Къде да инвестирам?

Блог / Инвестиции

Къде да инвестирам? Парите ми бездействат.

12 октомври 2017 / 10 мин.

Последно обновена на

Много хора се оплакват: “Яд ме е, че парите ми стоят в банката и не ми носят никакви приходи. Нямам нито идея къде да инвестирам, нито достатъчно свободно време, за да управлявам активно инвестициите си.“

Действително, за да търгуваш на фондовата борса, са необходими познания и време. За инвеститорите, които не разполагат с тези ресурси, съществуват обаче други две опции – познатите от десетилетия инвестиционни фондове и сравнително наскоро появилите се P2P платформи за инвестиране и кредитиране.

Преди по-подробно да се запознаем с тях, трябва да направим важно уточнение – те не са подходящото място за твоя буфер за спешни случаи. Парите, заделени за непредвидени ситуации, трябва да са напълно ликвидни. Макар че това няма да ти носи почти никакви приходи, можеш да държиш тези спестявания на депозит и дори по разплащателната си сметка.

 1. Инвестиционни фондове
 2. P2P инвестиране
 3. Съвети

1. Инвестиционни фондове

При тях много на брой частни инвеститори внасят различни по размер суми. Натрупаните средства се инвестират от мениджърите на фонда в най-различни активи. Всеки от инвеститорите притежава дял, чиято стойност се променя в зависимост от представянето на фонда. Този дял може да бъде продаден във всеки един момент срещу настоящата му стойност, която може да бъде както по-висока, така и по-ниска от първоначалната.

Основното предимство на фонда е това, че той поема менажирането на твоето портфолио и гарантира, че то ще е добре диверсифицирано.

Съществуват няколко типа инвестиционни фондове. Ето защо ще е добре да се запознаеш с техните специфики, преди да избереш най-подходящия за теб.

Според категорията: Фондове от отворен тип, фондове от затворен тип и борсово търгувани фондове (ETF)

Най-популярни са фондовете от отворен тип. При тях няма ограничение на общата сума, която фондът може да инвестира. Ако приходите надвишат броя на продадените дялове, фонд мениджърът може да издаде нови дялове и да увеличи инвестицията. Този тип фондове не се търгуват на борсата, но въпреки това те всеки ден публикуват пазарната цена на един свой дял. Тя зависи от представянето на активите, в които фондът е инвестирал.

Фондовете от затворен тип са за частни кръгове и не са особено развити в Европа. След набирането на първоначалната сума от различни инвеститори, фондът спира да приема повече средства. Неговите дялове се търгуват на свободния пазар, като тяхната стойност се определя от търсенето и предлагането. Фондовете от затворен тип са по-подходящи за по-опитни инвеститори, тъй като те обикновено използват ливъридж: заемат средства, за да ги инвестират (напр. в акции) и разчитат на това, че разликата между възвръщаемостта от инвестицията ще надвишава лихвата, която трябва да платят по заемите.

Борсово търгуваните фондове се появиха сравнително скоро, но бързо набират популярност. Те са отворени (размерът и броят на дяловете зависи от нетните потоци на покупките и продажбите) и се търгуват на публичните пазари. ETF са нискобюджетни фондове с ясни условия и ниски такси. Те успяват да постигнат това като инвестират предимно в индекси и съответно нямат нужда от активно менажиране.

Според класа активи: Финансови инструменти, облигации, недвижими имоти, акции

Когато избираш фонд, това е най-важното, което трябва да знаеш за него. Инвестиращите в акции предлагат най-висока възвръщаемост, но и най-голям риск. Техният избор е оправдан, ако инвестиционният ти хоризонт е поне 5-годишен.

Според риск стратегията: Агресивна или консервативна

Както вече споменахме, рискът се определя основно от класа на активите на фонда. Държавните облигации, например, са много консервативни. Те са с ниска възвръщаемост и нисък риск. В другия край на спектъра са облигациите с висок риск (junk bonds). Консервативна стратегия би било инвестирането в индекс на стабилна европейска държава, като Германия. А агресивна – в акции на някой развиващ се пазар.

Според менажирането: Активно или пасивно

При активното менажиране фондът търгува по няколко пъти на ден като опитва да се възползва от открилите се пазарни възможности, т.е. да победи пазара. При пасивното менажиране инвестициите обикновено са концентрирани в индекси, поради което броят на трансакциите е ограничен – целта е фондът да остане стабилен и да постигне средната за пазара доходност.

Ще опитаме да обобщим предимствата и недостатъците на инвестиционните фондове.

Предимства

 • Простота. Достатъчно е да избереш своя фонд - с това твоята работа приключва. Ето защо много хора предпочитат този тип инвестиция.
 • Диверсификация. Фондът има за задача да я подсигури, избирайки широк спектър от активи или някой от пазарните индекси.
 • Експертиза. Не е необходимо ти да си експерт, защото наемаш такъв.
 • Ликвидност. Освен ако не става време за някой много специфичен фонд, можеш да излезеш по всяко време.

Недостатъци

 • Непрозрачност. Няма как да знаеш в кои конкретни активи са инвестирани парите ти.
 • Такси. Те могат да бъдат доста високи, особено при фондове с активно менажиране. Към тях освен таксите, начислявани от фонда, се добавят и тези на твоята банка за покупка/продажба. Те са най-ниски при борсово търгуваните фондове и най-големи при фондовете с активно менажиране, като могат да варират от 0.5% до 3%.

Разнообразието от инвестиционни фондове е толкова голямо, че е наистина трудно да избереш. Следващите съвети ще ти помогнат в това начинание.

Съвети

 • Поне 1 година инвестиционен хоризонт. Таксите обезсмислят притежаването на дялове в инвестиционен фонд за по-кратък период.
 • Колкото по-къс е твоят хоризонт, толкова по-малък е рискът. Не инвестирай във фондове, които търгуват с акции, ако хоризонтът ти е под 5-7 години.
 • Поинтересувай се от предишното представяне. И все пак имай предвид, че то не е гаранция за бъдещи успехи. Ако резултатите от последната година са изключително високи, това може да означава, че фондът поема прекалено големи рискове.
 • Провери таксите – за менажиране на твоето портфолио (обикновено са процент от него), за купуване и продаване на дялове.
 • Прочети внимателно общите условия. Всеки фонд е длъжен да предостави стандартен документ, в който са описани неговата стратегия, нивата на риск, активите, в които инвестира и таксите.
 • Прецени колко голям риск искаш да поемеш.

Препоръка

Заложи на борсово търгуван фонд. При него почти отстъстват изброените недостатъци на инвестиционните фондове.

Ако хоризонтът ти е дългосрочен, избери Борсово търгуван фонд, който инвестира в индекси на борсовия пазар. Можеш да избереш твоя вътрешен пазар или фонд, който инвестира в микс от индекси от различни големи държави.

Peer-to-Peer инвестиции с добра доходност - Klear

2. P2P инвестиране

Изминаха повече от 10 години от появата на първите платформи за P2P инвестиране и кредитиране. Те успяха да пренесат принципите на споделената икономика (познати от Airbnb и Uber) в банковия сектор. Този тип платформи съчетават нуждите на хората, търсещи кредит с онези, които разполагат със свободни средства и търсят начин да получат добра доходност от тях. Те са изцяло онлайн и с ниски разходи, благодарение на използването на технологии. Платформите за P2P инвестиране и кредитиране премахват големите банкови такси, като в същото време предлагат по-добри условия за двете страни в уравнението.

От гледна точка на инвеститорите става въпрос за нов тип актив с нива на риска, близки до тези на облигациите и доходност, която в дългосрочен план се доближава до тази на акциите.

Звучи прекалено хубаво, нали? Но е истина.

P2P инвестирането покрива широк спектър от продукти. Ето защо е добре да се запознаеш с различните модели, преди да инвестираш в някоя от платформите на пазара.

Според типа на кредита

В началото P2P платформите отпускаха само необезпечени потребителски кредити - за финансиране на определен проект или покупка на автомобил, например. Появиха се обаче и нови играчи, предлагащи ипотечни кредити и кредити до заплата. Други се насочиха към бизнеса и започнаха да отпускат кредити за малки и средни компании – за оперативни нужди или за развитие на бизнеса.

Според сегмент на кредитополучателите

Част от платформите, сред които и Klear, опитват да привлекат нискорисковите клиенти на банките от прайм сегмента. Много други компании обаче се ориентират към събпрайм кредитополучателите – онези, които не могат да получат банков кредит, заради лошата си кредитна история или липсата на приходи от заплата към момента. Този тип клиенти носят по-висока доходност, но и по-висок риск.

Според това дали отпуска чист кредит или дериват

Най-опростеният модел е този, при който купуваш дял от кредит и впоследствие получаваш пропорционална на твоя дял сума, при всяка погасителна вноска по този кредит.

Някои платформи създадоха деривати. Част от тях, предимно базирани във Великобритания, създадоха система от провизионни фондове. Част от таксата, която клиентите плащат при получаване на кредита си, се заделя в специален фонд, с цел покриване на евентуални бъдещи загуби. Така полученият продукт е още по-опростен за инвеститорите, като силно наподобява банковите депозити. Английските регулатори внимателно наблюдават този бизнес модел, като има голяма вероятност в най-скоро време да го забранят, тъй като при него по-неподготвените инвеститори не са съвсем наясно с риска, който поемат.

Друга категория, основно разработена от платформи, отпускащи кредит до заплата или таргетиращи събпрайм кредитополучатели, дава само малка част от платената от длъжника лихва. Те предлагат и допълнителна „buy back гаранция“ – опция за изплащане на главницата, в случай че длъжникът не погаси задължението си. Това звучи чудесно, но не бива да забравяме, че доверието в една гаранция е свързано с доверието в този, който стои зад нея. В края на краищата той е този, който трябва да понесе последствията.

Според това дали е пълноценна или едностранна платформа

Традиционните P2P платформи предлагат онлайн услуга и на двете страни. Появиха се обаче и агрегатори, които са отворени само за инвеститори. Те предлагат кредити, които вече са отпуснати (предимно офлайн) от най-различни финансови институции на събпрайм клиенти.

След като се запознахме с основните характеристики на P2P платформите, можем да погледнем и какви са техните предимства и недостатъци.

Предимства

 • Висока възвръщаемост за средносрочни и дългосрочни инвестиции. Тя е по-висока от тази на активи с фиксирана възвръщаемост като облигациите, например.
 • Минимален риск от загуба на капитал. При добро диверсифициране в много на брой кредити, статистиката е на твоя страна. Ако инвестираш в над 150 кредита от прайм сегмента, вероятността за негативна възвръщаемост клони към 0.
 • Простота. Трудно е да се постигне простотата на банковите депозити, но P2P платформите се стараят, като отделят много време и енергия, за да създадат удобен потребителски интерфейс, да обяснят принципа си на действие с прости думи и да направят по-удобен процеса, добавяйки функция за автоматично инвестиране.
 • Без такси. В голяма част от платформите цялата лихва, платена от длъжниците, отива директно при инвеститорите. Липсват такси за менажиране и за трансакции, които са често срещани при инвестиционните фондове.
 • Социален ефект. Наясно си къде отиват парите ти и за какво се използват.

Недостатъци

 Платформите са нови играчи. Те не могат да разчитат на изгражданата с десетилетия репутация на старите финансови институции, нито могат да покажат статистика за много години назад.

 • Ликвидността не е гарантирана. Ако искаш да излезеш и да получиш обратно парите, които си инвестирал, трябва първо да се намери купувач за твоето портфолио. Платформите предлагат такава опция, както и вторичен пазар. Но при тях няма гаранция за обратно изкупуване. Може да се наложи да почакаш известно време, като периодът зависи от активността на платформата.

3. Съвети

 • Трябва да си наясно с инвестиционния си хоризонт и да купуваш дялове от кредити, които се вписват в тези срокове.
 • Диверсифицирай, диверсифицирай, диверсифицирай... като купуваш малки дялове от много на брой кредити, поне 150.
 • Поинтересувай се от предишния опит на мениджърския екип на платформата.
 • Започни с малко – тествай платформата с малки суми, преди да инвестираш по-сериозни суми.
 • Прочети Често задаваните въпроси (FAQ), правните документи и се увери, че разбираш всичко написано там, преди да депозираш пари в платформата.
 • Ако се предлагат кредити с гаранция, поинтересувай се кой стои зад тази гаранция, както и от неговата финансова стабилност.
 • След като се регистрираш в платформата, разгледай пазара и профилите на отделните кредитополучатели, за да видиш към кой сегмент спадат.
 • След като опознаеш платформата, настрой автоматичното инвестиране. Така парите ти няма да бездействат.


Прочети още съвети в книгата ни "Наръчник за инвестиции".