Кога ще получа отговор по заявката ми за кредит?

Ще бъдем готови с отговор до 1 час след провеждане на видео разговора. Но има и други фактори, които оказват влияние на времето за получаване на решение, и те трябва да се вземат предвид:

 • За кога е насрочен видео разговорът
  Задължителна част от процеса ни по разглеждане на заявката е провеждането на видео разговор. За да приключим работата си по заявката, по възможност насрочи този разговор по-скоро.

 • Какво е натоварването на екипа ни
  Има дни от седмицата и часове на деня, в които екипът ни е по-натоварен и е възможно да отнеме повече време, докато стигнем до обработката на заявката ти. Виж графиката на натовареността ни и избери за видео разговор час с по-малко натоварване.

 • Необходима ли е допълнителна верификация
  В процеса на потвърждение на данните е възможно да изискаме от теб допълнителни действия за верификация. Тогава решението зависи от това колко бързо ще ги изпълниш.

 • Какво е работното ни време
  Ние сме малък екип и това ограничава възможностите ни да работим с много широко работно време. Засега покриваме стандартното от 09:00 до 18:00. С развитието на платформата ще можем да покрием все по-голяма част от деня.