Защо са ви необходими данните на партньора ми?

Ние разглеждаме финансовото положение на цялото домакинство. Въпреки че партньорът ти не е съдлъжник или поръчител, то неговите доходи, разходи и кредитна история играят важна роля в оценката ни. Колкото по-стабилни са финансите на домакинството ти, толкова по-добри условия можем да предложим.