Инвестирай с Клиър

Блог / Инвестиране с Klear

Обединихме всички части от един кредит в Портфейл

3 февруари 2017 / 3 мин.

Досега, закупените от теб различни части от един кредит се появяваха на отделен ред в твоя Портфейл. Тъй като с времето, при редовно реинвестиране, портфейлът ти нараства, тази визуализация би ти попречила да се ориентираш в цялостната информация. 
Затова решихме да обединим информацията за един кредит, за да бъде ясна и лесна за следене.

В момента на Основен пазар различните части от един кредит за продан (от Klear или инвеститорите), се визуализират поотделно.

Това също предстои да бъде променено, тъй като увеличава изкуствено обема на Пазара, без да е нужно, понеже тези кредити са на една и съща цена.

Вече обединихме различните части от един кредит в твоя Портфейл, а в последствие ще ги обединим и на различните Пазари.

Обединяване на Портфейл

Отсега нататък информацията за даден кредит се визуализира на един ред, там са обобщени: Инвестираната сума, Постъпилите плащания и Неплатеното от всяка част.

От лявата страна можеш да видиш всички правни документи, свързани с различните трансакции по този кредит (с отделен анекс).

В случай, че имаш само една трансакция по даден кредит, когато отвориш документа, той изглежда, както досега. В случай, че имаш повече трансакции, виждаш списък с информация за всички тях. Когато натиснеш върху полето за дадена трансакция, се отваря анекс за нея.

Обединихме и плащанията по кредит в секция Трансакции.
Преди, в случаите, когато си инвестирал няколко пъти в един кредит, виждаше информацията за всяко плащане на отделен ред. Сега виждаш само една трансакция за плащането на Главницата и на Лихвата. Тази промяна важи за всички бъдещи трансакции. Трансакциите отпреди остават разделени на различни редове.

Тагове:

Инвестиции