лоши-кредити-Klear

Блог / Инвестиране с Klear

Какво се случва с лошите кредити?

8 септември 2023 / 4 мин.

Последно обновена на

Когато изчерпим всички възможности за събирането на даден кредит и забавянето надхвърли 120 дни, задължението се продава на външна агенция за събиране на вземания с отстъпка.

Всеки инвеститор, притежаващ част от продадения (лош) кредит, ще види в меню “Движения” получените приходи от продажбата на неговата част.

Даден кредит излиза от „Портфейл“-а на инвеститора и общата му дължима сума се намалява с непогасената част на продаденото задължение.

Подробностите за трансакцията могат да се намерят в секция „Портфейл“, след като се използва филтър със статус “Лоши кредити” и се отвори историята на плащане чрез иконата под номера на кредита.

1. Филтриране със статус „Лоши кредити“

2. Преглед на трансакциите на продадения кредит

3. Отваряне на детайлите на последното получено плащане

Анексът към продажбата дава всички подробности за плащането:

Инвестираните 157.67 лв. са продадени и извадени от дължимото очаквано задължение, а 31.53 лв. са били възстановени в „Портфейл“, платена от агенцията. В този случай може да видим, че цената е в размер на 20% (31.53 лв. / 157.67 лв.).

4. Проверка на натрупаните загуби… и печалби

Загубата, равна на разликата между очакваната сума на продаденото задължение и реално получената стойност от нея, се натрупва в общата загуба, показана в “Резултати” в детайлите на раздел “Доходност”.

5. Заключение

Продажбата на лош кредит е част от модела, тъй като няма бизнес в сферата на кредитирането без риск.

Контролирано кредитиране е, когато загубите от продадените кредити остават доста под лихвата, получена от огромното мнозинство от редовно обслужените.

Всеки инвеститор може да провери това в своята секция “Резултати”, а именно при „Печалба“.

6. Много специален и тъжен случай

Имахме скорошен нещастен случай с кредитополучател, който за съжаление почина.

Като етичният иноватор в света на финансите, Klear още от създаването на платформата взе решението да предостави към всички кредити клауза, защитаваща кредитополучателя, и особено семейството му, в случай на смърт или трайна нетрудоспособност. Обръщаме внимание, че тази защита е включена в лихвения процент и поради тази причина понякога на пазара се забелязват кредити от един и същ сегмент, с еднаква продължителност, но с различна лихва. Това идва от допълнителната надценка, с която обезпечаваме конкретният риск.

В случай на такова трагично събитие, винаги първо проверяваме дали са спазени всички условия, за да активираме въпросното покритие.

След това пристъпваме към отписване на кредита, което чисто технически се извършва чрез обратно изкупуване без стойност.

В тази ситуация, постъпленията за инвеститорите винаги са равни на нула, тъй като цялата непогасена сума бива премахвана.