кредит за кола, Кола на лизинг, авто кредит

Блог / Кредити

Кола на лизинг: за какво трябва да внимаваш

16 септември 2016 / 4 мин.

Последно обновена на

Разбери какво представлява лизинга и какво го отличава от паричния потребителски кредит.

Думата лизинг идва от английски език и означава „отдаване под наем“. Защо тогава просто не го наричаме “наем”? Причината е, че лизингът по-скоро наподобява заемане.

Отдаване под наем, лизинг, заемане – звучи объркващо, нали?

Лизингът е договор, при който финансовата институция закупува автомобила и ти дава възможност да го ползваш под наем. След изтичане на срока по договора за лизинг можеш да станеш собственик на автомобила.

Лизингът като финансов продукт

Със своите характеристики лизингът е много близък до паричния потребителски кредит, затова е популярна негова алтернатива за финансиране покупката на автомобил. Но при него рискът лизинговата компания да не получи плащанията си е много по-нисък.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРИЧЕН ЗАЕМ ЛИЗИНГ
Цел за финансиране

Използва се за финансиране на разнообразни нужди.

Използва се за финансиране на превозни средства и оборудване.

Срок на погасяване

Максимален погасителен срок – 10 години; обикновено – 5 години.

Няма ограничения за употребяван автомобил.

Максимален погасителен срок – 6 години; обикновено – 3-4 годин. Може да има ограничения за употребяван автомобил.

Самоучастие

Не е необходимо.

Обикновено се изисква минимална самоучастие в размер на 5-30% от стойността на автомобила.

Цена

По-висока, защото не се изисква обезпечение.

По-ниска, защото автомобилът служи за обезпечение.

Собственост

Притежаваш автомобила от самото начало на изплащане на кредита.

Автомобилът е собствен на лизинговата компания по време на изплащане на кредита.

Процес

Улеснен, отнема обикновено един ден.

По-бавен, отнема обиквено няколко дни.

Предсрочно погасяване

Може да бъде изплатен предварително по всяко време (срещу обезщетение 1% от предсрочно погасената сума, ако оставащият срок е по-голям от 1 година, и 0,5%, ако остава по-малко от година до изплащането).

Обикновено прекратяването става със споразумение, по всяко време, срещу фиксирана такса.

Начин на изплащане

Погасява се на равни месечни вноски.

Погасява се на равни месечни вноски за целия период или на равни месечни вноски за част от периода и една голяма вноска в края (до 20-30% от стойността на автомобила).

Обезпечение

Не се изисква обезпечение.

Лизинговата компания притежава автомобила. Изисква се депозит от 1 до 6 месечни вноски.

 

Процесът по договаряне на лизинг е малко по-тромав и дълъг от взимането на паричен заем, особено ако купуваш автомобил втора употреба. За да улеснят този процес, лизинговите компании обикновено работят в партньорство с търговците на автомобили и оборудване.

Лизингът като договор за наем

Лизингът се състои от следните правни компоненти: договор за наем и в повечето случаи опция за закупуване на наетия автомобил (или друг актив) в края на лизинговия период.

Това означава:

  • Правиш регулярни плащания за ползването на дадения автомобил.
  • Едва в края на договора имаш право да решиш дали иска да купи автомобила или не (или да вземеш нова кола на лизинг).
  • По време на лизинговия договор собственик на автомобила е лизинговата компания, а не ти. Това позволява на лизингодателя лесно да си върне автомобила при евентуален проблем с плащанията.

От правна гледна точка има два вида лизинг – оперативен и финансов.

Оперативният лизинг представлява договор за наем, който не е задължително да завърши със закупуването на автомобила. След изтичане на лизинговия период (който обикновено е 3-4 години) можеш да върнеш автомобила, да го замениш с нов или да го закупиш като заплатиш остатъчната му стойност. При финансовия лизинг е обратно - отново има договор за наем, но след изтичане на лизинговия период ставаш собственик на автомобила.

В статията за паричния кредит обяснихме, че при него не се изисква обезпечение - кредитът се отпуска на база оценка на кредитоспособността ти.

При лизинга финансирането на автомобил или оборудване е обезпечено със самия автомобил. Всъщност това е много повече от обезпечение, тъй като колата е притежание на лизинговата компания през целия период на договора и й носи следните ползи: 

  • Гарантира, че няма да продадеш финансирания автомобил и да спреш погасяването на вноските по него.
  • В случай, че изпаднеш в свръхзадлъжнялост и станеш обект на съдебно производство, лизинговата компания има правото да си вземе автомобила обратно, т.е. Не може да бъде иззет от съдия изпълнител.

Освен това, в зависимост от това колко стабилни са финансите ти, лизинговите компании често изискват от теб да предоставиш предварително самоучастие в размер от 1 до 6 лизингови вноски.

Изброените по-горе специфики, наред с изискваното самоучастие, позволяват на лизинговите компании да бъдат по-уверени, че няма да изгубят пари от сделката.

По този начин могат да предоставят по-ниски лихвени проценти и ако вземеш няколко автомобила (или други активи) на лизинг, можеш да спестиш много пари. Освен това финансират проекти, компании и физически лица, които една институция, отпускаща парични заеми, никога не би финансирала.

Данъчно облагане при лизинг (само за собственици на бизнес)

Лизингът първоначално е създаден в помощ на фирмите с идеята да „оптимизира“ техните финансови и данъчни отчети и в западните страни все още се използва предимно с тази цел.

В България той се превърна в популярен тип потребителски кредит, тъй като не е лесно да се обвърже като обезпечение автомобил, който тепърва ще се купи с кредита. В много западни страни се случва точно това - банката, предоставяща заема, се посочва като собственик в документите на автомобила. Затова там е трудно да се направи разлика между лизинг и потребителски кредит по отношение на обезпечението.

Въпреки това, както в други държави на Запад, така и в България, между лизинга и паричния кредит има още една съществена разлика.

Юридическата формулировка на лизинга, която го определя като договор за наем, предполага различно осчетоводяване на сделката, а следователно и различно данъчно третиране.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРИЧЕН ЗАЕМ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ

Начисляване на амортизация

Притежаваш автомобила и го амортизираш.

Притежаваш автомобила и го амортизираш.

Не притежаваш автомобила и не го амортизираш.

Признаване на разходи

Само таксите и лихвата по лизинга се признават за разход.

Само таксите и лихвата по лизинга се признават за разход.

Цялата месечна лизингова вноска се счита за разход.

Начисляване на ДДС

ДДС на автомобила се заплаща авансово.

Ако искаш да закупиш автомобила в края на срока на лизинга, ДДС-то му се заплаща авансово.

В противен случай се начислява върху лизинговата вноска.

ДДС се начислява върху всяка лизингова вноска.

Подобни различия в данъчното облагане позволяват на компаниите да изберат кога да платят данъчните си задължения (а по принцип всяка компания предпочита да го направи по-късно).

За какво трябва да внимаваш при лизинга

  • Постарай се да погасяваш месечните си вноски на време – действията по събиране на задълженията и изземането на автомобила ти могат да ти струват скъпо.
  • Обикновено не е добра идея да прекратиш договора за лизинг, преди да е изтекъл периодът на погасяване, тъй като направените до този момент плащания няма да бъдат признати и може да нямаш опция да откупиш колата. Затова прегледай условията и планирай добре вноските.
  • Лизинговите компании обикновено изискват сключването на задължителна застраховка каско на автомобила. Обикновено каското за нови автомобили струва поне 4% от стойността на автомобила годишно и нищо чудно да се окаже, че ще платиш двойно повече за него, отколкото си спестил от привидно ниските лихви по лизинга. Имаш право да избереш кой застраховател да направи това, затова те съветваме внимателно да прегледаш цената на застраховката и покритието й.
  • Използвай само проверени лизингови компании. У нас има т.нар. Българска асоциация за лизинг, която има етичен кодекс и поддържа списък със своите членове на сайта си.

Потребителски кредит на ниска цена от Klear. Онлайн. Без изненади.

Тагове:

Лизинг