основна-авто-инвест-стратегия

Блог / Инвестиране с Klear

Представяме Основната Авто инвест стратегия

2 октомври 2023 / 3 мин.

Последно обновена на

Тази функционалност дава възможност на всеки инвеститор да активира Авто инвест стратегията си с 1 клик без изобщо да е необходимо да ѝ задава параметри.

Стратегията няма филтри, а настройва динамично максималната инвестирана сума в кредит, за да осигури високо ниво на диверсификация, докато лимитира неинвестираните средства в портфейла.

Защо?

Има две основни причини. 

Първо, имаме все повече инвеститори, които откриват профил в Klear, за регулярно спестяване, например като изпращат ежемесечно сума през техния Re:Benefit акаунт. Повечето от тях не желаят да правят нищо допълнително, започвайки с инвестицията си. Просто искат да са сигурни, че техните средства ще бъдат инвестирани и ще им носят средна доходност. Без усилия!

Също забелязахме и няколко неoптимални моделa при част от инвеститорите, които използват Авто инвест. Например, някои от тях стартират с ниско ниво на диверсификация като настройват висока „Максимална дължима сума по кредит“.  А други - пропускат да коригират тази стойност и с течение на времето, тя води до прогресивно натрупване на неинвестирана сума в портфейла, която не им носи доходност.

Как работи?

Изградихме алгоритъм, който взима предвид предлагането и търсенето на кредити, сега и за в бъдеще, който настройва динамично максималната сума за инвестиция в кредит за всеки инвеститор на всеки час, преди Авто инвест функционалността да се задейства, или когато има новопостъпили средства в портфейла.   

Инструментът използва сбора на всички налични кредити на Основния пазар, взима предвид прогнозните такива за финансиране през следващия месец и още индивидуално за всеки инвеститор различни показатели като: очаквана сума, която трябва да бъде изплатена в портфейла му през следващите 30 дни, броят на наличните кредити на пазара, в които все още не е инвестирал, общо дължимото, както и неинвестираните средства в портфейла му.  

Използваме формула към тези параметри, която прави оптимизицията възможна при всички: инвеститор, който получава средства в портфейла си за първи път, такъв с добре поддържано портфолио, който реинвестира своите печалби, както и инвеститор, желаещ да увеличи набора си от кредити. 

Мога ли да продължа да използвам моята Персонализирана стратегия? 

Разбира се, Основната стратегия е нова опция. Може да продължиш да използваш настоящата си Персонализирана или да изготвиш нова такава. Също така, ръчното инвестиране остава на твое разположение с възможността да избираш от всички налични кредити на пазарите ни.   

По всяко едно време ще имаш възможността да превключваш между Основна и Персоналзирана стратегия, да активираш или да спреш всяка една от тях!

Мога ли да добавя филтри на Основната стратегия?

Не. Мислихме и в тази насока, но решихме, че би било прекалено сложно и нестабилно. Алгоритъмът би изисквал прогнозите да вземат предвид и филтрите. И в голяма част от случаите ще се окажем с прекалено малко числа за изготвяне на надеждни статистики и прогнози.

Това ли е най-добрата възможна стратегия?

Най-добрата стратегия е винаги различна за всеки инвеститор, затова най-ефективната е именно твоята!  

Шегата настрана, Основната стратегия не претендира да бъде перфектна. Но ние вярваме, че е най-доброто решение за всеки, който иска да започне да инвестира без да прави грешки, както и да се чувства комфортно, тъй като е избрал начин как да извлече максимум от спестяванията си.