Кешбек бонус кампания май-юни 2022

Блог / Инвестиране с Klear

Кешбек бонус кампания май-юни 2022 – всичко, което трябва да знаеш

1 май 2022 / 7 мин.

Последно обновена на

В периода между 01.05.2022 и 30.06.2022 можеш да спечелиш до 2% кешбек бонус, ако инвестираш с Klear. От тази статия ще научиш как точно да го постигнеш.

Защо организираме бонус кампания? 

През първото тримесечие на 2022 г. успяхме да постигнем (както може би си забелязал, ако следиш Klear по-отблизо) забележителни резултати, що се отнася до отпуснатите кредити, като дори през април успяхме да подобрим рекорда ни от март, постигайки 1.3 млн. лв. новоотпуснати кредити! Оттук идва и нуждата, за да запазим баланса, както P2P модела изисква, от допълнителни средства, с които да посрещнем увеличеното търсене. Именно и с тази цел създадохме двете нови бонус кампании: старт бонус кампания и кешбек бонус кампания, едната с цел да привлечем нови инвеститори, а другата за да стимулираме настоящите такива, предлагайки им допълнителна доходност за техните спестявания.

Какъв е размерът на кешбек бонуса? 

Кешбек бонусът е 1% на месец (което прави 12% на годишна база!) и ще се начислява в рамките на 2 месеца, т.е. бонусът за целия период на кампанията е 2% с минимум от 10 лв. и максимум от 200 лв.

Как мога да спечеля кешбек бонус? 

Трябва да добавиш средства към инвеститорския си профил в Klear и да ги инвестираш ръчно или чрез инструмента Авто Инвест. Имай предвид, че за да бъде изплатен начисленият бонус, в края на периода трябва да е поне 10 лв.

Как се изчислява кешбек бонусът? 

Кешбек бонус се начислява само върху средствата, които са добавени и инвестирани в периода на настоящата кампания (от 01.05.2022 до 30.06.2022). Бонусът се изчислява ежедневно чрез следната формула:
 
Дневен кешбек бонус = (общата инвестирана сума в съответния ден - общата инвестирана сума точно преди началото на кампанията)* 0.03278% 
 
Важно! Ако разликата между общата инвестирана сума в съответния ден и общата инвестирана сума преди началото на кампанията е отрицателна или равна на 0 (което означава, че по време на кампанията размерът на инвестираните средства не е нараснал), дневният кешбек бонус е равен на 0, т.е. не се начислява такъв за съответния ден. 
 
Пример: 
Нека изчислим дневния кешбек бонус на 04.05.2022 за инвеститор, който на предния ден (03.05.2022) е добавил към сметката си и е инвестирал 1000 лв. Преди началото на кампанията той е имал инвестирани в платформата на Klear още 10 000 лв. Всеки ден по време на кампанията за инвеститора ще се начисли по 0.03278% дневен бонус върху онази част от допълнителните 1000 лв., която е инвестирана.
 

Обща инвестирана сума в съответния ден (04.05.2022) = 11 000 лв.

Обща инвестирана сума преди началото на кампанията (30.04.2022) = 10 000 лв.

Коефициент за изчисление на дневния кешбек бонус = 0.03278% (получава се, като разделим 2% на 61, което е броят на дните на кампанията)

Дневен кешбек бонус за 04.05.2022 = (11 000 - 10 000)*0.03278% = 1000*0.03278/100 = 0.3278 лв. 

Следователно инвеститорът ще получава по 33 ст. всеки ден до 30.06.2022, ако продължи да реинвестира парите си.

А ако не съм инвестирал/а преди началото на кампанията? 

Изчислението тогава е още по-лесно. Ако нямаш инвестирана сума преди началото на бонус кампанията, за да получиш дневния кешбек бонус, просто трябва да умножиш инвестираната сума по 0.03278%.

Защо бонусът се изчислява всеки ден? Това не е ли твърде сложно? 

На пръв поглед звучи сложно, но както видя и от горния пример, всъщност е много лесно и ясно. За нас беше важно да сме сигурни, че хората, които държат парите си инвестирани за по-дълъг период от време, ще получат по-голям бонус и ежедневното начисляване на бонуса гарантира това. Така е по-честно, нали? 
 
Тази част от формулата, която само на пръв поглед звучи сложна: 
„Общата инвестирана сума в съответния ден - Общата инвестирана сума точно преди началото на кампанията“ има за цел да единствено да ни помогне да начисляваме кешбек бонус единствено върху сумата, която инвеститорите добавят и инвестират по време на кампанията. 

Има ли лимит на сумата, която мога да добавя и инвестирам по време на бонус кампанията? 

Не. Можеш да добавиш и инвестираш, колкото пожелаеш. Има обаче лимит на максималната сума, която един инвеститор може да получи под формата на кешбек бонус от настоящата кампания и той е 200 лв.

Как мога да си гарантирам максимално голям кешбек бонус?

Има 2 неща, които можеш да направиш: 
1. Да добавиш по-голяма сума – колкото повече средства добавяш и инвестираш, толкова по-голям ще е твоят кешбек бонус.
2. Да се погрижиш парите ти да са инвестирани през цялото време – бонус се начислява само на онази част от добавените пари, която е инвестирана.

Как да поддържам парите си инвестирани през цялото време?

Можеш всеки ден да проверяваш за постъпили плащания и да реинвестираш ръчно парите в профила си, но с инструмента Авто Инвест всичко това е много по-лесно – след като веднъж определиш критериите си, той автоматично ще свърши останалото. Важно е да отбележим, че ако избереш прекалено ограничаващи филтри за Авто Инвест, част от парите ти могат да останат неинвестирани.

Кога ще получа моя кешбек бонус?

Кешбек бонусът ще бъде преведен към твоя Klear профил, ако той е поне 10 лв. след края на кампанията, в първата седмица на юли.

Какво ще се случи, ако изтегля част от парите си преди края на кампанията?

Няма да загубиш натрупания до момента кешбек бонус. Той ще бъде преведен към твоя Klear профил, ако е стигнат минимумът от 10 лв., в първата седмица от юли. 

Мога ли да изтегля моя кешбек бонус след края на кампанията? 

Разбира се. След като кампанията приключи и кешбек бонусът бъде преведен към твоя профил, ти решаваш какво да се случи с него. Можеш както да го инвестираш, така и да го изтеглиш.

Ще се отрази ли бонусът на доходността и печалбата ми?

Не. Бонусът, който получиш, няма да бъде включен при изчисляването на годишната възвръщаемост и печалбата. 

Как точно мога да инвестирам с Klear? 

Прочети нашето ръководство за начинаещи инвеститори и ще научиш. 
 
 
Ако искаш, можеш да прочетеш и пълните условия на кешбек бонус кампанията


Имаш допълнителни въпроси, свързани с нашата платформа? Посети секцията с най-често задавани въпроси.