Преглед на кредитния портфейл - Клиър - 2022

Блог / Инвестиране с Klear

Преглед на кредитния портфейл - Ноември 2022

3 ноември 2022 / 7 мин.

Последно обновена на

Традиционната годишна актуализация на кредитния портфейл е готова.

Цялостната картина е много положителна, тъй като рискът е доста под прогнозираните нива, а доходността отново надмина очакванията ни.

1. Средна възвръщаемост на цялото портфолио

Кредитният портфейл продължава да се представя по-добре от първоначално прогнозираното. Средната възвръщаемост от стартирането на платформата е 6.3%, макар тя леко да намаля от 6.5%, както се очакваше с нарастващата тежест на сегмент S в портфолиото.

Въпреки това предвиждаме нейното стабилизиране, тъй като започнахме прогресивно да увеличаваме лихвите по новофинансираните кредити, особено за най-дългите периоди.

2. Нетна печалба на цялото портфолио

Натрупаната печалба надхвърли 1.5 милиона лева.

Качеството на портфейла се подобри допълнително, тъй като съотношението „Загуба от продажба на лоши кредити“ спрямо „Спечелена лихва“ е 12% - много ниско ниво, по-ниско дори от миналата година!

Това е ясно доказателство, че нашият модел, базиран на безкомпромисни стандарти при отпускане на кредити, е солиден и е готов да се изправи срещу несигурни икономически ситуации.

3. Инвеститори по ниво на възвръщаемост

Повечето от инвеститорите имат доходност между 5% и 8%.

4. Възвръщаемост спрямо брой инвестирани кредити (за инвеститорите, неактивно търгуващи на вторичния пазар)

За да преценим дали даден инвеститор търгува активно на вторичния пазар, разглеждаме неговите покупки и продажби там и по-точно дали той купува или продава с отстъпка/премия, отличаваща се значително от препоръчания KIP.

Ако разликата между действителната и препоръчителната цена представлява повече от 10% от спечелената лихва, той се класифицира като активно търгуващ на вторичния пазар.

Освен това отчитаме само инвеститори, които са спечелили поне 1 лв. лихва.

Отвъд нивото на диверсификация от 200 кредита, възвръщаемостта е много стабилна, с леки колебания около 6%.

5. Възвръщаемост спрямо брой инвестирани кредити (за инвеститорите, активно търгуващи на вторичния пазар)

Търгуването на вторичния пазар предлага възможности за печалба до 10%, но е по-рисково. Налична е по-висока волатилност при активни сделки на този пазар.

6. Време за продажба

От началото на платформата един инвеститор би могъл да продаде над 90% от портфолиото си средно за около 5 дни.

Тези средностатистически данни не са се променили много в сравнение с миналата година. Въпреки това е редно да споменем, че се забелязват някои промени по тези показатели през последните 2 години.

Първата причина за това е, че времето за продажба се увеличи драстично в началото на COVID пандемията, както пояснихме и в статията от миналата година. Разбира се, няколко месеца по-късно нивата се върнаха към обичайните.

Подобен модел, макар и не толкова рязък както при пандемията, се наблюдава от няколко месеца.

7. Рискови нива според генерацията на продукцията

Краткосрочен индикатор R2-6

Това е краткосрочен индикатор, който оценява в ранен етап качеството на новата продукция.

Разглеждаме финансираните заеми, достигнали повече от 30 дни закъснение през първите 6 месеца от живота си (сред всички заеми от продукцията, които са имали поне 6 месеца живот) *.

Период Финансирани* Необслужвани R2-6 %
2016 S2 77 3 3.9%
2017 S1 168 3 1.8%
2017 S2 173 4 2.3%
2018 S1 183 0 0.0%
2018 S2 188 1 0.5%
2019 S1 213 5 2.3%
2019 S2 259 4 1.5%
2020 S1 175 2 1.1%
2020 S2 203 2 1.0%
2021 S1 212 3 1.4%
2021 S2 257 0 0.0%
2022 S1 221 5 2.3%
Всички 2 329 32 1.4%

 

Средната стойност от 1.4% е същата като миналата година, което показва, че новите кредити, финансирани през втората половина на 2021 г. и първите 6 месеца на 2022 г., са със средно качество.

Как да се чете:
Например сред всички кредити, финансирани през първата половина на 2022 г., 221 са имали поне 6-месечна история, а сред тях едва 5 са достигнали 30 дни закъснение (еквивалентно на 2 вноски в закъснение), което е 2.3%. Моля, имайте предвид, че тези 5 кредита са редовни в деня на написването на тази статия.

Едногодишен индикатор R3-12

Разглеждаме кредитите, които са достигнали повече от 60 дни закъснение (еквивалентно на 3 вноски закъснение) през първите 12 месеца от живота си, сред всички кредити от финансираните, които са имали поне 12 месеца живот.

Период Финансирани* Необслужвани R3-12 %
2016 S2 77 3 3.9%
2017 S1 168 6 3.6%
2017 S2 173 9 5.2%
2018 S1 183 3 1.6%
2018 S2 188 2 1.1%
2019 S1 213 5 2.3%
2019 S2 259 7 2.7%
2020 S1 175 3 1.7%
2020 S2 203 4 2.0%
2021 S1 212 3 1.4%
2021 S2 151 0 0.0%
Всички 2 002 45 2.2%

 

Финансираните кредити през 2021 г. са с по-добро качество от средното.

Заключение

Рисковите индикатори са отлични.

Тези 6 години, в които продължаваме да представяме безспорни резултати в управлението на кредитния риск, ни правят уверени в способността на Klear да се справи с влошаващата се икономическа обстановка и да продължи да осигурява стабилна възвръщаемост на инвеститорите си.