Комуникация

Клиър Лендинг АД може да използва наличната информация, включително лични данни на потребителя, за да предостави информация или предложи релевантни продукти/услуги на потребителя.

Комуникацията може да бъде извършена чрез електронна поща/SMS/телефонно обаждане или други електронни способи.

Предложението може да се извърши след автоматизирана обработка на личните данни и селекция на подходящите за потребителя продукти/услуги.

В случай че клиентът пожелае, може да се откаже от този тип комуникация по всяко време, чрез предоставените за това способи или контакт с Клиър Лендинг АД.