Продадохме първите необслужвани кредити - Първите 3 необслужвани заеми бяха продадени на агенция за събиране на задължения

Блог / Инвестиране с Klear

Продадохме първите необслужвани кредити

27 ноември 2017 / 5 мин.

Последно обновена на

Сред финансираните до сега 388 кредита, по 3 имаше сериозни проблеми с изплащането и просрочието им достигна 120 дни. Както е планирано в такива ситуации, продадохме тези задължения на агенцията за събиране на дългове, предложила най-добра цена. Задължението от 16 756.47 лв. беше продадено за 5 814.50 лв., тоест с отстъпка от 65.3%.

Какви са ефектите от тази продажба?

Нищо неочаквано. Загубите от „лоши кредити“ са част от модела на P2P инвестирането. Тяхното въздействие е взето предвид при създаването на продукта. Част от изплатената лихва по другите кредити покрива тези загуби.

В тази статия ще покажем как продажбата се отразява на печалбата и на годишната доходност. В последната част обясняваме какво да очакваме занапред от следващите продажби.

1. Въздействие върху портфолиото на Klear

Печалба

смятане на нетна печалба

Можем да видим, че изплатената от кредитополучателите лихва надхвърля значително загубите от продажбата на тези необслужвани кредити.

Доходност

Средната годишна доходност на портфолиото логично спада от 7.4% до 6.7%, но остава значително над предвидените 5.5%

2. Разлики във въздействието и факторите, които оказват влияние

След тази първа продажба на дълг, годишната доходност на инвеститорите варира от -18.9% до 142.0%, със средна стойност от 6.9%. Графиката по-долу показва разпределението на инвеститорите според доходността им.

Разпределения на инвеститорите спрямо доходността

Разликите в нивото на доходност е породена от две основни причини: дали инвеститорът е извършвал сделки на вторичния пазар и какъв е броят на кредите в портфейла му.

Двете графики по-долу показват нивото на доходност според броя на кредитите в портфейла. Първата графика включва инвеститорите търгували на основния и на вторичния пазар. Втората графика включва само инвеститорите търгували на основния пазар.

Годишна доходност на вторияния пазар

Годишна доходност без сделки на вторичния пазар

Лесно е да забележим, че доходността на първата графика е значително по-разпръсната. Някои инвеститори дори имат необичайно ниска дохоност. Това е така, защото те са купували дялове от „проблемни“ кредити с отстъпка по-малка от 65.3% (цената, на която сме продали дълга), което означава, че търпят загуби от тази операция.

Варирането в доходността на втората графика е доста по-малко и никой от инвеститорите няма отрицателна доходност.

Освен това можем да забележим, че с увеличаването на броя на кредитите в портфейла, нивото на доходност варира все по-малко. Това доказва, че при инвестиране в много на брой кредити (висока диверсификация) се ограничава колебливостта.

Какво можем да извлечем от казаното до тук:

Извод 1

Ако купуваш на вторичния пазар, внимавай да не платиш по-висока цена за кредит със закъснения. Провери дали предложената от продавача отстъпката е разумна и близка до KIP на кредита.

При оттегляне от инвестицията, не разпродавай на ниска цена. Продавай дяловете на обслужваните кредити без отстъпка, а на тези със закъснения с отстъпка близка до KIP.

Ако забележиш, че в портфолиото ти има кредит в просрочие, не се паникьосвай. Това не е ненормално. Няма нужда да продаваш незабавно.

Извод 2

Да инвестираш в поне 150 кредита на основния пазар е най-добрата стратегия, за да си осигуриш доходност близка до средната.

3. Какво да очакваме занапред след тази първа продажба на дълг

Ниво портфолио

Тъй като портфолиото ни ще продължи да расте, ще има все по-често продажби на необслужвани кредити, но получената лихва също ще расте по-бързо. С времето средната годишна доходност на портфолиото ще се приближи постепенно към прогнозната стойност, която е 5.5%.

Как ще се промени доходността при следващите продажби на дълг

Ниво инвеститор

Ако инвеститор продължи да реинвестира, то с времето доходността му би трябвало постепенно да се доближи до стойност близка до средната. Това ще се случи, ако нивото на диверсификация е високо. Нашата препоръка към всеки инвеститор е да използва стратегия за постигане на ниво от 150 кредита в рамките на до 3 месеца.

---

Ако искаш да разбереш повече за начина на изчисляване на годишната доходност и как тя се променя във времето, прочети този често задаван въпрос.

Peer-to-Peer инвестиции с добра доходност - Klear

Тагове:

Klear Платформа