4-те най-често задавани въпросa от инвеститорите ни

Блог / Инвестиране с Klear

4-те най-често задавани въпросa от инвеститорите ни

16 ноември 2018 / 5 мин.

Последно обновена на

Огромно удоволствие за нас е да общуваме с нашите инвеститори по време на редовните ни събития - Uncover P2P lending, които се организират всеки месец в някое от споделените офис пространства в София.
Това е най-подходящото време за по-задълбочени дискусии и умни въпроси.
Ето и едни от най-често задаваните интересни въпроси, които сме получавали.

Защо понякога виждам трансакция с получена лихва от 0 лева?

Това може да се случи, ако частта от кредита, която си купил, е много малка сума. Това се дължи на закръгляване. Но не се притеснявай, за да сме справедливи, понякога закръгляваме нагоре, понякога закръгляваме надолу.

Например, имаш останала част от 1 лев по кредит с годишен лихвен процент от 5.7%. Този месец начислената лихва е 0.475 стотинки. Закръгляваме до най-близкото цяло число и се получава 0. 

Но ние съхраняваме тази сума. Следващият път, когато получиш твоя дял от плащане по тази част от кредита, ще добавим тази запомнена сума преди закръгляване.

Представи си, че следващия месец изчислението дава лихва в размер на 0.420 стотинки. Закръгляваме 0.895 (0.420 + 0.475), което дава 1 стотинка. 😊

И съхраняваме -0.105 за следващото плащане. И така нататък…

Този механизъм гарантира, че дори с много малка част от кредит, ще получиш навреме своя дял от общия размер на лихвите, които са ти дължими, с максимално отклонение от 0.5 стотинки.

Пропускам ли добри възможности, ако не активирам инструмента за автоматично инвестиране?

Да, поне в тези две ситуации:

1. Кредити с малка сума и кратка продължителност

Кредитите с малка сума (до 3 000 лв.) обикновено се разграбват за няколко минути от всички инвеститори, които имат активиран инструмента Авто Инвест. Съществува излишък на търсенето спрямо предлагането на тези кредити, които обикновено са с кратък срок на изплащане.

Ето защо, когато влизате в платформата, много рядко виждате малки краткосрочни кредити на пазара. Те са били там, но вече са разграбени!

2. Части, продадени от други инвеститори

Ако някой продава част от кредит или портфейла си, всички части от кредити, които се изплащат навреме и се продават без отстъпка, отиват на основния пазар.

Ако кредитът е бил продаден, ще виждаш на пазара нови малки части от стари кредити.

Още веднъж, тези малки части обикновено бързо се разграбват от инструментите за автоматично инвестиране.

Ето защо може да пропуснеш възможността да придобиеш част от стар кредит, в който не си инвестирал, защото още не си бил инвеститор, когато е бил финансиран. Пропусната възможност за диверсификация!

 

Какво е Трежъри заемодател?

Има няколко лица с висока нетна стойност на активите, които са заели средства на Клиър. Тези пари се използват само за финансиране на кредити. В замяна те получават от Клиър фиксирана годишна възвръщаемост от 5.5% преди данъчно облагане.

Както може да видиш на страницата със статистика, портфолиото от кредити се финансира от нашите инвеститори на дребно, от парите на Трежъри заемодателите  и от част от акционерния капитал на Клиър.

Парите от Трежъри заемодатели позволяват на Клиър да финансира предварително заемите на кредитополучателите и след това да продаде тези първоначални кредити на инвеститори на дребно.

Всички части от кредити, налични на основния пазар, се финансират от Трежъри заемодатели и Клиър.

Опцията за Трежъри заемодателство е налице за инвестиции над 100 000 лв.

Клиър поема ли (някакъв) риск?

Да, и най-вероятно повече, отколкото би помислил на пръв поглед!

Клиър финансира първо всеки кредит и след това го продава на първичния пазар на инвеститорите на дребно.

Отнема известно време да се продадат кредитите, особено за големи суми. През цялото това време Клиър носи кредитния риск върху дяла, който все още притежава. С други думи, през цялото време Клиър има експозиция по общата оставаща сума на кредитите за продажба на основния пазар.

Тази експозиция е видима на страницата със статистика. Тя е равна на сумата от дяла на портфейла, финансиран от собствени средства на Клиър, и дяла на портфейла, финансиран от Трежъри заемодатели.

С други думи, Клиър има рискова експозиция върху портфейла, който все още не е закупен от инвеститори на дребно.

Към 19 октомври 2018 г. инвеститорите на дребно притежават 70% от кредитния портфейл, а Клиър има експозиция на кредитен риск върху останалите 30%.

Освен това е важно да се припомни, че ако кредит има проблем с плащането, дялът, който все още е собственост на Клиър, вече не се продава, никъде, дори и на вторичния пазар.

Това означава, че ако за съжаление кредит с голяма сума има закъснение в началото на живота си, Клиър ще бъде пропорционално засегнат повече от останалите инвеститори.

В заключение, тъй като Клиър първо предоставя кредити, има механично много силни стимули да изгради портфолио от висококачествени кредити!