Uber в България

Блог / Новини

Ще се завърне ли Uber в България?

3 юни 2016 / 2 мин.

Икономиката на споделянето е създадена от компании, които позволяват на обикновените хора да заемат своето време, пари, дори парко места на други хора чрез платформи.

Тя предоставя нови възможности за гражданите и иновативните предприемачи. Но освен това създава и напрежение между доставчиците на нови услуги и настоящите компании на пазара.

Вчера обаче получи силна подкрепа в доклад, издаден от Европейската комисия. Брюксел обърна внимание на държавите-членки, че:

  • Пълната забрана на тези бизнес модели следва да се прилага само като крайна мярка и да е съобразена с интересите на обществото, каквито могат да бъдат неговата безопасност или социална политика.
  • Някои действащи ограничения може да не са в съответствие с правото на Европейския съюз и Комисията може да предприеме мерки спрямо тях.

За първи път Европейската комисия заявява толкова категорична подкрепа към икономиката на споделянето. Много компании отдавна очакваха намесата й срещу неоправданите ограничения и заплахи. Действащата регулаторна рамка е един безпорядък, който “създава усещане за несигурност сред настоящите компании, новите участници на пазара и потребителите”.

Комисията изрази загриженост, че ограниченията в тази област могат да възпрепятстват иновациите, създаването на нови работни места и растежа на Европейския съюз. Опасенията й не са напразни. “Споделената икономика” се развива много бързо и приходите на платформите за такива услуги достигнаха 28 милиарда евро миналата година, двойно повече от 2014.
Навсякъде по света тези дейности се приспособяват бързо, като няколко мултимилиардни бизнеса изпъкват като имена - Uber за споделеното пътуване, Airbnb за настаняването и LendingClub за потребителското кредитиране.

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, вече стана популярна със сравнението си между критиките срещу Uber и хората, които са се противопоставяли на въвеждането на печатни преси в Средновековието.

“Европа трябва да бъде отворена към приемането на тези нови възможности”, се казва още в доклада.

“Европейският съюз трябва да насърчава проактивно иновациите, конкурентоспособността и възможностите за растеж, които прелага модерната икономика.”

Докладът се обявява твърдо и против държавните регулации във Франция, Белгия и Холандия, които се опитват да ограничат растежа на компании като Uber и Airbnb.