Инвеститорите ще виждат ли личните ми данни?

Не. Инвеститорите ще виждат в анонимизиран вид информацията, която сме използвали при оценка на кредита ти. Това включва социо-демографските ти характеристики, финансово положение и кредитна история.

Няма обаче да виждат нищо, с което биха могли да те идентифицират. Защитата на личните данни е една от основните грижи на Klear.