Кога ще получа парите по сметката си?

След потвърждение на данните и одобрение на заявката ще преведем необходимата сума. Парите ще постъпят по сметката ти до 2 работни дни.

Ако всички данни за анализ са налице и верификацията се извърши успешно в деня на кандидатстване, парите могат да постъпят по сметката до края на деня или в началото на следващия работен ден.