Klear пуска Автоматично инвестиране

Блог / Новини

Klear пуска Автоматично инвестиране

2 август 2017 / 3 мин.

Последно обновена на

Инвеститорите на платформата на Klear вече могат да автоматизират своята стратегия и процес на инвестиране по лесен и удобен начин. Автоматичното инвестиране намалява времето за реинвестиране на наличните средства, позволява да се поддържа високо ниво на диверсификация и да се постигне оптимална доходност.

Наличните средства не носят доходност

При P2P инвестирането инвеститорът закупува дялове от много на брой кредити. Това му дава право да получава част от направените от съответните кредитополучатели плащания. Тези плащания се случват през целия месец и инвеститорът получава поток от средства по сметката си ежедневно. Те остават налични по сметката и ако не се използват повторно, се превръщат отново в безделници. За да се постигне по-висока доходност, добре е тези пари да бъдат инвестирани отново.

Досега се налагаше на инвеститорът да отделя по няколко минути на ден, в които да използва наличните си средства и закупи нови дялове от кредити. Докато реинвестирането “на ръка” е полезно за хората навлизащи в Р2Р инвестирането, то за по-опитните то е рутинна дейност, която си струва да бъде автоматизирана.

С автоматичното инвестиране парите не спират да работят

На страницата “Автоматичното инвестиране” инвеститорът може да приложи всички налични и до момента филтри за избор на кредити на Основния пазар. Освен тях той има възможност да избере дали да реинвестира в кредити, в които вече е инвестирал, да определи максималната дължима сума (експозиция) по кредит, да заложи краен срок на инвестицията и да определи сумата, която би искал да остане налична по сметката.

След като определи предпочитанията си, на инвеститорът му остава да активира Автоматичното инвестиране и то ще започне да инвестира вместо него.

Максималната експозиция по кредит влияе върху нивото на диверсификация

Най-интересният параметър, който инвеститорът трябва да определи при активиране на aвтоматичното инвестиране, е максималната дължима сума (експозиция) по кредит. Той има пряко въздействие върху нивото на диверсификация, особено ако човек реинвестира в кредити, в които вече е бил инвестирал. Как да я определим?

При инвестиране с Klear инвеститорът има ограничение да инвестира в един кредит минимум 2 лева, но максимум 2% от парите си (баланса по сметката). Ако той инвестира максималното допустимо по кредит, то в портфейла си ще има едва 50 кредита, но това е по-скоро санитарен минимум, отколкото добре диверсифицирана инвестиция. Нека да разгледаме следният пример:

Ако инвеститор с 15 000 лева инвестира максимално позволеното му от 2% по кредит, тоест 300 лева (15 000 х 2%), то той ще инвестира в не повече от 50 кредита (50 * 300 = 15 000), което е твърде рисковано.

Инвеститорът от нашия пример би трябвало да инвестира в поне 150 кредита, за да диверсифицира добре инвестицията си. Това става като определи максималната дължима сума (експозиция) по кредит. Ето как:

За да определи максималната експозиция по кредит, инвеститорът трябва да раздели сумата, с която разполага (15 000), на броя кредити (150), които иска да има в портфейла си. Това според нашия пример би означавало максимална експозиция по кредит да е 100 лева (15 000 / 150 = 100).

Какво още?

Ако инвеститорът няма ясна цел в съзнанието си за край на инвестицията, то нашият съвет е да не попълва нищо в полето “Краен срок.”

Автоматичното инвестиране може да бъде активирано, променено като параметри или изключено от инвеститора по всяко време. При активиране, то започва да инвестира на всеки кръгъл час и то само в кредити, които се предлагат на “Основния пазар”.

Peer-to-Peer инвестиции с добра доходност - Klear