Преглед на кредитния портфейл - Клиър

Блог / Инвестиране с Klear

Преглед на кредитния портфейл - Април 2019

24 април 2019 / 5 мин.

Последно обновена на

След първото тримесечие на 2019 решихме да обновим и представим текущата оценка на кредитния портфейл.

Повечето от графите са придружени с кратък коментар, когато е необходимо заради това, че резултатът и заключенията са много близки до публикуваните в предишната статия преди 6 месеца.

Ще разгледаме в повече детайли нови индикатори за кредитното портфолио: рисковите нива на продукцията, които може да намерите в края на статията.

1. Средна годишна възвръщаемост на цялото портфолио

Годишната възвръщаемост на целия портфейл от стартирането е 6.85%, която продължава да бъде над прогнозната и дори над предходните два пъти, когато оценявахме представянето.

Отново, това е много добра новина, която показва, че качеството на портфейла остава силно.

Все пак важно е да се отбележи, че най-вероятно скоро ще бъде следващата продажба на просрочени кредити, тъй като вече има няколко кредита, готови да бъдат продадени, което ще намали малко възвръщаемостта.

2. Нетна печалба на цялото портфолио

Генерираната печалба на целия портфейл е над 400 хил. лв. Няма промяна в загубата от лоши кредити, тъй като следващата продажба на необслужвани вземания все още не е приключила. За последните 6 месеца общата получена лихва се е увеличила със 150 хил. лв.

3. Инвеститори по ниво на възвръщаемост

Разпределението е много сходно с това от предишния път.

4. Възвръщаемост спрямо брой инвестирани кредити (за инвеститорите, неактивни на вторичния пазар)

Инвестирайки само на основния пазар и в колкото се може повече кредити, е ключът към ограничаване на волатилността на твоята възвръщаемост.

Повече информация тук относно точните правила за създаването на тази графика.

5. Възвръщаемост спрямо брой инвестирани кредити (за инвеститорите, активни на вторичния пазар)

Не е изненадващо, че доходностите са по-волатилни, когато се търгува на вторичния пазар.

6. Време за продажба

Почти няма промяна, сравнено с направената статистиката отпреди приблизително 6 месеца.

7. Инвеститори според инвестираната сума

8. Инвеститори според броя на внасянията

9. Рискови нива според генерацията на продукцията

Сега, след като сме финансирали близо 1000 кредита за над 2 години и половина, може да започнем да разглеждаме произшествията при плащане според генерацията на финансираните кредити.

Сред дузината потенциални ключови показатели избрахме два, които според нас са най-адекватни за нашите обеми и история.

Моля, имай предвид, че тяхната главна цел е да оценят качеството на новите кредити, сравнени с тези от предишните поколения.

Нека първо погледнем R2-6!

Това е краткосрочен индикатор, оценяващ ранните нива на качеството на новата генерация. Разглеждаме финансираните кредити, които са достигнали повече от 30 дни закъснение в първите 6 месеца от техния живот (сред всички кредити от генерацията, които имат най-малко 6 месеца живот)*.

Период Финансирани* Произшествия R2-6 %
2016 С2 77 3 3.9%
2017 С1 168 3 1.8%
2017 С2 173 4 2.3%
2018 С1 183 0 0.0%
2018 С2 115 1 0.9%
Всичко 716 11 1.5%

 

За пример, сред всички финансирани кредити през първия семестър на 2017, 168 са имали поне 6 месеца история (всъщност всички) и сред тях 3 са достигнали поне 30 дни закъснение (равно на 2 вноски в просрочие), което е 1.8%. Моля, отбележи, че сред тези 3, някои оттогава вероятно са изплатили закъснението си.

После можем да сравним с финансираните кредити от С2 на 2018, които са били активни поне 6 месеца. Те са 115 (моля, отбележи, че финансираните кредити през ноември и декември 2018 не са включени, тъй като все още нямат 6 месеца живот към момента на писането на тази статия).

Сред тези 115 поне 30 дни закъснение през своите първи 6 месеца е достигнал 1, което представлява 0.9%. По-добре е от С1 на 2017, но нека бъдем внимателни със заключенията, тъй като броят им е малък.

А сега и R3-12…

Разглеждаме кредитите, които са достигнали повече от 60 дни закъснение (равно на три вноски в просрочие) през първите 12 месеца от техния живот сред всички кредити от генерацията, които имат поне 12 месеца живот.

Това ни дaва повече време за наблюдение върху проблемите с плащанията, но недостатъкът е, че пропускаме по-скорошните кредити, тъй като сравняваме само тези, които имат над 1 година история.

Период Финансирани* Произшествия R3-12 %
2016 С2 77 3 3.9%
2017 С1 168 6 3.6%
2017 С2 173 9 5.2%
2018 С1 102 3 2.9%
Всичко 520 21 4.0%

 

Числата са приблизително близки, първият семестър на 2018 изглежда с по-добро качество, въпреки че числата са твърде малки да осигурят силна статистическа значимост.

П.П.

Тези ключови индикатори не могат лесно да се сравнят със съществуващия такъв на таблото с Резултати или на страницата със Статистиката. Индикаторът на таблото с Резултати се отнася до текущата ситуация по портфейла от кредити, докато КИ R2-6 и R3-12 разглеждат какво се е случило в миналото по различни реколти от продукцията, наблюдавани в подобен прозорец.