Кредитен скоринг

Блог / Кредити

Кредитен скоринг: да отворим черната кутия

5 октомври 2016 / 3 мин.

Последно обновена на

Кредитният скоринг е черната кутия, която кредитните институции използват, за да отпуснат или откажат кредит.

Как е възможно финансовите служители да преценят кредитоспособността на кредитоискателите? Могат ли те наистина да предвидят дали заемателят ще изплати кредита си или не?

Нека да е ясно - тук не става въпрос за някакви магически способности. Нито алхимията, нито кристалната топка са способни да предскажат със сигурност дали някой ще се издължи навреме или не. Въпреки това, чрез използването на чисто научен метод, кредитните институции са способни да оценят до голяма степен каква е вероятността кредитополучателят да изплати задълженията си. Този метод се нарича кредитен скоринг.

Какво е кредитен скоринг

Кредитният скоринг е метод за оценка, който се базира на статистически модели и показва колко вероятно е един кредитополучател да изплати заема си. Всъщност това, което показва моделът, е колко клиента измежду 100 със сходни характеристики няма да изплатят кредита си.

Как се създава кредитен скоринг

Стъпка 1 - Събиране на данни от миналото

Анализатори на огромни масиви от данни взимат информация за кредити, които са били отпуснати преди години и ги разделят в две групи - изплатени коректно и неизплатени. След това изследват характеристиките на кредитополучателите и се опитват да открият тези, които разграничават коректните от некоректните платци.

Някои от характеристиките са свързани с демографията на кредитополучателя, а други - с професионалното му и лично положение: възраст, месторабота, семейно положение, местожителство и много други.

Междудругото, подобни методи се прилагат и в други области. Да вземем за пример застраховането на автомобили. В някои страни статистиците са установили, че младите хора с червени спортни коли претърпяват средно повече инциденти отколкото пенсионерите, каращи сиви седани. Подобна статистическа информация се използва за определяне цената на застраховката.

Друг тип информация, която се включва в анализа, е кредитната история: Взимани ли са други кредити в миналото? Плащани ли са вноските навреме? Имало ли е закъснения и колко сериозни са били?

Взима се предвид и информацията за настояща задлъжнялост: Колко са настоящите кредити? С каква честота са взимани? С каква скорост се е увеличавал дългът?

Дори информация от социалните мрежи може да бъде включена. Фeйсбук наскоро депозира патент за кредитен скоринг система, която се базира на информация за поведението на техните потребители като брой приятели, сфери на интерес и много други видове социални индикатори.

Стъпка 2 - Създаване на скоринг модел

Подбраната информация се изследва с помощта на machine learning софтуер, като задачата е да се открият зависимости между характеристиките на кредитополучателите и поведението им при изплащане на кредитите. Резултатът е матрица от стойности, позволяваща да се остойности всяка комбинация от характеристики.

Пример (с фиктивни стойности):

ХАРАКТЕРИСТИКА СТОЙНОСТИ ТОЧКИ
ВЪЗРАСТ Под или на 35 години + 5
Над 35 години + 13
КРЕДИТНА ИСТОРИЯ Всичко дължимо е платено навреме + 20
1 вноска е платена със закъснение - 5
Повече от 1 вноска е платена със закъснение - 15

Как кредиторите използват скоринга

Веднъж щом методът за оценяване е установен, той се използва за оценяване на кандидатстващите за кредит. Колкото по-висока е оценката, толкова по-вероятно е кредитополучателят да изплати кредита коректно.

Всеки кредитор определя сам за себе си граничната стойност наречена cut-off, над която одобрява кредите и под която ги отхвърля. Граничната стойност се определя на база на риск апетита на кредитора.

Някои кредитори на пазара използват кредитния скоринг, за да определят цената на кредита. Целта им е да определят цена, която е достатъчна да покрие очаквания риск. Ако кредитният риск е висок, цената на кредита също е висока, и обратното. Този подход се нарича риск-базирано ценнобразуване.

Потребителски кредит на ниска цена от Klear. Онлайн. Без изненади.

Еднакъв скоринг ли използват всички кредитори

Не, използват различни модели. Дори кредиторите да използват сходна информация за създаването на скоринг системите си, крайният метод на оценяне е различен. Ето защо един кандидат-кредитополучател може да бъде одобрен от един кредитор и отхвърлен от друг.

Тези разлики се обясняват с различните стратегиите на различните кредитори, особено що се касае до риска, който те са готови да поемат, продуктите, които предлагат, и цената, на която ги предлагат.

Например: ако някой, който доскоро е имал проблеми с изплащането на кредитите си, иска да вземе кредит от банка, то той най-вероятно няма да бъде одобрен, но би имал добри шансове за одобрение от фирма, предлагаща бързи кредити на, разбира се, съвсем различна цена.

Можеш ли да подобриш кредитната си оценка

Донякъде. Човек не може да влияе пряко върху демографските си характеристики. Не можеш да промениш възрастта си, например, и ако се опиташ да заблудиш кредитора за нещо, най-вероятно ще получиш отказ, защото той използва достатъчно много източници, за да провери декларираната в заявлението за кредит информация. Ако се опиташ да излъжеш, най-вероятно ще си навлечеш повече проблеми, отколкото ползи.

Но що се касае до кредитната ти история, всичко е в твои ръце. Грижи се за нея, защото тя ще ти даде достъп до добри условия на финансиране в бъдеще. Плащайки редовно и навреме настоящите си кредити, подобряваш кредитната си оценка. Ако видиш, че плащането става непосилно за теб, е важно да се свържеш с кредитора, с който да намерите подходящо решение, докато се справиш с временното затрудние.

Важно е да не чакаш да влезеш в просрочие, защото кредиторът ти ще декларира това в ЦКР, където всички финансови институции са задължени да споделят информация. Просрочието ти сега ще се използва при разглеждането на следващото ти искане.

Кредитната диета също е важна. Ако вземеш много кредити за кратко време, това ще влоши кредитната ти оценка. Взимай нов кредит само когато е необходимо и за смислени цели. Не бъди на ръба на кредитния си лимит постоянно.

Единствено скорингът ли влияе върху решението за кредит

Не. Въпреки че е в основата, кредиторите взимат предвид и други неща. Един от основните фактори е личните и семейните финанси на кандидата. Проверява се дали приходите са достатъчни, за да покрият вноските по кредита и какви са разходите според размера на семейството и стила на живот.

Накрая, може би най-важното нещо преди да решиш да вземеш кредит, е да си направиш самооценка.

С взимането на кредит бюджетът ти ще бъде засегнат от изплащането на месечни вноски, което означава по-малко пари, с които да разполагаш. Ако не си сигурен, че ще се справиш със ситуацията, тогава отложи, ако е възможно, плановете си.

Не поемай риска да се превърнеш в некоректен кредитополучател, защото това ще понижи кредитната ти оценка, а това означава, че следващият път няма да ти бъде отпуснат кредит, или че ще е на изключително висока цена.

 

Имаш добра кредитна история? Плащай по-малко лихва с Klear! 

ВИЖ КОЛКО ЩЕ СПЕСТИШ

Ние не сме банка. Ние предлагаме по-добри условия от нея.
Klear е първата платформа за p2p кредитиране в България.