От какво печели Klear?

Приходите на компанията идват от една-единствена такса, която наричаме “такса за оценка”. Тя се заплаща от кредитополучателите, когато кредитът им е финансиран.

Таксата представлява 1.2% до 5.8% от размера на усвоената сума и е достатъчна, за да покрие оперативните разходи и печалбата ни. Виж как се разпределя цената, която плаща кредитополучателят.