Как да подпиша договора за кредит?

Подписването на договора за кредит или заявление за промяна става, след като влезеш в профила си на сайта. Там можеш да прегледаш документа и да го подпишеш чрез въвеждане на еднократен код за потвърждение, който ще изпратим като SMS на посочения ти телефон.

Електронният подпис на документ по този начин има правна сила на саморъчен подпис на основание чл. 13 (2)  и чл. 13 (4) от Закона за електронния документ и електронния подпис на Република България.