Обединихме всички части от един кредит на ниво Пазар.

Блог / Инвестиране с Klear

Обединихме частите от един кредит на ниво Пазар

9 март 2017 / 2 мин.

През февруари променихме начина, по който се показват кредитите на ниво Портфейл, обединявайки отделните части на един кредит в едно.

Направихме сходна промяна и обединяване на ниво пазари. Премахнахме ненужната усложненост и внасяме по-голяма яснота на двата пазара.

На Основния пазар един кредит е вече на един ред, независимо дали няколко инвеститора или Klear продават различни части от същия кредит. Тези части се показват вече в едно и това прави по-лесно придобиването на представа за пазара и инвестирането.

На Вторичния пазар обединяване в едно е направено за всички части от един и същ кредит, които се продават на същата цена (с еднаква отстъпка или надценка).

Ако даден инвеститор продава в момента част от кредит, то бутонът на реда ще се появи с надпис “ПРОДАЖБА”. По този начин се ограничава вероятността инвеститорът да купи част от същия кредит, ако вече продава част от него.

Същият инвеститор би могъл да купи отново част от кредита, само ако отмени продажбата, която е обявил.

Бутонът с надпис “ПРОДАЖБА” е видим за инвеститора и на двата пазара, въпреки че неговата част се продава само на един от тях.

Например ако инвеститор обяви част от кредит за продажба с отстъпка, тази част ще се появи на Вторичния пазар, обединена с други части на същия кредит в продажба, ако те са със същата отстъпка. Инвеститорът ще види на реда на кредита бутона “Продажба”. Същевременно ако има части от същия кредит в продажба на Основния пазар (без надценка или отстъпка), то инвеститорът отново ще види на реда на кредита бутона “Продажба” .

Направихме и някои други леки промени. Най-забележимата от тях е, че сега датата под номера на кредита е равна на датата на финансиране на кредита.

Какво става, когато се случи покупка?

Ако повече от един инвеститор продават части от един кредит, то при покупката приоритет има този, който пръв е обявил частта си за продажба. Прилагаме правилото “First In First Out”.

Това правило не важи, когато продава Klear. Частите, които Klear продава, остават винаги последни за продажба. Това е така, защото искаме да дадем предимство на инвеститорите, имащи нужда от ликвидност.

Тагове:

Инвестиции