Не е ли поредната взаимоспомагателна или популярна каса?

Въпреки че на пръв поглед взаимоспомогателните каси и платформата ни за peer-to-peer инвестиции и кредитиране да изглеждат сходни, съществуват огромни и съществени разлики между тях:

Критерии за получаване на кредит
За да получиш кредит от ВСК, е необходимо преди това да си внасял пари. В peer-to-peer кредитирането няма такова условие. Всеки, който отговаря на изискванията, може да кандидатства за кредит.

Ние, като кредитор, оценяваме каква е вероятността кредитпополучателят да не изпълни задълженията си по кредита на база информацията в НОИ, ЦКР и декларираните от него данни.

Прозрачност за вложените средства
Във ВСК парите се събират в обща каса и Управителният съвет решава кой може да получи заем, т.е. къде ще отидат парите. В нашата платформа всеки инвеститор има собствен профил и сам решава в кои кредити да участва с финансиране.

Има пълна прозрачност, защото във всеки един момент знае къде са парите му и следи какво се случва с кредитите. Освен това инвеститорът се включва, след като кредитите вече са отпуснати, т.е. той не участва в кредитирането.