P2P инвестиции

Блог / Инвестиране с Klear

Защо ограничихме продажбата на кредити с надценка

27 януари 2017 / 2 мин.

Решението да ограничим тази опция идва от следните съображения, които искаме да споделим.

В последните дни имахме няколко случая, в които инвеститор погрешка купува кредит от вторичния пазар с до 30% надценка, без да осъзнава това оскъпяване. Тези кредити са продадени от други инвеститори, с цел бърза печалба, разчитайки на невнимателни купувачи.

Добавили сме опцията за продажба на кредит с надценка, не с намерението да създадем условия за бърза печалба и арбитраж като на фондовия пазар, а единствено с цел да улесним инвеститорите да продадат своя портфейл, преди крайния срок, в случай на нужда от ликвидност.

Ако инвеститор иска да напусне пазара, той може да продаде всички кредити с коректна история на изплащане (препоръчваме KIP да бъде 0%) без надценка или отстъпка и да продаде малки части от кредитите с проблеми с отстъпка (като препоръчваме отстъпката да е равна на стойността на KIP).

В този случай, първата партида от кредитите ще отиде на първичния пазар, а втората на вторичния пазар. Тази практика работи и вече е използвана от инвеститори в нашата платформа, когато имат нужда от ликвидност.

Продажбата на кредит с надценка е логична само когато лихвените проценти на пазара са намалели.

Например: В случай на продаването на кредит в добро състояние, осигуряващ очаквана нетна доходност от 6%, докато новите кредити носят по-ниска очаквана нетна възвръщаемост е логично да се добави надценка.

Тъй като към момента, няма промяна в пазарните условия възможността да се продават кредити с надценка не е необходима.

Затова заложихме максимум 0% за надценка. Така ще се избегнат подобни продажби с цел бърза печалба, които ние не искаме да насърчаваме.

В случай, че има промяна на пазарните условия, ние ще коригираме този параметър, и ще възобновим възможността за продажба с надценка, когато това е логично от икономическа гледна точка.

Освен това ограничение, направихме и няколко промени в текста на вторичен пазар. Заменихме навсякъде Премия с Надценка, за да подчертаем ясно факта, че този кредит е с по-висока цена.