Портрет на Йоанна Мроз, автор от блогът на Klear

Йоанна Мроз

Debt Superhero
Ролята ми е да помогна на хората, които изпитват затруднения с кредитите, да си стъпят на крака и да се върнат към нормален начин на живот.

Не минава и ден...

без да съм благодарна.

Вярвам, че...

да бъдеш верен на себе си е достойно за възхищение.

Един ден...

ще посетя всяко кътче на красивата Полша.


;