Иновативните инвестиции. Запознай се с "новите деца в квартала".

Блог / Инвестиции

Модерни инвестиции. Запознай се с "новите деца в квартала"

16 февруари 2018 / 10 мин.

Последно обновена на

Интернет революцията разтърси из основи много сфери от нашия живот. Включително света на финансите. Когато става въпрос за инвестиции, промяната е продиктувана от технологиите и социалната отговорност.

За никого не е изненада фактът, че умното използване на технологиите позволи намаляване на разходите. А това от своя страна доведе до появата на по-ефикасни инвестиционни опции (борсово търгувани фондове, робо-съветници), както и на изцяло нови категории, като биткойн и другите криптовалути.

Отделно, възможността да инвестираш в нещо смислено и да имаш позитивно социално въздействие, е все по-модерна сред младите хора. Изключителна популярност набират също прилагането на принципите на икономиката на споделянето в сферата на финансите (P2P кредитиране, краудфъндинг) и социално отговорното инвестиране във фондове, които се интересуват от опазването на околната среда и за благосъстояние работниците.

По-надолу ще разгледаме всеки от тези нови активи и ще опитаме да определим дали инвестицията в него си заслужава.

1. Инвестиция в борсово търгувани фондове (ETFs)

Те представляват по-евтина и достъпна разновидност на инвестиционните фондове.

Също като класическите инвестиционни фондове, ETF-ите (exchange-traded funds) набират средства от много на брой инвеститори и управляват портфолио от активи. Всеки нов инвеститор купува дялове от фонда, а желаещите да напуснат продават своите. Инвеститорите делегират управлението на парите си на мениджъра на фонда, който отговаря за диверсифицирането на портфолиото.

Основната разлика се състои в това, че борсово търгуваните фондове обикновено не търгуват активно. Вместо това те следват борсови индекси. Разходите им са ниски, тъй като не се налага да поддържат огромен екип от експерти, които да търсят най-добрите инвестиционни възможности и стратегии. Когато купуваш индекси, целта ти е да следваш представянето на пазара, без да опитваш да го надскочиш.

Ако просто следваш пазара, без да търгуваш активно, спестяваш много от борсови такси. ETF-ите са добра опция за инвестиране, но преди да прибегнеш към нея, трябва много добре да проучиш пазара, за да можеш да избереш фондовете, които най-добре отговарят на твоите инвестиционни цели. Предвид бързите темпове, с които расте броят на борсово търгуваните фондове, тази задача не е никак лесна. 

Това е и причината за появата на робо-съветниците.

2. Робо-съветници

Те са тук, за да демократизират пазара на услугите за управление на личните финанси.

Години наред банките консултираха богатите си клиенти за това как и къде да инвестират, в зависимост от тяхната конкретна ситуация. Тази услуга беше достъпна само за хората с много пари, като те плащаха за нея приемлива цена.

Благодарение на технологиите и на факта, че вече всичко може да се случи изцяло онлайн, робо-съветниците предлагат подобна услуга, като прагът за влизане и таксите са много по-ниски.

Обикновено робо-съветниците предлагат инвестиции в борсово търгувани фондове, част от които са управлявани от тях (при други са само посредници). Клиентите получават помощ при избора на инвестиционна стратегия, която да отговаря на инвестиционния хоризонт, целите и приемливите за тях нива на риск. За целта се попълва онлайн въпросник, които определя техния инвеститорски профил.

С този автоматизиран процес робо-съветниците ти помагат да избереш най-подходящия за теб ETF (или комбинация от ETF‑и). А цената, която плащаш, е много по-ниска от тази, която би ти поискал някой съветник по лични финанси.

Робо-съветниците са подходящ избор за инвеститорите, които искат да минимизират своето пряко участие в управлението на своята инвестиция и са склонни да платят разумна сума за тази услуга, отгоре на таксите за ETF активите.

Сред най-популярните робо-съветници са Vanguard, Betterment и Wealthfront.

3. Краудфъндинг

Да събереш финансиране за проекта или компанията си от група от инвеститори, не е нещо ново. Но благодарение на интернет, мащабите днес са много различни.

По цял свят се появиха краудфъндинг платформи, които свързват предприемачите и инвеститорите. Те могат да бъдат разделени на 3 типа:

  • такива, при които даряваш - даваш пари, за да подкрепиш идея или проект, в които вярваш
  • такива, при които получаваш нещо в замяна – плащаш в аванс за покупката на даден продукт
  • функциониращи на принципа на инвестиционните фондове – купуваш дял от компания, очаквайки да получиш част от евентуалните бъдещи печалби

Като част от икономиката на споделяне, отначало този тип платформи изпълняваха единствено ролята на посредник – място, където предприемачите могат да представят своя проект, а заинтересуваните от него хора да инвестират различни суми в него. За инвеститорите беше трудно да преценят финансовата стабилност на проекта, поради което те даваха парите си основно на база на това, че проекът им харесва – понякога заради самия продукт, друг път заради обществените ползи от него. Платформите, при които получаваш нещо в замяна, като Kickstarter и Indigogo, бързо се напълниха с търсещи финансиране проекти от сферата на изкуството, екологията, образованието и социалната дейност.

След това се появи втората вълна на краудфъндинг, при която има повече фокус върху финансовия аспект. Платформи като Seedrs, Crowdcube u Seedinvest дават възможност на хората да инвестират в компании, предимно от стартъп сцената. Те вече не са дарители, а инвеститори!

Този тип компании опитват да изземат функцията на фондовете за рисков капитал. За разлика от първите краудфъндинг платформи, те правят дю дилиджънс на компаниите, търсещи инвестиция, и включват в портфолиото си само онази малка част от тях, които успеят да преминат през сериозната им цедка.

Въпреки внимателното селектиране, рискът остава голям, тъй като става въпрос за компании с високорисков профил. Доходността също може да бъде голяма, ако компанията, в която си инвестирал, постигне значими успехи.

Ако решиш да инвестираш в дялове от компании чрез краудфъндинг платформа, не забравяй да диверсифицираш! Това е възможно, благодарение на факта, че този тип платформи вече имат в портфолиото си голямо разнообразие от проекти.

Peer-to-Peer инвестиции с добра доходност - Klear

4. Платформи за P2P кредитиране и инвестиране

Те също са част от икономиката на споделяне и понякога биват определяни като “платформи за крауд кредитиране” или “платформи за кредитиране на принципа на краудфъндинга”.

Платформите за P2P финансиране свързват хората, които имат нужда от средства с онези, които имат свободни пари за инвестиране. Те опитват да променят наложения от банките модел, предлагайки по-добри условия. Това е възможно, благодарение на факта, че са изцяло онлайн и следователно имат по-ниски разходи в сравнение с банките, на които им се налага да поддържат големи клонови мрежи. В допълнение P2P платформите предлагат на своите потребители прозрачност и изключително удобство.

Мащабът на P2P кредитирането е много по-голям от този на краудфъндинга. Всеки месец платформи като Zopa (Великобритания) и Lending Club (САЩ) отпускат нови кредити за няколкостотин милиона евро! Днес почти всяка държава по-света разполага със собствена P2P платформа за кредитиране, на места те са дори повече от 10.

Първоначално платформите просто свързваха хората, но днес те правят много повече от това. Голяма част от тях правят оценка на риска, филтрират кандидатите за кредит и дори определеят лихвата според рисковия профил на кредитополучателя.

Принципът е следният: инвеститорът купува части от кредити и след това получават обратно парите си плюс начислената лихва, платена от кредитополучателя. Следователно, ако някой длъжник не покрие задълженията си, инвеститорът ще загуби част от парите си. Ето защо правилното управление на риска е от огромно значение. Много важно е да се запознаеш с досегашните резултати на платформата, както и с уменията на нейния екип.

Освен това е силно препоръчително да диверсифицираш инвестицията си, като инвестираш малки суми в колкото се може повече на брой кредити. Според нашите изчисления, минималният брой на кредитите, които трябва да присъстват в твоето портфолио в Klear, за да се чувстваш спокоен, e 150.

Първите P2P платформи отпускаха кредити единствено на физически лица. Днес обаче на пазара има платформи, които ти дават възможност да инвестираш дори в бизнес и ипотечни кредити.

P2P кредитирането е с много по-нисък риск в сравнение с краудфъндинга, като  в същото време предлага доста добра доходност. Тя варира от 4% до 10%, в зависимост от държавата, продукта и рисковия профил на кредитополучателите, с които платформата работи.

5. Социално отговорно инвестиране

Социалната отговорност е тенденция, която много бързо набира популярност. Тя вече вълнува не само потребителите с по-висок стандарт. Все повече хора се интересуват от това, какво се случва “зад кулисите” на продуктите, които купуват - дали производителят има отговорна политика при подбор на персонала (не експлоатира детски труд във фабриките си в страните от Третия свят), дали полага усилия за опазването на околната среда и т.н.

Подобно потребителско поведение се наблюдава все по-често и в света на финансите. Непрекъснато нараства броят на инвеститорите, за които не само печалбата е важна. Те искат да са сигурни, че парите им ще се използват по начин, който отговаря на техните собствени разбирания и ценности. При социално отговорното инвестиране, освен че ти носят носят доходност, парите ти правят и нещо добро за обществото.

Как?

Традиционните играчи (банките и фондовете) създадоха инвестиционни фондове със специфичен профил. Има фондове, загрижени за опазването на околната среда, които не инвестират в нефтени компании или такива, които не спазват основните екологични правила. Други фондове инвестират единствено в компании, които активно се борят за намаляване на неблагоприятните ефекти от промените в климата (като разработват възобновяема енергия, електромобили, решения за рециклиране или енергоспестяване и др.). Етичният кодекс на някои банки и фондове не им позволява да инвестират в бизнеси, свързани с оръжия, цигари, хазарт и генетично модифицирани организми.

Основният двигател на социално отговорното инвестиране обаче са краудфъндинг и P2P платформите. Прозрачността и етичността са в ДНК-то на тези алтернативни финансови решения. При тях инвеститорите сами избират къде да отидат парите им.

При краудфъндинга това е очевидно – потребителите решават в кои компании и проекти да инвестират. Аналогична е ситуацията и при P2P кредитирането. Някои платформи предлагат всякакви кредити, но други, сред които и Klear, са избрали да не отпускат скъпите бързи кредити и техните производни.

Ако трябва да обобщим - да, възможно е да имаш едновременно добра доходност и да инвестираш в смислена кауза.

6. Инвестиция в биткойн и другите криптовалути

През 2017 година биткойн и другите криптовалути добиха изключителна популярност. Все още обаче не е съвсем ясно какво точно представляват те.

Това е сериозен проблем, тъй като един от основните принципи на инвестирането е това, че трябва да инвестираш единствено в неща, които разбираш.

Нека разгледаме биткойн, първата и най-популярна криптовалута:

  • Точно както при златото, можеш да се сдобиеш с биткойни чрез “копане”. Това е процес, при който участваш във валидирането на трансакциите с криптовалутата, с помощта на специален софтуер на твоя компютър.
  • Можеш да купуваш и продаваш биткойни на специализирани борси.
  • Можеш да плащаш със своя биткойн портфейл при някои онлайн търговци.

Т.е. имаме нещо средно между стока, актив и валута!

Икономистите, финансовите експерти и регулаторите продължават да спорят по въпроса, какво точно е биткойн. Още повече са неяснотите относно неговото бъдеще.

Стойността на биткойна нарастна шокиращо рязко, но тя продължава да е и изключително волатилна. Наблюдават се сериозни колебания в стойността на криптовалутата, които достигат до 30% от стойността й само в рамките на един единствен ден!

От създаването му до днес, стойността на биткойна достигна от почти 0 до 15 000 евро в края на 2017. Последва шокиращ срив до 5000 евро в началото на февруари (когато е написана тази статия). Как ще се развият нещата? Никой не знае!

В основата на първоначалния ръст бяха технологичните фенове и експертите, привлечени от иновативната концепция на блокчейн технологията. Тя осигурява трансакции в една децентрализирана мрежа, при която новата валута може да избегне контрола на държавите.

Следващият голям скок беше провокиран от факта, че все повече онлайн търговци започнаха да приемат биткойн като платежно средство.

А до настоящата масова истерия се стигна след като в медиите и социалните мрежи зачестиха историите за невероятни печалби.

Но всичко това адски много прилича на балон!

Почти всички говорят за биткойн, но малцина разбират за какво точно става въпрос. Много хора и институции закупиха биткойни, заради големия ръст на неговата стойност и от страх да не пропуснат открилата се добра възможност. Това доведе до допълнително покачване на цената. Невероятният ръст през 2017 година бе определен от много наблюдатели като ирационален. Ситуацията поразително много напомня на интернет балона от края на 90-е години на миналия век.

И все пак не можем да предскажем бъдещето. Няма как да предвидим и ответната реакция на правителствата – ако пожелаят, те могат да поставят сериозни ограничения пред криптовалутите и дори да ги забранят.

До момента волатилността и доходността са изключително високи. Има вероятност този тренд да продължи. Но може и да се стигне до срив. Никой не знае. Никой не знае кога.

Към момента покупката на биткойн или някоя друга криптовалута трудно може да бъде определена като инвестиция. Това е по-скоро спекулация. Ако държиш да опиташ късмета си, използвай само част от спестяванията си. И бъди готов да изгубиш всичко.

---

Във финансовия сектор ситуацията е много динамична, като промените са за доброто на потребителите. Тази статия няма за цел да те убеди да инвестираш в някоя от представените опции. Някои от тях може би са подходящи за теб, други не. Всичко зависи от моментното ти състояние, инвестиционните ти цели и хоризонт и от това, какъв риск си готов да поемеш.

Най-важно е да си добре информиран. За да може следващия път, когато някой ти представи идея с висока доходност, да разпознаеш и определиш всички рискове, свързани с тази инвестиция.

Вместо да игнорираш иновациите, е по-добре да ги познаваш. Преди да пристъпиш към инвестиране, отдели необходимото време, за да вникнеш в тяхната същност. Това ще ти даде възможност да вземеш информирано решение.