ефективен месечен бюджет

Блог / Бюджет

Тайната на ефективния месечен бюджет

31 януари 2016 / 7 мин.

Искаш да управляваш по-добре парите си, но не знаеш как точно? Опитвал си няколко пъти, но винаги неуспешно? Тази статия е за теб.

Описахме стъпка по стъпка всичко, което е необходимо да направиш, за да съставиш бюджет, който работи.

ПОДГОТОВКАТА

Тя е много важна, защото ще ти помогне да оцениш ситуацията, в която се намираш в момента, и да дефинираш целите, които искаш да постигнеш. Разбира се, можеш да започнеш директно със съставянето на бюджет, но ще пропуснеш стъпките, които са предпоставка за успех.

Подготвителните стъпки са пет и е добре да минеш последователно през всяка една от тях:

1. Избери подходящия инструмент

Така както едни предпочитат бързите коли, други комфортните, а трети икономичните, и тук няма само един правилен отговор. За по-консервативните и един обикновен тефтер ще свърши чудесна работа, докато феновете на технологиите могат да избират измежду екселска таблица, специализиран софтуер или смартфон приложение.

Важното е да се спреш на инструмента, който ти е удобен и най-добре отговаря на начина ти на живот.

Имай предвид, че работата по месечния ти бюджет ще върви по-гладко и ще отнема по-малко време, ако използваният от теб инструмент ти дава възможност:

 • да добавяш или изтриваш нови пера, както и да ги обединяваш в различни категории;
 • да пресмяташ автоматично общите суми, както и дела на отделните категории в тях;
 • да съхраняваш въведената информация и да я копираш в други месеци;
 • да включваш и други членове на домакинството;
 • да планираш доходите и разходите си и да проследяваш ежедневно дали се движиш според предварително поставените цели;
 • да се ориентираш по-лесно в основната информация, защото е представена и визуално.

Можеш да опиташ и прецениш дали нашият инструмент е подходящ за твоите нужди. Напълно безплатен е и е достатъчно само да се регистрираш, за да започнеш да го ползваш.

2. Включи останалите членове на домакинството

„И сам воинът е воин” в случая не важи. Колкото и да спестяваш и внимателно да планираш разходите си, сметката накрая няма да излезе, ако човекът, с който живееш, иска да се храните навън през ден.

Отделете колкото време е необходимо, за да обсъдите темата и заедно да определите целите на вашия месечен бюджет. Може дори да ги запишете и окачите на видно място, за да избегнете излишните спорове впоследствие.

3. Събери информация за текущите си доходи и разходи

Помисли за всички суми, които получаваш и харчиш през годината. „Горе-долу” няма да ти свърши работа. Месечният бюджет борави с цифри, затова е важно да събереш информация, която е максимално точна и изчерпателна.

Сигурно ще ти бъде по-трудно да се сетиш за всички разходи, затова можеш да прегледаш касовите бележки от пазаруване, ако ги пазиш, да се поразровиш в отчетите на онлайн банкирането си или да се свържеш директно с доставчиците на интернет, кабелна, мобилен телефон, вода, ток, парно, за да провериш колко точно плащаш всеки месец.

На този етап не е необходимо да правиш някакви калкулации. Достатъчно е само да осъзнаеш къде отиват парите ти. 

4. Направи равносметка

След като вече имаш някаква представа какво се случва с парите ти, трябва да оцениш правилно финансовата си ситуация и доколко стабилна е тя. Ако този месец се справяш с всички разходи, значи ли, че и следващият ще е наред?

Няма как да отговориш със сигурност, ако не направиш равносметка на доходите и разходите си през годината. Не е сложно, особено ако следваш предложения подход:

А) Доходи

Направи списък на всички доходи, които получаваш - заплати, стипендии, бонуси, пенсии, наеми и др.

Б) Разходи

Изброй всички разходи, които имаш. Докато доходите често могат да се изброят на пръстите на едната ръка, с разходите е малко по-сложно. Освен че са много на брой, те са и най-различни. Затова препоръчваме да ги групираш. Няма правило за отделните категории – направи ги, както смяташ, че ще ти бъдат най-удобни.

Важно е да включиш не само регулярните и очевидни (храна, битови сметки и т.н.), но и онези разходи, които неизбежно се появяват веднъж или няколко пъти през годината – застраховката на колата, данъци и други.

За да не пропуснеш някое перо, можеш да ползваш изчерпателния ни списък на всички възможни доходи и разходи.

В) Въведи суми

След като описа внимателно всички доходи и разходи, е време да посочиш месечните суми за всяка от двете групи. Информацията, която събра в стъпка 3, ще ти бъде много полезна.

Важно е да съобразиш какви стойности ще заложиш за разходите, които не са регулярни:

 • Ако правиш този разход веднъж годишно, раздели го на 12, за да получиш средномесечната сума.
 • Ако разходът се случва 2 пъти, раздели го на 6.
 • И т.н.

Г) Оцени финансовата си ситуация

Смисълът на тази стъпка е да ти даде реална представа за финансовото положение, в което се намираш в момента. Именно тя ще ти помогне да си поставиш реалистични и постижими цели.

Пресметни общите суми на всички доходи и всички разходи и виж в коя от следните ситуации попадаш:

 • Доходи > Разходи
 • Доходи = Разходи
 • Доходи < Разходи

Не забравяй обаче, че резултатът е на база средните ти доходи и разходи на месец. Това означава, че в различните месеци ситуацията ти може да варира, именно затова е много важно да си направиш правилно заключение.

Парите, които получаваш, може да са достатъчни, за да покриеш всички разходи през годината, но това не значи непременно, че в дадени месеци няма да изпиташ затруднения. Особено, ако пропускаш да регистрираш нерегулярните разходи.

5. Постави си цели

След като установи каква е финансовата ти ситуация, е време да дефинираш целите, които искаш да постигнеш.

Ако разходите ти са прекалено големи, логичната непосредствена цел е:

 • да постигнеш баланс между приходите и разходите;
 • да изплатиш всичките си задължения към приятели и финансови институции;
 • да намалиш разходите за жилище (наем + сметки) до 25% от доходите си.

Ако сметките показват, че успяваш да изкараш повече, отколкото харчиш, цел може да бъде да отделяш по 10% от доходите си всеки месец, за да си позволиш мечтаната ваканция или нов компютър.

При поставянето на цели можеш да си позволиш да импровизираш. От чисто психологическа гледна точка е препоръчително те да са изпълними.

Най-добре ще бъде да заложиш и срок, до който очакваш да постигнеш целта си. Това ще те мотивира допълнително да планираш бюджета си всеки месец и да следиш колко близо си до реализирането на желанията си.

БЮДЖЕТЪТ

Стигнахме и до най-същественото – съставянето на самия бюджет.  Ако вече си минал през стъпките от подготовката, ще ти бъде много по-лесно да съставиш реалистичен план на доходите и разходите си.

1. Отбележи доходите, които очакваш домакинството ти да получи през месеца 

Посочи ги като източници и конкретни суми. Ако очакваш бонус към заплатата си, но не е сигурно дали ще го получиш, не го включвай в плана. По-добре е да планираш разходите си спрямо парите, с които гарантирано ще разполагаш, а когато получиш бонуса, лесно ще прецениш за какво да го ползваш.

2. Опиши всички разходи, които предстоят

Съобрази нуждите и желанията на всички членове на домакинството. Не забравяй и вноските по кредитите.

3. Планирай конкретни суми за неотложните разходи

Започни да заделяш суми от доходите си първо за неотложните нужди (храна, жилище, транспорт, деца), а после за задълженията по кредитите. 

4. Задели средства за непредвидени ситуации

Ако нямаш спестявания за извънредни ситуации, задели някаква сума, макар и малка. Винаги изникват неочаквани разходи и е добре да се подготвиш за тя'х.

5. Отдели пари за спестявания и удоволствия

Ако е останало нещо накрая, задели за спестяване и онези покупки, които ти доставят удоволствие, но не са жизнено необходими – модерни дрехи, нова китара, вечеря в изискан ресторант и т.н. Имай предвид, че много хора правят грешката изведнъж да преминат в другата крайност и напълно премахват разходите за забавление. Това автоматично ги обрича на неуспех. Много по-разумно е да балансираш.

Все пак крайната цел на месечния бюджет е да се научиш по-добре да управляваш парите си, а не да живееш като мъченик.

За да не се окаже, че в края на месеца ще изпиташ недостиг на средства, трябва да вземеш предварителни мерки.

Най-разумно е да намалиш сумите по перата, които планира последно (желания, спестявания), докато постигнеш баланс. В случай, че доходите ти не са достатъчни дори за неотложните разходи, можеш да ползваш спестяванията си или да помислиш за заем – от приятел, роднина или финансова институция.

6. Направи стрес тест на бюджета си

Бюджетът ти вече е готов, но е добре да го подложиш на проверка. Опитай да си представиш възможно най-лошия сценарий, който може да те сполети от гледна точка на приходи и разходи:

 • внезапно да останеш без работа, т.е. да загубиш основния си източник на доходи;
 • да получиш безумно висока сметка за парно;
 • да излезеш в продължителен болничен и да се наложи да разчиташ на половината си доходи;
 • т.н.

Имаш ли възможност да посрещнеш подобни рискове? Ако отговорът е „не“, значи е време да започнеш да се подготвяш, като заделяш малки суми всеки месец, за да натрупаш т.нар. финансов буфер. 

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

След като вече си наясно с доходите и разходите си и имаш готов месечен бюджет, остава по-трудното и по-отговорното – да започнеш да го спазваш.

За целта е добре:

1. Да проследяваш ежедневно всички трансакции, които правиш.

Благодарение на това ще си наясно дали не излизаш извън планираните рамки. Ще ти е по-удобно, ако започнеш да ползваш активно онлайн банкирането, както и онлайн системи за разплащане, напр. ePay.

2. Да сравняваш прогнозните цифри с реалните и да нанасяш корекции, когато и където е нужно.

3. Да планираш следващия месец, преди той да е започнал.

Успех!

P.S. Ако имаш нужда от помощ и съвет за месечния си бюджет, пиши ни на hello@klearlending.com