В какво да инвестирам

Блог / Инвестиции

В какво да инвестирам, когато депозитът не ми носи нищо

19 октомври 2017 / 7 мин.

Последно обновена на

Когато не разполагаш с достатъчно свободно време или необходимата експертиза, за да управляваш портфолио от инвестиции, за теб има 2 подходящи опции: инвестиционните фондове и P2P платформите за инвестиране и кредитиране.

Повече за тях можеш да научиш в статията ни "Къде да инвестирам?".

Всяка от тези опции ще ти осигури необходимата диверсификация - един от двата най-важни параметъра, които трябва да вземеш предвид при конфигурирането на инвестицията си.

Другият е свързан с определянето на приемливото ниво на риска/доходността. То зависи от това, след колко време искаш отново да разполагаш с парите си, т.е. от твоя инвестиционен хоризонт.

В тази статия ще ти дадем практически съвети за това как да създадеш портфолио, което да отговаря на твоя инвестиционен хоризонт.

Хоризонт до 1 година

Този период е прекалено кратък, за да оправдае предприемането на каквато и да е инвестиция. Макар към момента банковите депозити да не носят почти никаква възвръщаемост, в случая те са единственият разумен начин, по който да съхраниш спестяванията си.

Хоризонт между 2 и 3 години

Можеш да започнеш да инвестираш в базови активи с фиксиран доход, като облигации, финансови инструменти и P2P платформи за инвестиране и кредитиране. Препоръчително е да спазваш следното съотношение:

80% в инвестиционен фонд

Избери фонд с нискорискова стратегия. Той може да инвестира половината от средства си в държавни ценни книжа или облигации, издадени от компании с висок рейтинг, а другата половина – на финансовите пазари, например в заеми от кредитни институции. 

Важно е да се увериш, че фондът не инвестира в акции.

Друго важно изискване са ниските такси. При ниските нива на лихвените проценти, при които този тип фондове оперират напоследък, съществува реална опасност таксите да изядат твоята печалба. 

20% в платформа за P2P инвестиране и кредитиране

Насочи се към кредити от най-високите сегменти и със срок, който е по-кратък от твоя инвестиционен хоризонт.

Целта на тази стратегия е спестяванията ти да нарастват поне с темповете на инфлацията, без да са изложени на риск.

Peer-to-Peer инвестиции с добра доходност - Klear

Хоризонт между 4 и 6 години

Дори този период е кратък, когато става въпрос за инвестиция в акции. Избери фонд, който инвестира основно в облигации, и добави P2P платформа за инвестиране и кредитиране, като запазиш съотношението:

80% в инвестиционен фонд

Отново е добре да избереш фонд с консервативна стратегия, който инвестира в микс от държавни ценни книжа и корпоративни облигации, например. Не е желателно в портфолиото му да присъстват акции, а ако все пак има такива, те не бива да надвишават 10% от него.

Ниските такси и тук са важно изискване.

20% в платформа за P2P инвестиране и кредитиране

Можеш да инвестираш в кредити от всички сегменти, стига техните срокове да не надхвърлят твоя инвестиционен хоризонт. 

Целта е постигане на доходност, която е малко по-висока от инфлацията, без да излага на риск твоите спестявания.

Хоризонт между 7 и 15 години

Този времеви интервал е достатъчно дълъг, за да можеш да си позволиш фонд, който инвестира основно в акции. Към него можеш да добавиш и инвестиция в P2P платформа, при следното съотношение:

80% в инвестиционен фонд

Тъй като вече се целиш към средна до висока доходност, която да е по-висока от инфлацията, логично е да се насочиш към фондове с по-рискова стратегия - такива, които инвестират поне 2/3 от средствата си в акции. Останалата част от портфолиото им може да е запълнена от държавни ценни книжа и корпоративни облигации. Делът на акциите логично нараства успоредно с твоя инвестиционен хоризонт.

20% в платформа за P2P инвестиране и кредитиране

Можеш да инвестираш в кредити от всички сегменти, като с предимство са по-дългосрочните.

Целта е чувствително да надскочиш инфлацията при минимален риск от загуба на част от спестяванията ти.

Хоризонт над 15 години

Препоръчително е портфолиото ти да бъде доминирано от акции, като запазиш малък дял от него за инвестиция в P2P платформи за инвестиране и кредитиране. Съотношение между тях вече е:

90% в инвестиционни фондове

Подходящ в случая е инвестиционен фонд с високорискова стратегия, чието портфолио се състои почти изцяло от акции. Това би трябвало в дългосрочен план да постигне доходност, значително надвишаваща инфлацията.

10% в платформа за P2P инвестиране и кредитиране

Можеш да инвестираш в кредити от всички сегменти, като за предпочитане са онези с по-дълъг срок.

С тази стратегия можеш да постигнеш максимална доходност, значително надвишаваща инфлацията. Рискът от загуба за спестяванията ти е минимален, тъй като дългият хоризонт минимизира ефекта от волатилността на фондовата борса.

Допълнителни съвети

Борсово търгувани фондове (ETF)

Както вече изтъкнахме в споменатата по-горе статия, те са най-добрата опция сред инвестиционните фондове. Обикновено ETF следват някой популярен индекс, което им гарантира най-добрата възможна диверсификация. При тях си винаги наясно в какво инвестираш. В същото време таксите им са по-ниски, тъй като няма нужда от голям екип от специалисти, които да управлява портфолиото. Липсват също скъпите пури, луксозните бюра и офисите с дебели килими...   

Локална или международна фондова борса

За предпочитане е да инвестираш предимно в акции, издадени в твоята държава. Добре е обаче да имаш в портфолиото си и такива от други географски региони, тъй като това ти осигурява по-добра диверсификация. Разбира се, има значение в коя част на света инвестираш. Развиващите се пазари се отличават с по-висока средна възвръщаемост в дългосрочен план, но и по-голяма волатилност. Те са подходящи, когато инвестиционният ти хоризонт е много дълъг, поне 15 години.

Приемлив вариант е да инвестираш едната половина от средствата си в индекса на Софийската фондова борса, а другата - в микс от някои основни европейски индекси, като DAX, FTSE и CAC 40.

Peer-to-Peer инвестиции с добра доходност - Klear