Категоризиране на разходите, бюджет, управление на пари

Блог / Бюджет

Категоризиране на разходите - кога, как и защо

15 март 2016 / 4 мин.

Доброто финансово здраве започва с планиране на разходите, тоест с изготвяне на бюджет. Самото изготвяне не е “квантова механика”, но си има своите тънкости.

Когато планираш за какво ще използваш средствата си, ще преминеш през няколко етапа:

 • да създадеш пълен списък на нуждите
 • да решиш каква сума от средствата ще заделиш за всяка от тях
 • да идентифицираш тези, от които може да се откажеш
 • да помислиш за онези, които са валидни само в конкретния период,
 • да направиш плана си устойчив на непредвидени ситуации.

Всеки един от тези етапи изисква от теб да гледаш на разходите под определен ъгъл и да взимаш решения. Категоризирането на разходите по дадени критерии ще ти помогне именно в това. Категоризирането на разходите може да бъде според:

 • предназначението им
 • наложителността им
 • това дали варират като сума
 • регулярността им

Виж по-долу кога, как и защо да прилагаш категоризиране на разходите. Ако не си по четенето, нямаш време или възприемаш информацията по-лесно визуално, виж инфографиката обобщение на написаното.

Категоризиране според предназначението

Означава да разделиш рaзходите си според това за какви нужди са предназначени, например:

 • за наем
 • за сметки
 • за храна
 • за заеми
 • за транспорт
 • за забавления, за облекло, за подаръци, за спестяване, за инвестиране…

Този метод е подходящ, когато искаш да провериш колко и какви са разходите ти на месец и си задаваш следните въпроси:
- За какво харча парите си?
- За какво ще харча парите си?
- Колко пари ми трябват, за да покрия всичките си нужди?

За да си отговориш на тези въпроси, ще трябва да направиш колкото се може по-пълен списък с разходите, които смяташ, че правиш. Тук е моментът да включиш всеки от домакинството, дори децата. В този първоначален етап на бюджетиране целта е да минимизираш вероятността да пропуснеш нещо. Не се учудвай, ако списъкът се окаже твърде дълъг. Това е нормално. Големите списъци не са лесни за работа, но и за това има решение - работи с групи.

Ето най-популярните, които и ние ползваме:

Битови сметки, Жилище, Храна и консумативи, Заеми, Транспорт, Автомобил, Деца, Дрехи и обувки, Лични, Цигари и алкохол, Развлечения, Хранене навън, Образование, Подаръци, Спорт/Хоби, Пътуване/Отдих, Медицински, Домашни любимци, Разни

Ако докато правиш списъка, записваш и сумата, която смяташ, че харчиш или ти трябва за дадена нужда, то накрая ще имаш и отговор на втория от въпросите по-горе.

Категоризиране според степента на необходимост

В даден етап от изготвянето на бюджета ще трябва да разгледаш разходите си според критерия необходимост. Според него разходите могат да бъдат неотложни, второстепенни и просто за удоволствие.

Използвай този начин на категоризиране на разходите, когато пред теб стоят въпросите:
- Колко са задължителните ми/ни разходи?
- От кои разходи да се откажа първо?
- Колко мога да си позволя да харча за удоволствия?

Неотложни разходи

Това са тези, без които наистина не можем - за храна, за подслон, за отопление, за дрехи, за транспорт, за образование и за медицинско обслужване. Това са разходите за нуждите, които трябва да подсигуриш първо.
Вземи пълния списък на разходите според предназначението им и определи тези, които са неотложни. Ще получиш много ясна идея за това колко са минимално необходимите средства на месец за домакинството.

Второстепенни разходи

От второстепенна необходимост са разходи, които не покриват неотложните ни нужди, но имат значимо въздействие върху качеството ни на живот и го правят пълноценен - за спорт и хоби, за личен автомобил, за отдих, за подаръци, за лична грижа и козметика, за мобилен телефон и интернет. Това са разходи, за които трябва да осигуриш средства, но не трябва да правиш, ако финансите ти не позволяват.

Разходи за удоволствие

Има и разходи, които правим за неща, които ни носят удоволствие. Тези разходи са също важни и не трябва да се отказваме от тях. Те нямат лесна финансова обосновка и “човекът счетоводител” не ги разбира. Важното в случая е да знаеш кои от твоите разходи попадат в тази категория и колко можеш да си позволиш за тях.
Разделянето на разходите по този начин е най-полезно, когато доходите ти определено не покриват всичките ти нужди и се налага да вземеш решение от кое да се откажеш. Увери се, че неотложните ти разходи са подсигурени с необходимите средства. Останалите разпредели в другите групи според личните ти предпочитания.

Категоризиране според това дали варират като сума

Този начин разделя раходите на фиксирани и вариращи. Използвай го, когато дойде етапът на определяне на лимитите на разходите за дадени нужди. Например за телефон: 25,00 лв.

Фиксирани разходи

Това са разходите, които са едни и същи всеки месец - наем, вноска по кредит (в повечето случаи), абонаменти за фитнес, ТВ и интернет, карти за градски транспорт. За тях е много лесно да определиш необходимата сума при планиране на разходите.

Вариращи разходи

Това са тези, които варират според сезона, изразходваното количесто или според качествата, които притежават. Ето няколко разхода, които варират според изразходваното количество - за ток, вода, гориво, телефон и интернет над договорен лимит. И няколко, които варират и според качеството - храна, облекло, гориво, козметика, техника…

Когато трябва да определиш необходимите средства за вариращите разходи, у теб ще се породят дилеми каква сума да заложиш. Разходите ти за ток могат да бъдат както 30, така и 130 лева. Как тогава да определиш колко от средствата си за месеца да заделиш за него? Добре, ако имаш исторически данни за този тип разход, например сметка за ток, то би било разумно да заложиш средната стойност. Ако имаш причини да смяташ, че сметката ти този месец ще бъде по-голяма, заложи такава, която ти се струва разумна.

Не ти препоръчваме да заделяш суми за даден разход, които биха ги покрили и в най-лошия сценарий. От една страна това изглежда надеждна стратегия, защото ще направи бюджета ти защитен от непредвидени ситуации, но всъщост не е, защото ще го “раздуе” излишно - малко вероятно в един и същи месец всичките ти сметки да са по-големи от обикновено.

Категоризиране според регулярността

Този начин разделя разходите на регулярни, еднократни и инцидентни. Използвай, когато пред теб стоят следните въпроси:
- Кои разходи мога да заложа като повтаряеми, когато планирам?
- За какви еднократни (нерегулярни) разходи трябва да съм подготвен?
- Какво да правя с вечно изникващите непредвидени разходи?

Регулярни разходи

Регулярни са разходите, които се повтарят през определен период. Освен че са предвидими, тези разходи са и подходящи за автоматизиране, когато решиш да използваш софтуер, който ти позволява да заложиш правилата за повтаряемост. Това пести време.

Повтаряемостта на разходите може да е:

 • Всеки ден (пр. кафе)
 • Всяка седмица в определен ден (пр. почистване, някои заеми)
 • Всеки работен ден (пр. транспорт до работа, хранене в стола, дневни)
 • Всека уикенд (пр. пазаруване в хранителния)
 • Всеки месец на определено число (пр. повечето сметки, заеми)
 • На всеки три месеца (пр. плащане на Каско на 4 вноски)
 • Два пъти в годината (пр. ваканции, такса за ВУЗ)
 • Веднъж в годината (пр. данъци, застраховки, ГТП на автомобил, рождени дни)
 • Друг, който е производен на някой от по-горните
Ако искаш големи промени във финансовото си състояние, работи с малките, но чести разходи

Малките разходи, които обаче се повтарят често, се оказват черните дупки, в които потъват парите ни - кафе, цигари, билетчета за лотария, снакс на работа. Ако искаш големи промени във финансовото си състояние, работи с малките, но чести разходи.

Еднократни разходи

Това са предвидими разходи, но които не са регулярни. Обикновено са свързани с големи покупки (телевизор, лаптоп, хладилник, пералня) или важни събития в нашия живот (раждане на дете, преместване и др.). За тях трябва да се погрижиш по-отрано, да ги планираш и да спестиш необходимите средства.

Инцидентни разходи

Има и разходи, които са инцидентни и не могат да бъдат предвидени, но трябва да бъдат покрити. Това може да са непланирани наложителни ремонти, глоби от КАТ, медицински разноски при заболяване.

Винаги оставяй в бюджета си сума за непредвидени разходи

Инцидентните разходи задължително се случват, но проблемът е, че не можем да предвидим кога. Те могат да объркат всичките ти планове, а не трябва да си го позволяваш. Много лесно ще се справиш с тях, когато имаш заделена сума настрана, на която да разчиташ. Ние го наричаме Фонд “Непредвидени разходи”. Създай такъв. Това е, като да застраховаш бюджета си сам. Повярвай, когато ти се наложи да го използваш, ще се почувстваш доста добре - сякаш нищо не може да те спре по пътя към твоята цел.


Ако все още не си намерил задоволителен отговор на въпроса “Трябва ли да планирам и управлявам разходите си и защо?”, то статията Научи как месечният бюджет може да промени живота ти дава необходимите отговори.