СТАРТ БОНУС КАМПАНИЯ ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 1. Организатор на кампанията
  „Клиър Лендинг“ АД, с адрес: гр. София, П.К. 1164, ул. „Момин Кладенец“ № 7, ет. 1, наричан по-нататък “КЛИЪР”.
 2. Период на кампанията
  Кампанията започва на 01.08.2021 и приключва на 31.10.2021 или когато 1000 Потребители получат Старт Бонус в размер на 20 лв. - което от двете събития настъпи по-рано.
 3. Брой на Старт Бонусите
  Броят на Старт Бонусите е ограничен до 1000.
 4. Размер на Старт Бонуса
  Старт Бонусът е в размер от 20 лв.
 5. Кой има право на Старт Бонус
  1. Да участва в Кампанията има право всяко лице („Потребител“), което има навършени 18 години, банкова сметка от държава в ЕС/ЕИЗ, не е инвестирало с КЛИЪР преди 01.08.2021 и отговаря на всяко от следните 3 условия:
   - Има верифицирана регистрация като инвеститор в КЛИЪР
   - Депозира минимум 100 лв. в своя профил в КЛИЪР
   - Инвестира минимум 100 лв. от депозираната сума в платформата на КЛИЪР
  2. Ако Потребител депозира 100 лв. или повече по своята сметка, но не ги инвестира в платформата на КЛИЪР, той няма да получи Старт Бонус.
 6. Кога и как Потребителят ще получи своя Старт Бонус
  Старт Бонус в размер на 20 лв. ще бъде преведен към профила на Потребителя в рамките на 24 часа, след като той изпълни всички условия, посочени в точка 5.1.
 7. Къде могат Потребителите да видят броя на оставащите Старт Бонуси
  За да види броя на оставащите Старт Бонуси, Потребителят трябва да отиде в секцията “Инвестирай” от менюто в своя профил, след което да избере “Инвестирай с Klear”. Ако Потребителят не е влезнал в своя профил в КЛИЪР, той може да види съответната информация, посещавайки следния линк: https://www.klearlending.com/invest
 8. Друго
  1. КЛИЪР си запазва правото да откаже изплащането на Старт Бонус, ако забележи дейност, която се сметне за злоупотреба или опит за нарушаване на тези Официални Правила, както и на други правила в сила за Потребителите на КЛИЪР.
  2. Потребителят носи отговорност за изчисляването и плащането на всички данъци и такси, възникнали и свързани с получения от него Старт Бонус. Всички бонуси ще бъдат изплатени на Потребителите без данъчни и други удръжки.
  3. Потребителят трябва да е наясно с всички рискове, които поема, преди да започне да инвестира на платформата на КЛИЪР.