Как работи автоматичното инвестиране?

Авто инвест започва обработка на всеки кръгъл час. Алгоритъмът му подбира кредити, публикувани само на Основния пазар, според стратегията, която си избрал. 

Инструментът инвестира в кредити, които са отпуснати наскоро или изплащани без просрочия.

Системата изчислява каква е общата сума, която инвеститорите искат да закупят от даден кредит и каква е останалата наличност свободна за инвестиране. Когато има твърде много инвеститори за даден кредит, системата ще избере кой да закупи дял от кредита на случаен принцип.