ефективен месечен бюджет

Блог / Бюджет

Тайната на ефективния месечен бюджет

31 януари 2016 / 7 мин.

Последно обновена на

Искаш да управляваш по-добре парите си, но не знаеш как точно? Опитвал си няколко пъти, но винаги неуспешно? Тази статия е за теб.

Описахме стъпка по стъпка всичко, което е необходимо да направиш, за да съставиш бюджет, който работи.

ПОДГОТОВКАТА

Тя е много важна, защото ще ти помогне да оцениш ситуацията, в която се намираш в момента, и да дефинираш целите, които искаш да постигнеш. Разбира се, можеш да започнеш директно със съставянето на бюджет, но ще пропуснеш стъпките, които са предпоставка за успех.

Подготвителните стъпки са пет и е добре да минеш последователно през всяка една от тях:

1. Избери подходящия инструмент

Така както едни предпочитат бързите коли, други комфортните, а трети икономичните, и тук няма само един правилен отговор. За по-консервативните и един обикновен тефтер ще свърши чудесна работа, докато феновете на технологиите могат да избират измежду екселска таблица, специализиран софтуер или смартфон приложение.

Важното е да се спреш на инструмента, който ти е удобен и най-добре отговаря на начина ти на живот.

Имай предвид, че работата по месечния ти бюджет ще върви по-гладко и ще отнема по-малко време, ако използваният от теб инструмент ти дава възможност:

 • да добавяш или изтриваш нови пера, както и да ги обединяваш в различни категории;
 • да пресмяташ автоматично общите суми, както и дела на отделните категории в тях;
 • да съхраняваш въведената информация и да я копираш в други месеци;
 • да включваш и други членове на домакинството;
 • да планираш доходите и разходите си и да проследяваш ежедневно дали се движиш според предварително поставените цели;
 • да се ориентираш по-лесно в основната информация, защото е представена и визуално.

Можеш да опиташ и прецениш дали нашият инструмент е подходящ за твоите нужди. Напълно безплатен е и е достатъчно само да се регистрираш, за да започнеш да го ползваш.

2. Включи останалите членове на домакинството

„И сам воинът е воин” в случая не важи. Колкото и да спестяваш и внимателно да планираш разходите си, сметката накрая няма да излезе, ако човекът, с който живееш, иска да се храните навън през ден.

Отделете колкото време е необходимо, за да обсъдите темата и заедно да определите целите на вашия месечен бюджет. Може дори да ги запишете и окачите на видно място, за да избегнете излишните спорове впоследствие.

3. Събери информация за текущите си доходи и разходи

Помисли за всички суми, които получаваш и харчиш през годината. „Горе-долу” няма да ти свърши работа. Месечният бюджет борави с цифри, затова е важно да събереш информация, която е максимално точна и изчерпателна.

Сигурно ще ти бъде по-трудно да се сетиш за всички разходи, затова можеш да прегледаш касовите бележки от пазаруване, ако ги пазиш, да се поразровиш в отчетите на онлайн банкирането си или да се свържеш директно с доставчиците на интернет, кабелна, мобилен телефон, вода, ток, парно, за да провериш колко точно плащаш всеки месец.

На този етап не е необходимо да правиш някакви калкулации. Достатъчно е само да осъзнаеш къде отиват парите ти. 

4. Направи равносметка

След като вече имаш някаква представа какво се случва с парите ти, трябва да оцениш правилно финансовата си ситуация и доколко стабилна е тя. Ако този месец се справяш с всички разходи, значи ли, че и следващият ще е наред?

Няма как да отговориш със сигурност, ако не направиш равносметка на доходите и разходите си през годината. Не е сложно, особено ако следваш предложения подход:

А) Доходи

Направи списък на всички доходи, които получаваш - заплати, стипендии, бонуси, пенсии, наеми и др.

Б) Разходи

Изброй всички разходи, които имаш. Докато доходите често могат да се изброят на пръстите на едната ръка, с разходите е малко по-сложно. Освен че са много на брой, те са и най-различни. Затова препоръчваме да ги групираш. Няма правило за отделните категории – направи ги, както смяташ, че ще ти бъдат най-удобни.

Важно е да включиш не само регулярните и очевидни (храна, битови сметки и т.н.), но и онези разходи, които неизбежно се появяват веднъж или няколко пъти през годината – застраховката на колата, данъци и други.

За да не пропуснеш някое перо, можеш да ползваш изчерпателния ни списък на всички възможни доходи и разходи.

В) Въведи суми

След като описа внимателно всички доходи и разходи, е време да посочиш месечните суми за всяка от двете групи. Информацията, която събра в стъпка 3, ще ти бъде много полезна.

Важно е да съобразиш какви стойности ще заложиш за разходите, които не са регулярни:

 • Ако правиш този разход веднъж годишно, раздели го на 12, за да получиш средномесечната сума.
 • Ако разходът се случва 2 пъти, раздели го на 6.
 • И т.н.

Г) Оцени финансовата си ситуация

Смисълът на тази стъпка е да ти даде реална представа за финансовото положение, в което се намираш в момента. Именно тя ще ти помогне да си поставиш реалистични и постижими цели.

Пресметни общите суми на всички доходи и всички разходи и виж в коя от следните ситуации попадаш:

 • Доходи > Разходи
 • Доходи = Разходи
 • Доходи < Разходи

Не забравяй обаче, че резултатът е на база средните ти доходи и разходи на месец. Това означава, че в различните месеци ситуацията ти може да варира, именно затова е много важно да си направиш правилно заключение.

Парите, които получаваш, може да са достатъчни, за да покриеш всички разходи през годината, но това не значи непременно, че в дадени месеци няма да изпиташ затруднения. Особено, ако пропускаш да регистрираш нерегулярните разходи.

Потребителски кредит на ниска цена от Klear. Онлайн. Без изненади.

5. Постави си цели

След като установи каква е финансовата ти ситуация, е време да дефинираш целите, които искаш да постигнеш.

Ако разходите ти са прекалено големи, логичната непосредствена цел е:

 • да постигнеш баланс между приходите и разходите;
 • да изплатиш всичките си задължения към приятели и финансови институции;
 • да намалиш разходите за жилище (наем + сметки) до 25% от доходите си.

Ако сметките показват, че успяваш да изкараш повече, отколкото харчиш, цел може да бъде да отделяш по 10% от доходите си всеки месец, за да си позволиш мечтаната ваканция или нов компютър.

При поставянето на цели можеш да си позволиш да импровизираш. От чисто психологическа гледна точка е препоръчително те да са изпълними.

Най-добре ще бъде да заложиш и срок, до който очакваш да постигнеш целта си. Това ще те мотивира допълнително да планираш бюджета си всеки месец и да следиш колко близо си до реализирането на желанията си.

БЮДЖЕТЪТ

Стигнахме и до най-същественото – съставянето на самия бюджет.  Ако вече си минал през стъпките от подготовката, ще ти бъде много по-лесно да съставиш реалистичен план на доходите и разходите си.

1. Отбележи доходите, които очакваш домакинството ти да получи през месеца 

Посочи ги като източници и конкретни суми. Ако очакваш бонус към заплатата си, но не е сигурно дали ще го получиш, не го включвай в плана. По-добре е да планираш разходите си спрямо парите, с които гарантирано ще разполагаш, а когато получиш бонуса, лесно ще прецениш за какво да го ползваш.

2. Опиши всички разходи, които предстоят

Съобрази нуждите и желанията на всички членове на домакинството. Не забравяй и вноските по кредитите.

3. Планирай конкретни суми за неотложните разходи

Започни да заделяш суми от доходите си първо за неотложните нужди (храна, жилище, транспорт, деца), а после за задълженията по кредитите. 

4. Задели средства за непредвидени ситуации

Ако нямаш спестявания за извънредни ситуации, задели някаква сума, макар и малка. Винаги изникват неочаквани разходи и е добре да се подготвиш за тя'х.

5. Отдели пари за спестявания и удоволствия

Ако е останало нещо накрая, задели за спестяване и онези покупки, които ти доставят удоволствие, но не са жизнено необходими – модерни дрехи, нова китара, вечеря в изискан ресторант и т.н. Имай предвид, че много хора правят грешката изведнъж да преминат в другата крайност и напълно премахват разходите за забавление. Това автоматично ги обрича на неуспех. Много по-разумно е да балансираш.

Все пак крайната цел на месечния бюджет е да се научиш по-добре да управляваш парите си, а не да живееш като мъченик.

За да не се окаже, че в края на месеца ще изпиташ недостиг на средства, трябва да вземеш предварителни мерки.

Най-разумно е да намалиш сумите по перата, които планира последно (желания, спестявания), докато постигнеш баланс. В случай, че доходите ти не са достатъчни дори за неотложните разходи, можеш да ползваш спестяванията си или да помислиш за заем – от приятел, роднина или финансова институция.

6. Направи стрес тест на бюджета си

Бюджетът ти вече е готов, но е добре да го подложиш на проверка. Опитай да си представиш възможно най-лошия сценарий, който може да те сполети от гледна точка на приходи и разходи:

 • внезапно да останеш без работа, т.е. да загубиш основния си източник на доходи;
 • да получиш безумно висока сметка за парно;
 • да излезеш в продължителен болничен и да се наложи да разчиташ на половината си доходи;
 • т.н.

Имаш ли възможност да посрещнеш подобни рискове? Ако отговорът е „не“, значи е време да започнеш да се подготвяш, като заделяш малки суми всеки месец, за да натрупаш т.нар. финансов буфер. 

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ

След като вече си наясно с доходите и разходите си и имаш готов месечен бюджет, остава по-трудното и по-отговорното – да започнеш да го спазваш.

За целта е добре:

1. Да проследяваш ежедневно всички трансакции, които правиш.

Благодарение на това ще си наясно дали не излизаш извън планираните рамки. Ще ти е по-удобно, ако започнеш да ползваш активно онлайн банкирането, както и онлайн системи за разплащане, напр. ePay.

2. Да сравняваш прогнозните цифри с реалните и да нанасяш корекции, когато и където е нужно.

3. Да планираш следващия месец, преди той да е започнал.

Успех!

P.S. Ако имаш нужда от помощ и съвет за месечния си бюджет, пиши ни на hello@klearlending.com