потребителски кредит

Блог / Кредити

Как да се ориентираш в джунглата от кредити

26 юли 2016 / 5 мин.

Последно обновена на

Трудно ти е да се ориентираш в джунглата от кредитни продукти на пазара?

Ако това ще те успокои, не си само ти. Българската терминология по темата може да бъде объркваща дори за човек като мен, който вече 11 години работи във финансовата сфера (7 от тях в България).

Наложилите се популярни названия на някои кредитни продукти не са съвсем коректни, а в същото време някои реклами допълнително (често умишлено) объркват потребителите. Недоброто познаване на кредитните продукти може да доведе до много скъпи финансови грешки.                        

С тази статия ще опитаме да подредим малко информацията по темата, като за целта ще разчитаме на добре развитата „западна“ класификация на кредитните продукти. Тя ги разделя според това: 

 • дали са обезпечени или не
 • в кой рисков сегмент попадат клиентите - дали са с нисък риск от неплащане (т.нар. prime сегмент) или вероятността да не изплащат кредита си е голяма (т. нар. subprime сегмент)

Обезпечени и необезпечени кредити

Пазарът на кредитите за физически лица може да бъде разделен на 3:

 • ипотечни кредити (42% от пазара)
 • лизинг (1%)
 • потребителски кредити (57%)

Макар и опростено, това разпределение е изключително полезно. В зависимост от това в коя от трите групи попада, лесно може да се определи дали един кредит е обезпечен или не. Но за жалост не е популярно в България. 

Обезпечените кредити

Знаеш ли, че не е задължително да заложиш своя настоящ или бъдещ дом, за да обезпечиш кредита си? За тази цел могат да послужат също автомобила, мотора, лодката или пък медицинското оборудване (ако си лекар, оборудващ новия си кабинет), които купуваш на лизинг. Финансови активи, като депозити или притежавани дялове в някоя компания, също могат да послужат за гаранция. Заложните къщи, например, позовавайки се на законовите разпоредби, приемат за гаранция най-различни предмети, сред които бижута и техника. Стига и двете страни да са съгласни, за залог може да послужи (почти) всичко. 

В случай, че не успееш да погасиш задълженията си, твоят кредитор по право придобива заложените вещи. В последствие той може да ги продаде, за да получи обратно своите пари. Поради това подсигуряване обезпечените кредити са по-евтини. При тях профила на кредитополучателя не е от съществено значение.

За кредиторите много по-важен е факторът LTV (Loan To Value = заем към стойност). Това е съотношението между сумата на кредита и пазарната стойност на заложената стока. Ако притежаваш нещо, което можеш да заложиш като гаранция на кредита, можеш да се възползваш. Но имай предвид, че това е свързано с попълването на една камара формуляри.

Необезпечените кредити

Останалата част от кредитите към физически лица са потребителските кредити, известни на „запад“ като необезпечени кредити. При получаването им не са заложени финансови или материални активи. Заложено е доверието на кредитоискателя. На пръв поглед звучи странно, но ето как работи:

А) Доверие
Смята се, че произходът на думата „кредит“ е от латинската дума за „доверие“. Естествено финансовите институции не ти се доверяват просто ей така, защото си много симпатичен. Те разполагат със сериозно количество информация за теб, на базата на която могат да преценят до каква степен може да ти се има доверие.

В своите изчисления те могат да достигнат до конкретно число – твоя кредитен рейтинг, определящ каква е вероятността да изплащаш кредита си. От него зависи колко точно ще ти струва кредита.

Б) Разпределяне на риска
Тъй като не ползват услугите на ясновидци, финансовите институции няма как да са 100% сигурни дали конкретен човек ще изплати задълженията си. Вместо това те разчитат на статистиката, която им помага да изчислят каква е вероятността парите да бъдат върнати на базата на досегашното поведение на кредитополучатели със сходни характеристики.

Отпускането на много на брой кредити на различни индивиди по едно и също време, дава възможност на финансовите институции да разчитат на статистика в управлението на вероятността от неплащане. Значение вече има не индивидуалния риск, а средният риск на тълпата.

В) Начини да накараш длъжника да си плати
Ако започнеш да бавиш плащанията си, финансовите компании ще предприемат необходимите действия, за да получат обратно това, което по право им принадлежи. Ще започнат с напомняния, които с времето ще стават все по-настоятелни, докато не се стигне до стартирането на съдебни процедури.

Последната мярка е да се обърнат към съдия-изпълнител. В неговите правомощия е събирането на задължения чрез отклоняване на (голяма част от) заплатата на длъжника или изземане и продаването на негови вещи (освен онези, които вече са заложени по други заеми).

Г) Без излишна бумащина и обезпечения
Задължителната документация по обезпечаването на един кредит е изключителна досадна не само за клиентите, но и за финансовите институции, които отгоре на всичко нямат никакъв интерес да се сдобият с колата, жилището или медицинското оборудване на своя длъжник.

Придобиването на имущество от залог е свързано с транспорт, поддръжка и други усложнения, които те с удоволствие биха си спестили. Особено при положение, че съдия-изпълнителят може да се разполага с вещите на длъжника, финансовите институции определено предпочитат кредитите без залог.

Кредит с поръчител = кредит за двама

Може и да звучи романтично, но всъщност не е. При този тип кредити финансовите институции удвояват шанса си за събиране на задълженията, като проверяват надеждността не само на кредитополучателя, но и на неговия поръчител. По този начин рискът за отпускащата кредита страна е по-нисък, съответно е логично и цената на кредита да е такава.

Трудно е обаче да намериш доброволец, който е готов да премине с теб през сложния процес на кандидатстване и впоследствие да сподели отговорността за кредита. В цялата тази схема поръчителят не получава нищо, освен риска години наред да изплаща чужди дългове. Историите за пострадали добронамерени поръчители са толкова много, че наистина не си струва да опитваш.

ИЗВОД
Необезпечените кредити са малко по-скъпи, но за сметка на това имат силно улеснена процедура, която ти спестява попълването на безброй формуляри и документи. 

ВАЖНО
Потребителски кредити се отпускат не само от банките, но и от компаниите за „бързи кредити“. Последните предлагат аналогичен продукт, но на много по-висока цена, при това за по-малки суми и по-кратки срокове. Причината за тяхното съществуване ще поясним в следващите редове. 

Рисков сегмент на клиентите

При развитите западни кредитни пазари има ясно разделение  на потребителите на два сегмента. Клиентите, които с времето са доказали своята платежоспособност, могат без проблем да получат кредит от банка с 5% до 15% ГПР (годишен процент на разходите).

Клиентите, които не могат да покрият изискванията на банките обаче, са принудени да прибегнат до компаниите за бързи кредити, където условията по правило са доста по-неизгодни. 

Това, което в България наричаме „бързи кредити“, съвсем не е най-точното наименование на този тип финансов продукт. Първоначално, през 90-те години на миналия век, този термин се използва за название на кредитите, които се отпускат е магазините за черна и бяла техника (разновидност на лизинга).

Тази практика става изключително популярна през изминалото десетилетие (най-познатата компания в бранша е Jet Finance), като кредитите са наистина бързи – при тях одобрението става почти мигновено, за да може клиентът да си тръгне от магазина с желаната стока. ГПР по тези кредити чувствително надвишава това по банковите продукти (обикновено е над 20%). 

Горе-долу по същото време се появяват и един друг вид кредити. Интересното при тях е, че се получават „на ръка“ (в брой) от кредитни консултанти и че седмичните вноски също се събират в такава неформална обстановка (от същите тези консултанти). При тези кредити отново става въпрос за по-ниски суми (около 500 лева) и по-високи лихвени проценти (достигащи над 100% на годишна база). 

Тяхно логично продължение са така наречените „кредити до заплата“ – сходен продукт, за който обаче може да се кандидатства и онлайн. Тук сумите също са ниски, цената – много висока, срокът е в рамките само на 15 до 30 дни, а изплащането става с една вноска при неговото изтичане. Тези кредити също попадат в категорията „бързи кредити“. 

В същото време през последните години банките успяха да осъвременят и оптимизират процесите си, което им дава възможност по-бързо да взимат решения. Ако кандидатстващият за кредит е от т.нар. prime сегмент (клиенти с нисък риск от неплащане), той може да получи желаната сума по сметката си още същия ден. Това прави банковите кредити също бързи, без това да е свързано с останалите негативи на понятието (високи лихви и кратки срокове).

Отделно на пазара има и небанкови финансови институции (включително платформи за peer-to-peer кредитиране), които използват съвременни технологии и имат много по-оптимизирани процеси. Това им позволява да отпускат кредити на цени, конкурентни на тези на банките. 

Ето защо наложеното понятие „бърз кредит“ не е съвсем коректно – в различните ситуации то може да се отнася за коренно различни продукти. 

За теб като потребител не е толкова важно наименованието на кредитния продукт, а това колко ще ти струва.

Голямата конкуренция в тази сфера доведе до появата на огромно разнообразие от продукти.  Днес е напълно възможно да вземеш евтин кредит от небанкова финансова институция и доста скъп от банка. За да прецениш дали конкретна оферта е добра за теб, трябва да изчислиш абсолютно всички разходи, свързани с кредита:

 • Лихвата (от голямо значение е това дали тя е фиксирана или плаваща)
 • Таксите
 • Допълнителните разходи (които не са включени в ГПР)
 • Цената на застраховката (ако не е задължителна, не се включва в ГПР)
 • Валутата на кредита
 • Таксите за събиране на кредита или удължаване на срока

СЪВЕТ
В наши дни кредитите, отпускани в търговските вериги, могат да ти струват от 0% до 50%, което показва, че не е важно как се казва кредитът или кой го отпуска, а колко ще ти струва.

Подходящият продукт

Последно важно уточнение, преди да преминем към карта на кредитните продукти – не съществува такова нещо като „най-добър кредит“. Най-добър е този, който най-добре отговаря на твоите нужди и възможности, както и на финансираното с него начинание. Например, закупуването на луксозен автомобил за 100 000 лева ще изисква различен тип кредит от закупуването на автомобил, струващ 1 000 лева.

Естествено има и много други фактори, които влияят в това уравнение:

 • колко спешно имаш нужда от финансиране
 • каква е цената, която си готов да платиш за удобството да ползваш кредит
 • разполагаш ли с активи, които можеш да заложиш, за да получиш по-изгодни условия

Имай предвид, че ако кредитният ти рейтинг не е добър, може да се окаже, че част от продуктите ще са недостъпни за теб.

Още няколко полезни съвета за финал 

 1. Да вземеш прекалено голям според възможностите ти кредит, може да се окаже фатално. Ако се съмняваш дали можеш да си позволиш конкретен заем, по-добре се откажи от него. 

 2. Опитай да избереш кредит, чийто срок отговаря на срока на ползване на закупувания с него актив – по този начин винаги можеш да продадеш този актив, ако нещо в плановете ти се обърка. 

 3. За да се увериш, че получаваш най-добрите условия за твоя кредит, следвай стъпките в нашите Съвети

 4. Кредитните карти и овърдрафт продуктите имат свои специфики:

  - ако не разбираш какво точно означава „минимална вноска“, може да ги изплащаш с години
  - те предлагат гратисен период до 50 дни, но след неговото изтичане лихвените проценти могат да бъдат изключително високи (в зависимост от условията по конкретната карта)

 5. Кредитите до заплата, заложните къщи и различните видове овърдрафт изискват изплащане на задълженията с една вноска – преди да прибегнеш към техните услуги, прецени дали можеш да се справиш с това.

 

Всеки от кредитите има, естествено, своите специфики, които ние няма как да покрием в една единствена статия. Затова на повечето кредитни продукти ще посветим отделни материали. 

Потребителски кредит на ниска цена от Klear. Онлайн. Без изненади.