Дали P2P финансирането предоставя по-добри условия от банките?

Блог / Кредити

Дали P2P модела предоставя по-добри условия от банките?

29 март 2019 / 3 мин.

Последно обновена на

Когато Zopa, първата P2P платформа за кредитиране, бе пусната във Великобритания през 2005 г. обеща да предлага по-нисък лихвен процент по кредитите, както и по-висока възвръщаемост от депозитите. 

Е, нека да видим какво се получи! 

Принципът на споделената икономика 

P2P кредитирането е най-просто казано прилагане на успешния принцип на финансите за споделената икономика, вече все по-често срещан и в споделянето на коли или апартаменти. 

Хората – инвеститорите, които имат актив – пари, ще го споделят с други – кредитополучатели, които се нуждаят от кредит. В замяна те ще получат награда – лихвата по кредита. 

Ролята на платформата за предоставяне на P2P услуги е да намери потребители от двете страни на уравнението, да оценява и филтрира внимателно кредитополучателите, да ги свързва с инвеститорите и да управлява изплащането на заемите към инвеститорите, които са допринесли със закупуването на дял от всеки кредит. 

Проста и брилянтна идея! 

По-добри условия, наистина ли? 

Това, което ги отличава, е, че тези платформи са онлайн. Което означава доста по-ниски оперативни разходи от тези на банките, тъй като те нямат клонова мрежа. Освен това платформите обикновено развиват своя софтуер с най-модерните технологии, докато много банки все още работят със системите на Cobol! Отнема им време и милиони, за да променят нещо елементарно... 

Очевидно е, че тези спестявания могат да бъдат прехвърлени на клиентите на P2P платформите. 😊 

Прозрачност 

Друга основна разлика с банките е прозрачността. 

Когато вложите пари на депозит в банка, не знаете как те ще бъдат използвани. С тях могат да бъдат финансирани проекти, компании или държави, с които не споделяте общи интереси. 

Този компонент получи отзвук особено сред хилядите, които са много по-загрижени за екологичното и социално въздействие от тяхното поведение и потребление. 

С P2P кредитирането инвеститорите контролират местоположението на парите си. Разбира се, финансираните, в чиито кредити биват инвестирани средства, остават анонимни, но обикновено има възможност да се задават филтри между различни критерии. 

Освен това платформите обичайно поделят много информация и статистика. Не е случайност, че сме избрали Klear за името на нашата компания. 😉 

Честност 

О, ето тук идва голямата разлика! 

Когато банката продава кредити, колкото по-висок е лихвеният процент, толкова по-висока ще бъде прибраната сума в джоба. Това може да доведе до прекомерно ценообразуване и разпространение на скрити такси… 

В P2P платформите не съществува такава тенденция за предлагане на по-неизгодни условия на едната страна на екосистемата за сметка на другата. По дефиниция платформата за споделена икономика е длъжна да намери справедлив баланс между инвеститорите и кредитополучателите. 

Това е присъща характеристика, която много помага за подсигуряването на справедливи условия за всички. 

 

Факти и цифри 

Всичко, което беше споменато по-горе, трябва да бъде защитено с конкретни примери и цифри. 

Нека погледнем към онова, което ние от Klear, предоставяме на своите клиенти. 

Първо, от страната на кредитополучателите Klear предлага потребителски кредити на средно по-ниски цени от банките, с повече от 15%. 

Графиката по-долу използва официалните данни, публикувани от Българска народна банка. Така по-ясно ли е? 

А от друга страна, инвеститорите с нас са постигнали средна нетна годишна доходност от 6,3%, докато депозитите в банка дават твърде ниска доходност тези дни ... 

Накратко казано, всеки печели. 😊