Преглед на кредитния портфейл - Klear

Блог / Инвестиране с Klear

Преглед на кредитния портфейл - Ноември 2023

8 ноември 2023 / 4 мин.

Последно обновена на

Традиционната годишна актуализация на кредитния портфейл е готова. 

Цялостната картина е много положителна, тъй като рискът е доста под прогнозираните нива, а доходността отново надмина очакванията ни. 

1. Средна възвръщаемост на цялото портфолио 

Кредитният портфейл продължава да се представя по-добре от първоначално прогнозираното. Средната възвръщаемост от стартирането на платформата е 6.2%. 

Тя остава стабилна, подобно на изминалата година, когато бе 6.3%. 

Предвиждаме повишаване, тъй като увеличихме лихвите по новофинансираните кредити, особено за най-дългите периоди. 

2. Нетна печалба на цялото портфолио 

Натрупаната печалба надхвърли 2 милиона лева.

„Загубата от продажба на лоши кредити“ остава много малка част спрямо спечелената лихва. Това само показва колко е стабилен P2P моделът на Klear, базиран на безкомпромисни стандарти при отпускане на кредити. 

3. Инвеститори по ниво на възвръщаемост

Повечето от инвеститорите имат доходност между 6% и 7%.

4. Възвръщаемост спрямо брой инвестирани кредити (за инвеститорите, неактивно търгуващи на вторичния пазар)

Отвъд нивото на диверсификация от 200 кредита, възвръщаемостта е много стабилна, с леки колебания около 6%. 

Както се вижда, само 1 инвеститор е имал отрицателна възвръщаемост, като очевидната причина е почти никаква диверсификация. 

Важно: За да преценим дали даден инвеститор търгува активно на вторичния пазар, разглеждаме неговите покупки и продажби там и, по-точно, дали той купува или продава с отстъпка, отличаваща се значително от препоръчания KIP. Ако разликата между действителната и препоръчителната цена представлява повече от 10% от спечелената лихва, той се класифицира като активно търгуващ на вторичния пазар. 

Освен това отчитаме само инвеститори, които са спечелили поне 1 лв. лихва. 

5. Възвръщаемост спрямо брой инвестирани кредити (за инвеститорите, активно търгуващи на вторичния пазар)

Търгуването на вторичния пазар предлага възможности за печалба до 10%, но е по-рисково. Налична е по-висока волатилност при активни сделки на този пазар.

6. Време за продажба

От началото на платформата един инвеститор би могъл да продаде над 93% от портфолиото си средно за около 5 дни. 

Тези средностатистически данни не са се променили много в сравнение с миналата година. Бързият достъп до ликвидност е важен за нашите инвеститори и ние се радваме да наблюдаваме такова стабилно представяне през годините. 

7. Рискови нива според генерацията на продукцията

Краткосрочен индикатор R2-6 

Това е краткосрочен индикатор, който оценява в ранен етап качеството на новата продукция. 

Разглеждаме финансираните кредити, достигнали повече от 30 дни закъснение през първите 6 месеца (сред всички кредити от продукцията с най-малко 6 месеца живот)*.  

Период Финансирани* Необслужвани R2-6 %
2016 S2 77 3 3.9%
2017 S1 168 3 1.8%
2017 S2 173 4 2.3%
2018 S1 183 0 0.0%
2018 S2 188 1 0.5%
2019 S1 213 5 2.3%
2019 S2 259 4 1.5%
2020 S1 175 2 1.1%
2020 S2 203 2 1.0%
2021 S1 212 3 1.4%
2021 S2 257 0 0.0%
2022 S1 371 9 2.4%
2022 S2 288 5 1.7%
2023 S1 153 3 2.0%
Всички 2 920 44 1.5%

 

Средната стойност от 1.5% е леко завишена спрямо миналата година, което показва, че новите кредити, финансирани през втората половина на 2022 г. и първите 6 месеца на 2023 г., са с малко по-висок риск спрямо средния. 

Как да се чете: 
Например сред всички кредити, финансирани през първата половина на 2023 г., 153 са имали поне 6-месечна история, а сред тях 3 са достигнали 30 дни закъснение (еквивалентно на 2 вноски в закъснение), което е 2%.  

Едногодишен индикатор R3-12 

Разглеждаме кредитите, които са достигнали повече от 60 дни закъснение (еквивалентно на 3 вноски закъснение) в първите 12 месеца от живота си, сред всички кредити от финансираните, които са имали поне 12 месеца живот. 

Период Финансирани* Необслужвани R3-12 %
2016 S2 77 3 3.9%
2017 S1 168 6 3.6%
2017 S2 173 9 5.2%
2018 S1 183 3 1.6%
2018 S2 188 2 1.1%
2019 S1 213 5 2.3%
2019 S2 259 7 2.7%
2020 S1 175 3 1.7%
2020 S2 203 4 2.0%
2021 S1 212 3 1.4%
2021 S2 257 0 0.0%
2022 S1 371 7 1.9%
2022 S2 191 1 0.5%
Всички 2 670 53 2.0%

 

Финансираните кредити през 2022 г. са с по-добро качество от средното. 

Заключение 

Рисковите индикатори са отлични.  

Да, наричаме това инвестиция, защото риск има и ние не го крием.  

Но с толкова стабилна възвръщаемост повече от 7 години и бърза опция за продажба, P2P лендинг възможността с Klear звучи много по-добре отколкото депозит в банка. 😊