние да се справи с по-високи месечни вноски (за по-кратко време).

Обърнали му внимание и на друг много важен компонент на всеки един кредит – ГПР. За да има смисъл от това обединяване, ГПР на новия кредит трябва да е по-ниско от средното ГПР на настоящите му задължения.

Стъпка 2: Изчисли колко пари ти трябват, за да покриеш всички настоящи задължения - Обединяване на кредити

Първото, което трябва да установиш, е цялата сума, която трябва да платиш по всеки един от кредитите, за да го изплатиш предварително.

ВАЖНО
Имай предвид, че при кредитите с фиксирана лихва може да се наложи да добавиш обезщетение или неустойка за предсрочно погасяване, която според регулациите на потребителските кредити е 1% върху оставащите задължения, ако срокът на кредита изтича след повече от 12 месеца (съотв. 0.5%, ако остават по-малко от 12 месеца). Обезщетението не може да надхвърля размера на дължимата лихва върху оставащата главница (за периода от датата на предсрочното погасяване до датата на последната месечна вноска в края на договора). Ако лихвата е плаваща, такава наказателна такса няма!

Ако не можеш да намериш необходимите данни, за да направиш тези изчисления, можеш спокойно да се обърнеш към съответната финансова институция и да изискаш от нея справка за сумата, която трябва да платиш, в случай че искаш предсрочно да покриеш задължението си към нея.

Ето каква е ситуацията при нашия приятел, господин Длъжнишки:

Задължения за плащане при предсрочно погасяване - Обединяване на кредити - Клиър

От сумата в последната колона става ясно, че за да изплати задълженията по трите си кредита предварително, Длъжнишки трябва да приготви 7329 лева.

обединяване на кредити от Клиър

Стъпка 3: Събери и сравни предложения от няколко различни финансови институции - Обединяване на кредити

Три са важните параметри, за които трябва да внимаваш при избора на нов кредит за обединяване:

  • размерът на месечната вноска
  • сумата на всички разходи по новия кредит в български лева
  • годишният процент на разходите (ГПР)

Друго, което можеш да направиш, преди да подпишеш, е да изчислиш условията по новия кредит. Това може да стане бързо и лесно с някой онлайн кредитен калкулатор.

Не забравяй да изискаш от финансовите институции Стандартния европейски формуляр за предоставяне на преддоговорна информация за потребителски кредити (СЕФППИ).

ВАЖНО
Имай предвид, че към новия кредит най-вероятно ще бъде начислена и такса за оценка, която трябва да се включи при изчисляването на разходите. 

След като установил, че му трябват 7329 лева, Длъжнишки събрал предложения от 3 финансови институции. 

Предложения за обединяване на кредити - Обединяване на кредити - Клиър

Ако избере оферта 1, Длъжнишки ще трябва 24 месеца да плаща по 340 лева. Същата сума той плаща и в момента. ГПР обаче е по-ниско от средното на настоящите му кредити. При този вариант, след като изплати всичките си задължения нашият герой ще е дал 8260 лв. вместо 8700 лв. Освен че ще спести 440 лева, той ще приключи с кредитите доста по-рано.

Оферта 2 грабва окото с много по-ниска месечна вноска – само 160 лева. Това, разбира се, има своята цена, а именно – удължаване на срока до 60 месеца. Накрая Длъжнишки ще плати 9700 лв., вместо 8700 лв. Тази опция си струва да се обмисли в случай, че настоящите месечни вноски са абсолютно непосилни за нашия герой.

Оферта 3 предлага средния път – малко намаление на размера на месечната вноска (тя вече е 280 лева) и по-скромно намаляване на финалната сума (с 200 лева).

Обръщаме внимание, че и трите оферти за консолидиращ кредит имат сходно ГПР, което е много по-ниско от средната стойност на ГПР на настоящите кредити на нашия герой.

Извод - Обединяване на кредити:

Сред трите примерни оферти няма добра или лоша – всяка от тях може да се окаже подходящо решение, в зависимост от това дали г-н Длъжнишки предпочита да плаща по-малко всеки месец или да намали общата сума на разходите по кредита.

 

Намали месечните си вноски и/или общото оскъпяване по кредита си, като го рефинансираш на по-изгодни условия при нас. 

ВИЖ КОЛКО ЩЕ СПЕСТИШ