Как работи автоматичното инвестиране?

Автоматичното инвестиране започва обработка на всеки кръгъл час. Алгоритъмът подбира кредити публикувани на Основния пазар според зададените критерии на инвеститорите. Това са кредити, които са отпуснати наскоро или изплащани без просрочия.

 

Системата изчислява каква е общата сума, която инвеститорите искат да закупят от даден кредит и каква е останалата наличност свободна за инвестиране. Когато има твърде много инвеститори за даден кредит, системата ще избере кой да закупи дял от кредита на случаен принцип.